Katalog izdanja Zavoda za hrvatsku povijest (1971. - 2001.)

Izdavački program Zavoda za hrvatsku povijest
2001. i 2002. godina


Sastavio:
prof. dr. sc. Drago Roksandić
predstojnik Zavoda za hrvatsku povijest
i pročelnik Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Zagreb, 21. travnja 2001.

Ovaj "Izdavački program Zavoda za hrvatsku povijest. 2001.-2002. godina" nastao je tijekom nekoliko posljednjih mjeseci u procesu revitalizacije Zavoda, u nastojanju da se istraživačku djelatnost članova Zavoda za hrvatsku povijest i Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu te dijela vanjskih suradnika Zavoda integrira u što je više moguće osmišljenu cjelinu. Pritom je cilj bio sistematizirati istraživačke i nastavno-nakladničke projekte članova te olakšati nakladničko ugovaranje izdanja u što je više moguće stručno i znanstveno prepoznatljivim serijama. (Maksimalni bi cilj bio utemeljiti u suradnji s nakladnikom posebne biblioteke za specifične potrebe. Dakako da smo svjesni da bi bilo nerealno na tome inzistirati.) Zavod za hrvatsku povijest je prije svega voljan razvijati odnose višegodišnje, kontinuirane suradnje s prestižnim zagrebačkim i hrvatskim te stranim nakladnicima. U tome su već postignuti vrlo dobri rezultati s nekoliko nakladnika, koje bismo i dalje htjeli kultivirati, ali i razvijati nove oblike i sadržaje suradnje. Otuda i potreba krenuti makar i s ovakvim, nesumnjivo još uvijek nedovoljno osmišljenim Izdavačkim programom. Iako ovaj Program ne sadržava sve rukopise članova Zavoda i Odsjeka jer su ih oni dijelom već ranije bili obećali nekim nakladnicima, mišljenja smo da je ipak prepoznatljivo svjedočanstvo o našim istraživačkim i nastavnim orijentacijama, koje bismo htjeli što dosljednije njegovati.

Dakle, cilj je ovog prijedloga prije svega skrenuti nakladnicima pozornost na rukopise koje članovi Zavoda i Odsjeka nude za objavljivanje. Iako je pritom naš interes ustaliti specijaliziranu suradnju s pojedinim nakladnicima, prije svega u dugoročnijem profiliranju odreðenih biblioteka - ustrajući i na dosad postignutim rezultatima, Zavod i Odsjek ovim potiču nakladnike da se izravno povežu sa zainteresiranim autorima u ugovaraju nakladničkih projekata kao i uvjeta njihove realizacije. Jedini će naš uvjet u svakom konkretnom slučaju biti uvažavanje institucionalnih interesa Zavoda za hrvatsku povijest kao suizdavača. Dakako da će konkretno preciziranje interesa Zavoda za hrvatsku povijest uvijek biti povezano s uvjetima pod kojima se pojedini rukopis tiska.

Zagreb, 21. travnja 2001.

Prof. dr. sc. Drago Roksandić

Izdavački program Zavoda za hrvatsku povijest
2001. i 2002. godina

1.
Autor: dr. sc. Mirela Altić-Slukan
Naslov djela: KARTOGRAFSKI IZVORI ZA POVIJEST KOSOVA
Opseg djela: 60 kartica + 25 reprodukcija karata u boji
Vrsta djela: studija

2.
Autor: dr. sc. Mirela Altić-Slukan
Naslov djela: HRVATSKI I EUROPSKI NOVI VIJEK U KARTOGRAFSKIM IZVORIMA
Opseg djela: 350 kartica + cca. 150 karata, tabele
Vrsta djela: sveučilišni priručnik za povijest kartografije i historijsku geografiju

3.
Autor: mr. sc. Zrinka Blažević
Naslov djela: HRVATSKA IZMEÐU STVRANOSTI I UTOPIJE. IDEOLOŠKA KONCEPCIJA U DJELIMA POSTKARLOVAČKOG CIKLUSA PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA (1652.-1713.)
Opseg djela: 250 kartica + karte, ilustracije, grafikoni, tabele
Vrsta djela: monografija
Naklada: Barbat

4.
Autor: dr. sc. Branka Boban
Naslov djela: STJEPAN RADIĆ U PRVOM SVJETSKOM RATU
Opseg djela: 600 kartica + prilozi

5.
Autor: Gert Dressel
Naslov djela: HISTORISCHE ANTHROPOLOGIE. EINE EINFUEHRUNG
Opseg djela: 324 knjižne strane
Napomena: Prijevod s njemačkoga djela tiskana 1996. godine u nakladi Boehlau Verlag

