Radovi
RADOVI ZAVODA ZA HRVATSKU POVIJEST

Radovi Zavoda za hrvatsku povijest interdisciplinarni je znanstveni časopis koji objavljuje znanstvene i stručne priloge s područja povijesnih i srodnih humanističkih znanosti, napose arheologije, povijesti umjetnosti, etnologije i antropologije. Otvoren je za humanističke stručnjake različitih profila u tuzemstvu i inozemstvu. Temeljni jezik priloga je hrvatski, a primaju se i članci na bošnjačkom, crnogorskom, slovenskom i srpskom, te na svjetskim jezicima, engleskom, francuskom, njemačkom i talijanskom.

Glavna urednica: dr. sc. Inga Vilogorac Brčić

Upute autorima
Copyright and Permissions Statement
Statement on Content Licensing
Statement on Digital Archiving PolicySvi brojevi Radova Zavoda za hrvatsku povijest nalaze se na portalu znanstvenih časopisa Hrčak


Radovi 50, 

2

RADOVI 50/2 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni urednik / Editor-in-Chief: Hrvoje Gračanin, Izvršni urednik / Executive Editor: Nikola Anušić, Uredništvo / Editorial Board: Bruna Kuntić-Makvić (stara povijest/ancient history), Zrinka Nikolić Jakus (srednji vijek/ medieval history), Hrvoje Petrić (rani novi vijek/early modern history), Željko Holjevac (moderna povijest/modern history), Tvrtko Jakovina (suvremena povijest/contemporary history), Silvija Pisk (mikrohistorija i zavičajna povijest/microhistory and local history), Zrinka Blažević (teorija i metodologija povijesti/theory and methodology of history), Međunarodno uredničko vijeće / International Editorial Council: Denis Alimov (Sankt Peterburg), Živko Andrijašević (Nikšić), Csaba Békés (Budapest), Rajko Bratož (Ljubljana), Snježana Buzov (Columbus, Ohio), Svetlozar Eldarov (Sofija), Toni Filiposki (Skopje), Aleksandar Fotić (Beograd), Vladan Gavrilović (Novi Sad), Alojz Ivanišević (Wien), Egidio Ivetić (Padova), Husnija Kamberović (Sarajevo), Karl Kaser (Graz), Irina Ognyanova (Sofija), Géza Pálffy (Budapest), Ioan-Aurel Pop (Cluj), Nade Proeva (Skopje), Alexios Savvides (Kalamata), Vlada Stanković (Beograd), Ludwig Steindorff (Kiel), Peter Štih (Ljubljana), Izvršni urednik za tuzemnu i inozemnu razmjenu / Executive Editor for Publications Exchange: Martin Previšić, Tajnik uredništva / Editorial Board Assistant: Dejan Zadro. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za hrvatsku povijest, FF press, Zagreb 2018, 430 stranica.

[Tisak: Tiskara Zelina, Sveti Ivan Zelina. Naklada 200 primjeraka]

Radovi 50, 

1

RADOVI 50/1 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni urednik / Editor-in-Chief: Hrvoje Gračanin, Izvršni urednik / Executive Editor: Nikola Anušić, Uredništvo / Editorial Board: Bruna Kuntić-Makvić (stara povijest/ancient history), Zrinka Nikolić Jakus (srednji vijek/ medieval history), Hrvoje Petrić (rani novi vijek/early modern history), Željko Holjevac (moderna povijest/modern history), Tvrtko Jakovina (suvremena povijest/contemporary history), Silvija Pisk (mikrohistorija i zavičajna povijest/microhistory and local history), Zrinka Blažević (teorija i metodologija povijesti/theory and methodology of history), Međunarodno uredničko vijeće / International Editorial Council: Denis Alimov (Sankt Peterburg), Živko Andrijašević (Nikšić), Csaba Békés (Budapest), Rajko Bratož (Ljubljana), Snježana Buzov (Columbus, Ohio), Svetlozar Eldarov (Sofija), Toni Filiposki (Skopje), Aleksandar Fotić (Beograd), Vladan Gavrilović (Novi Sad), Alojz Ivanišević (Wien), Egidio Ivetić (Padova), Husnija Kamberović (Sarajevo), Karl Kaser (Graz), Irina Ognyanova (Sofija), Géza Pálffy (Budapest), Ioan-Aurel Pop (Cluj), Nade Proeva (Skopje), Alexios Savvides (Kalamata), Vlada Stanković (Beograd), Ludwig Steindorff (Kiel), Peter Štih (Ljubljana), Izvršni urednik za tuzemnu i inozemnu razmjenu / Executive Editor for Publications Exchange: Martin Previšić Tajnik uredništva / Editorial Board Assistant: Dejan Zadro. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za hrvatsku povijest, FF press, Zagreb 2018, 248 stranica.

