NASTAVNIČKO USMJERENJEVoditelj usmjerenja: prof. dr. Damir Agičić
Zamjenik voditelja: Snježana KorenZAJEDNIČKI KOLEGIJI ZA NASTAVNIČKU KOMPETENCIJU

Psihološki modul Pedagoški modul Didaktički modul Sociološki modul Filozofski modul Informatički modul Komunikacijski modul
Obvezatni (4 ECTS)Obvezatni (3)Obvezatni (3)Obvezatni (2)Obvezatni (2)Obvezatni (3)Obvezatni (3/5)
Izborni (2)Izborni (2)Izborni (2) - - Izborni (2)Izborni (2)Ukupno – 30 ECTS bodova
Studenti su dužni odslušati navedene zajedničke kolegije tijekom diplomskog studija.UKUPNO 40 ECTS BODOVA STUDENT DOBIVA U DIDAKTIČKOM BLOKU NASTAVA POVIJESTI I NASTAVA GEOGRAFIJE (Didaktika povijesti - 15, Radionica kreativne nastave povijesti - 5, Praksa u školi povijest – 5; Metodika nastave geografije – 10, Praksa u školi geografija - 5)Student je dužan prikupiti ukupno još 35 ECTS bodova, od toga polovicu na studiju povijesti i polovicu na studiju geografije, te 15 ECTS bodova za završni rad (magistarska radionica).Na studiju povijesti student je obvezan odslušati nastavu iz predmeta Pomoćne povijesne znanosti I. i Pomoćne povijesne znanosti II. (ako to nije odslušao u preddiplomskom studiju). Ostali su predmeti/kolegiji izborni.Ukupno 15 ECTS bodova student dobiva za pohađanje Magistarske radionice u kojoj će raditi na svome završnom radu (5 bodova za pohađanje i rad u Magistarskoj radionici u 7. ili 9. semestru, 10 bodova pohađanje i rad u Magistarskoj radionici u 10. semestru)UKUPNO: 120 ECTSNa studiju geografije dužni su odslušati sljedeće obvezne predmete:
    
NAZIV PREDMETASATIECTS       bodovi
Geoekologija 45 sati (3 tjedno) 4
Turistička geografija 45 (3 tjedno) 4
Geografija Europe 45 (3 tjedno) 3
TERENSKA NASTAVA - geografija / izvodi se u osmom semestru 30 godišnje 3
Geografske osnove globalizacije 45 (3 tjedno) 3
Izborni Geografija - regionalni 45 (3 tjedno) 3
Objavljeno: 16.12.2014.