6.
Autor: Richard van Duelmen
Naslov djela: HISTORISCHE ANTHROPOLOGIE. ENTWICKLUNG, PROBLEME, AUFGABEN
Opseg djela: 135 knjižnih strana
Vrsta djela: sveučilišni priručnik
Napomena: Prijevod s njemačkoga djela tiskana 2000. godine u nakladi Boehlau Verlag

7.
Autor: Suraiya Faroqhi
Naslov djela: ISTRAŽIVATI OSMANSKU POVIJEST
Opseg djela: 262 knjižne strane
Vrsta djela: sveučilišni priručnik
Napomena: Prijevod s engleskoga "Approaches to the Ottoman History. An Introduction to the Sources", tiskana 1999. u nakladi Cambridge University Press

8.
Autor: dr. sc. Borna Fuerst-Bjeliš, Olga Diklić, Alessandro d'Alessio
Naslov djela: SJEVERNODALMATINSKI KATASTRI 18. STOLJEĆA
Opseg djela: 300 kartica + prilozi
Vrsta djela: studija + kritičko izdanje izvornika
Naklada: Splitski književni krug

9.
Autor: dr. sc. Boris Grgin
Naslov djela: POČECI RASAPA. KRALJ MATIJAŠ KORVIN I SREDNJOVJEKOVNA HRVATSKA
Opseg djela: 300 kartica + ilustracije
Vrsta djela: monografija

10.
Autori: A.T. Grove, Oliver Rackham
Naslov djela: THE NATURE OF MEDITERRANEAN EUROPE: AN ECOLOGICAL HISTORY
Opseg djela: 352 str.
Nakladnik: Yale University Press, 2001

11.
Autor: dr. sc. Iskra Iveljić
Naslov djela: OČEVI I SINOVI. ZAGREBAČKA PRIVREDNA ELITA 1860.-1883.
Opseg djela: 455 kartica + 15 ilustracija
Vrsta djela: monografija

12.
Autor: dr. sc. Zdenka Janeković-Roemer
Naslov djela: VIŠEGRADSKI UGOVOR (1358.): TEMELJ DUBROVAČKE REPUBLIKE
Opseg djela: ?
Vrsta djela: studija + kritičko izdanje izvornika
Naklada: Matica hrvatska

13.
Autori: dr. sc. Karl Kaser, dr. sc. Hannes Grandits i dr. sc. Siegfried Gruber
Naslov djela: POPIS LIKE I KRBAVE 1712. GODINE.
Opseg djela: 600 kartica + prilozi
Vrsta djela: kritičko izdanje izvornika popisa stanovništva i dobara te računalna obrada izvornika

14.
Autor: dr. sc. Mira Kolar
Naslov djela: DJECA PRVOG SVJETSKOG RATA. Zbrinjavanje ugrožene djece iz Dalmacije, Bosne, Hercegovine, Istre i slovenske Gorice u sjevernoj Hrvatskoj i Bačkoj tijekom Prvog svjetskog rata
Opseg djela: 400 kartica + prilozi
Vrsta djela: monografija

15.
Urednici: dr. sc. Mira Kolar i dr.
Naslov djela: SPOMENICA IGORU KARAMANU
Opseg djela: 400 kartica
Vrsta djela: zbornik znanstvenih radova

16.
Autor: dr. sc. Petar Korunić
Naslov djela: HRVATSKI NACIONALNI PROGRAM ZA REVOLUCIJE 1848-49. GODINE I INTREGRACIJA HRVATSKE NACIJE
Opseg djela: 600 kartica
Vrsta djela: monografija

17.
Autor: dr. sc. Petar Korunić
Naslov djela: O PORIJEKLU I INTEGRACIJI HRVATSKE NACIOJE
Opseg djela: 650 kartica
Vrsta djela: monografija

18.
Autor: Eugen Kvaternik
Naslov djela: HRVATSKA PRED EUROPOM (1859.)
Opseg djela: ?
Vrsta djela: kritičko izdanje izvornika
Naklada: Matica hrvatska

19.
Autor: dr. sc. Suzana Leček
Naslov djela: GOSPODARSKE I DRUŠTVENE PROMJENE U ŽIVOTU SELJAŠTVA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE IZMEÐU DVA SVJETSKA RATA
Opseg djela: 350 kartica + prilozi
Vrsta djela: monografija