[Tisak: Tiskara Zelina, Sveti Ivan Zelina. Naklada 200 primjeraka]

Radovi 49

RADOVI 49 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni urednik / Editor-in-Chief: Hrvoje Gračanin, Izvršna urednica / Executive Editor: Inga Vilogorac Brčić, Uredništvo / Editorial Board: Bruna Kuntić- Makvić (stara povijest/ancient history), Zrinka Nikolić Jakus (srednji vijek/ medieval history), Hrvoje Petrić (rani novi vijek/early modern history), Željko Holjevac (moderna povijest/modern history), Tvrtko Jakovina (suvremena povijest/contemporary history), Silvija Pisk (mikrohistorija i zavičajna povijest/microhistory and local history), Zrinka Blažević (teorija i metodologija povijesti/theory and methodology of history), Međunarodno uredničko vijeće / International Editorial Council: Denis Alimov (Sankt Peterburg), Živko Andrijašević (Nikšić), Csaba Békés (Budapest), Rajko Bratož (Ljubljana), Snježana Buzov (Columbus, Ohio), Svetlozar Eldarov (Sofija), Toni Filiposki (Skopje), Aleksandar Fotić (Beograd), Vladan Gavrilović (Novi Sad), Alojz Ivanišević (Wien), Egidio Ivetić (Padova), Husnija Kamberović (Sarajevo), Karl Kaser (Graz), Irina Ognyanova (Sofija), Géza Pálffy (Budapest), Ioan-Aurel Pop (Cluj), Nade Proeva (Skopje), Alexios Savvides (Kalamata), Vlada Stanković (Beograd), Ludwig Steindorff (Kiel), Peter Štih (Ljubljana), Izvršni urednik za tuzemnu i inozemnu razmjenu / Executive Editor for Publications Exchange: Martin Previšić, Tajnik uredništva / Editorial Board Assistant: Dejan Zadro. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za hrvatsku povijest, FF press, Zagreb 2017, 322 stranice.

[Tisak: Tiskara Zelina d.d., Sveti Ivan Zelina. Naklada 250 primjeraka]

Radovi 48

RADOVI 48 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni urednik / Editor-in-Chief: Hrvoje Gračanin, Izvršna urednica / Executive Editor: Inga Vilogorac Brčić, Uredništvo / Editorial Board: Bruna Kuntić- Makvić (stara povijest/ancient history), Zrinka Nikolić Jakus (srednji vijek/ medieval history), Hrvoje Petrić (rani novi vijek/early modern history), Željko Holjevac (moderna povijest/modern history), Tvrtko Jakovina (suvremena povijest/contemporary history), Silvija Pisk (mikrohistorija i zavičajna povijest/microhistory and local history), Zrinka Blažević (teorija i metodologija povijesti/theory and methodology of history), Međunarodno uredničko vijeće / International Editorial Council: Denis Alimov (Sankt Peterburg), Živko Andrijašević (Nikšić), Csaba Békés (Budapest), Rajko Bratož (Ljubljana), Snježana Buzov (Columbus, Ohio), Svetlozar Eldarov (Sofija), Toni Filiposki (Skopje), Aleksandar Fotić (Beograd), Vladan Gavrilović (Novi Sad), Alojz Ivanišević (Wien), Egidio Ivetić (Padova), Husnija Kamberović (Sarajevo), Karl Kaser (Graz), Irina Ognyanova (Sofija), Géza Pálffy (Budapest), Ioan-Aurel Pop (Cluj), Nade Proeva (Skopje), Alexios Savvides (Kalamata), Vlada Stanković (Beograd), Ludwig Steindorff (Kiel), Peter Štih (Ljubljana), Izvršna urednica za tuzemnu i inozemnu razmjenu / Executive Editor for Publications Exchange: Kristina Milković, Tajnik uredništva / Editorial Board Assistant Dejan Zadro. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za hrvatsku povijest, FF press, Zagreb 2016, 492 stranice.

[Tisak: Tiskara Zelina d.d., Sveti Ivan Zelina. Naklada 250 primjeraka]

Radovi 47, 

2

RADOVI 47/2 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni urednik / Editor-in-Chief: Hrvoje Gračanin, Izvršna urednica / Executive Editor: Inga Vilogorac Brčić, Uredništvo / Editorial Board: Bruna Kuntić- Makvić (stara povijest/ancient history), Zrinka Nikolić Jakus (srednji vijek/medieval history), Hrvoje Petrić (rani novi vijek/early modern history), Željko Holjevac (moderna povijest/modern history), Tvrtko Jakovina (suvremena povijest/contemporary history), Silvija Pisk (mikrohistorija i zavičajna povijest/microhistory and local history), Zrinka Blažević (teorija i metodologija povijesti/theory and methodology of history), Međunarodno uredničko vijeće / International Editorial Council: Denis Alimov (Sankt Peterburg), Živko Andrijašević (Nikšić), Csaba Békés (Budapest), Rajko Bratož (Ljubljana), Snježana Buzov (Columbus, Ohio), Svetlozar Eldarov (Sofija), Toni Filiposki (Skopje), Aleksandar Fotić (Beograd), Vladan Gavrilović (Novi Sad), Alojz Ivanišević (Wien), Egidio Ivetić (Padova), Husnija Kamberović (Sarajevo), Karl Kaser (Graz), Irina Ognyanova (Sofija), Géza Pálffy (Budapest), Ioan-Aurel Pop (Cluj), Nada Proeva (Skopje), Alexios Savvides (Kalamata), Vlada Stanković (Beograd), Ludwig Steindorff (Kiel), Peter Štih (Ljubljana), Izvršna urednica za tuzemnu i inozemnu razmjenu / Executive Editor for Publications Exchange: Kristina Milković, Tajnik uredništva / Editorial Board Assistant: Dejan Zadro. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za hrvatsku povijest, FF press, Zagreb 2015, stranice 557-880.

[Tisak: Web2tisak, Zagreb. Naklada 250 primjeraka]

Radovi 

47,1

RADOVI 47/1 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni urednik / Editor-in-Chief: Hrvoje Gračanin, Izvršna urednica / Executive Editor: Inga Vilogorac Brčić, Uredništvo / Editorial Board: Bruna Kuntić- Makvić (stara povijest/ancient history), Zrinka Nikolić Jakus (srednji vijek/medieval history), Hrvoje Petrić (rani novi vijek/early modern history), Željko Holjevac (moderna povijest/modern history), Tvrtko Jakovina (suvremena povijest/contemporary history), Silvija Pisk (mikrohistorija i zavičajna povijest/microhistory and local history), Zrinka Blažević (teorija i metodologija povijesti/theory and methodology of history), Međunarodno uredničko vijeće / International Editorial Council: Denis Alimov (Sankt Peterburg), Živko Andrijašević (Nikšić), Csaba Békés (Budapest), Rajko Bratož (Ljubljana), Snježana Buzov (Columbus, Ohio), Svetlozar Eldarov (Sofija), Toni Filiposki (Skopje), Aleksandar Fotić (Beograd), Vladan Gavrilović (Novi Sad), Alojz Ivanišević (Wien), Egidio Ivetić (Padova), Husnija Kamberović (Sarajevo), Karl Kaser (Graz), Irina Ognyanova (Sofija), Géza Pálffy (Budapest), Ioan-Aurel Pop (Cluj), Nade Proeva (Skopje), Alexios Savvides (Kalamata), Vlada Stanković (Beograd), Ludwig Steindorff (Kiel), Peter Štih (Ljubljana), Izvršna urednica za tuzemnu i inozemnu razmjenu / Executive Editor for Publications Exchange: Kristina Milković, Tajnik uredništva / Editorial Board Assistant: Dejan Zadro. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za hrvatsku povijest, FF press, Zagreb 2015, stranice 1-556.