20.
Autor: dr. sc. Boris Olujić
Naslov djela: POVIJEST JAPODA
Opseg djela: ?
Vrsta djela: sinteza
Naklada: Splitski književni krug

21.
Autor: Ernst Opgenoorth
Naslov djela: UVOD U STUDIJ RANOGA NOVOG VIJEKA
Opseg djela: 284 strane knjižnog formata
Vrsta djela: sveučilišni priručnik
Napomena: Prijevod s njemačkoga "Einfuehrung in das Studium der neueren Geschichte" (Schoeningh, UTB fuer Wissenschaft, 1997.)

22.
Autor: dr. sc. Drago Roksandić
Naslov djela: KRAJIŠNICI PRED HRVATSKIM SABOROM U PROLJEĆE 1848.
Opseg djela: 350 kartica + karte, ilustracije, grafikoni, tabele
Vrsta djela: monografija
Naklada: Prosvjeta

23.
Autor: dr. sc. Drago Roksandić
Naslov djela: TRIPLEX CONFINIUM
Opseg djela: 350 kartica + karte, ilustracije, grafikoni i tabele
Vrsta djela: studije
Naklada: Barbat

24.
Urednik: dr. sc. Drago Roksandić
Naslov djela: KOMPARATIVNA HISTORIJA. IZBOR TEKSTOVA
Opseg djela: 350 kartica
Vrsta djela: priručnik za sveučilišnu nastavu (studija + izbor tekstova)

25.
Urednici: dr. sc. Drago Roksandić i mr. sc. Nataša Štefanec
Naslov djela: EKOHISTORIJA. IZBOR TEKSTOVA
Opseg djela: 350 kartica
Vrsta djela: priručnik za sveučilišnu nastavu (studija + izbor tekstova)

26.
Autor: 8 autora
Urednici: dr. sc. Drago Roksandić i prof. Tatjana Tkalčec
Naslov djela: PROFESOR KARLO HORVAT
Opseg djela: 250 kartica + prilozi
Vrsta djela: zbornik znanstvenih radova
Napomena: zbornik znanstvenih radova o prvome izabranom profesoru pomoćnih povijesnih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

27.
Autor: 28 autora
Urednici: dr. sc. Drago Roksandić i mr. sc. Nataša Štefanec
Naslov djela: EKOHISTORIJA TRIPLEX CONFINIUMA (cca. 1500-1800.)
Opseg djela: 450 kartica + karte, ilustracije, grafikoni, tabele
Vrsta djela: zbornik znanstvenih radova s meðunarodne konferencije u Zadru 2000.
Naklada: Splitski književni krug

28.
Autor: mr. sc. Zvjezdana Sikirić-Assouline
Naslov djela: GRAÐANI SLOBODNOG I KRALJEVSKOG GRADA ZAGREBA U 18. STOLJEĆU
Opseg djela: 250 kartica
Vrsta djela: studija + kritičko izdanje izvornika

29.
Autor: prof. Josip Soldo
Naslov djela: GRIMANIJEV ZAKON (1756.)
Opseg djela:
Vrsta djela: studija + kritičko izdanje izvornika
Naklada: Matica hrvatska

30.
Autor: dr. sc. Nikša Stančić
Naslov djela: HRVATSKA NACIJA I NACIONALIZAM U 19. I 20. STOLJEĆU
Opseg djela: ?
Vrsta djela: studija
Naklada: Barbat

31.
Autor: Mladen Tomorad
Naslov djela: EGIPATSKE STARINE U HRVATSKOJ KULTURI
Opseg djela: 300 kartica
Vrsta djela: studija

32.
Autor: Pierre Vidal-Nacquet
Naslov djela: GRČKA DEMOKRACIJA VIÐENA OČIMA DRUGIH
Opseg djela: 200 kartica
Vrsta djela: studije
Napomena: Prijevod s francuskoga "La democratie grecque vue d'ailleurs. Essais d'historiographie ancienne et moderne" (Paris: Flammarion, 1990)

33.
Autor: Gothfried Zirnstein
Naslov djela: ÖKOLOGIE UND UMWELT IN DER GESCHICHTE
Opseg djela: 416 knjižnih strana džepnog formata
Napomena: Prijevod s njemačkoga, tiskano 1996. u nakladi Metropolisa iz Magdeburga

Objavljeno: 16.12.2014.