[Tisak: Web2tisak, Zagreb. Naklada 250 primjeraka]

Radovi 46

RADOVI 46 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni urednik / Editor-in-Chief: Hrvoje Gračanin, Uredništvo / Editorial Board: Bruna Kuntić-Makvić (stara povijest/ancient history), Zrinka Nikolić Jakus (srednji vijek/ medieval history), Hrvoje Petrić (rani novi vijek/early modern history), Željko Holjevac (moderna povijest/modern history), Tvrtko Jakovina (suvremena povijest/contemporary history), Silvija Pisk (mikrohistorija i zavičajna povijest/microhistory and local history), Zrinka Blažević (teorija i metodologija povijesti/theory and methodology of history), Međunarodno uredničko vijeće / International Editorial Board: Denis Alimov (Sankt Peterburg), Živko Andrijašević (Nikšić), Csaba Békés (Budapest), Rajko Bratož (Ljubljana), Snježana Buzov (Columbus, Ohio), Svetlozar Eldarov (Sofija), Toni Filiposki (Skopje), Aleksandar Fotić (Beograd), Alojz Ivanišević (Wien), Egidio Ivetić (Padova), Husnija Kamberović (Sarajevo), Karl Kaser (Graz), Irina Ognyanova (Sofija), Géza Pálffy (Budapest), Ioan- Aurel Pop (Cluj), Nade Proeva (Skopje), Alexios Savvides (Kalamata), Vlada Stanković (Beograd), Ludwig Steindorff (Kiel), Peter Štih (Ljubljana), Izvršna urednica za tuzemnu i inozemnu razmjenu / Executive Editor for Publications Exchange: Kristina Milković, Tajnik uredništva / Editorial Board Assistant: Dejan Zadro. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za hrvatsku povijest, FF press, Zagreb 2014, 477 stranica.

[Tisak: Web2tisak, Zagreb. Naklada 250 primjeraka]

Radovi 45

RADOVI 45 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni urednik / Editor-in-Chief: Hrvoje Gračanin, Uredništvo / Editorial Board: Bruna Kuntić-Makvić (stara povijest), Zrinka Nikolić Jakus (srednji vijek), Hrvoje Petrić (rani novi vijek), Željko Holjevac (moderna povijest), Tvrtko Jakovina (suvremena povijest), Silvija Pisk (mikrohistorija i zavičajna povijest), Zrinka Blažević (teorija i metodologija povijesti), Međunarodno uredničko vijeće / International Advisory Board: Denis Alimov (Sankt Peterburg), Živko Andrijašević (Nikšić), Csaba Békés (Budapest), Rajko Bratož (Ljubljana), Snježana Buzov (Columbus, Ohio), Svetlozar Eldarov (Sofija), Toni Filiposki (Skopje), Aleksandar Fotić (Beograd), Alojz Ivanišević (Wien), Egidio Ivetić (Padova), Husnija Kamberović (Sarajevo), Karl Kaser (Graz), Irina Ognyanova (Sofija), Géza Pálffy (Budapest), Ioan-Aurel Pop (Cluj), Nadae Proeva (Skopje), Alexios Savvides (Kalamata), Vlada Stanković (Beograd), Ludwig Steindorff (Kiel), Peter Štih (Ljubljana), Izvršna urednica za tuzemnu i inozemnu razmjenu / Executive Editor for Publications Exchange Kristina Milković, Tajnik uredništva / Editorial Board Assistant: Dejan Zadro. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za hrvatsku povijest, FF press, Zagreb 2013, 304 stranice.

[Tisak: Zrinski d.o.o., Čakovec. Naklada 300 primjeraka]

Radovi 44

RADOVI 44 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni urednik / Editor-in-Chief: Hrvoje Gračanin, Uredništvo / Editorial Board: Bruna Kuntić-Makvić (stara povijest), Zrinka Nikolić Jakus (srednji vijek), Hrvoje Petrić (rani novi vijek), Željko Holjevac (moderna povijest), Tvrtko Jakovina (suvremena povijest), Silvija Pisk (mikrohistorija i zavičajna povijest) Međunarodno uredničko vijeće / International Advisory Board: Denis Alimov (Sankt Peterburg), Živko Andrijašević (Nikšić), Csaba Békés (Budapest), Rajko Bratož (Ljubljana), Snježana Buzov (Columbus, Ohio), Svetlozar Eldarov (Sofija), Toni Filiposki (Skopje), Aleksandar Fotić (Beograd), Alojz Ivanišević (Wien), Egidio Ivetić (Padova), Husnija Kamberović (Sarajevo), Karl Kaser (Graz), Irina Ognyanova (Sofija), Géza Pálffy (Budapest), Ioan-Aurel Pop (Cluj), Nade Proeva (Skopje), Alexios Savvides (Kalamata), Vlada Stanković (Beograd), Ludwig Steindorff (Kiel), Peter Štih (Ljubljana), Izvršna urednica za tuzemnu i inozemnu razmjenu / Executive Editor for Publications Exchange: Kristina Milković, Tajnik uredništva / Editorial Board Assistant: Dejan Zadro. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za hrvatsku povijest, FF press, Zagreb 2012, 536 stranica.

[Tisak: DOMAGRAF d.o.o. Naklada 300 primjeraka]

Radovi 43

RADOVI 43 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni urednik: Hrvoje Gračanin, Uredništvo: Bruna Kuntić-Makvić (stara povijest), Zrinka Nikolić Jakus (srednji vijek), Hrvoje Petrić (rani novi vijek), Željko Holjevac (moderna povijest), Tvrtko Jakovina (suvremena povijest), Silvija Pisk (mikrohistorija i zavičajna povijest), Međunarodno uredničko vijeće: Denis Alimov (Sankt Peterburg), Živko Andrijašević (Nikšić), Csaba Békés (Budapest), Rajko Bratož Ljubljana), Snježana Buzov (Columbus, Ohio), Svetlozar Eldarov (Sofija), Toni Filiposki (Skopje), Aleksandar Fotić (Beograd), Alojz Ivanišević (Wien), Egidio Ivetić (Padova), Husnija Kamberović (Sarajevo), Karl Kaser (Graz), Irina Ognyanova (Sofija), Géza Pálffy (Budapest), Ioan-Aurel Pop (Cluj), Nada Proeva (Skopje), Alexios Savvides (Kalamata), Vlada Stanković (Beograd), Ludwig Steindorff (Kiel), Peter Štih (Ljubljana), Izvršna urednica za tuzemnu i inozemnu razmjenu: Kristina Milković, Tajnik uredništva: Dejan Zadro, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za hrvatsku povijest, FF press, Zagreb 2011, 575 stranica.

[Tisak: Hitra produkcija d.o.o. Tiskanje dovršeno u prosincu 2011. godine. Naklada 250 primjeraka.]
Radovi 42


RADOVI 42 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak ]

Glavni urednik: Hrvoje Gračanin, Uredništvo: Bruna Kuntić-Makvić (stara povijest), Zrinka Nikolić Jakus (srednji vijek), Hrvoje Petrić (rani novi vijek), Željko Holjevac (moderna povijest), Tvrtko Jakovina (suvremena povijest), Silvija Pisk (mikrohistorija i zavičajna povijest), Izvršna urednica za tuzemnu i inozemnu razmjenu: Kristina Milković, Tajnik uredništva: Dejan Zadro, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za hrvatsku povijest, FF press, Zagreb 2010, 528 stranica.

[Tisak: Hitra produkcija d.o.o. Tiskanje dovršeno u prosincu 2010. godine. Naklada 200 primjeraka.]

Radovi 41

RADOVI 41 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak ]
Glavni urednik: Borislav Grgin, Uredništvo: Ivo Goldstein, Boris Olujić, Mario Strecha, Božena Vranješ-Šoljan, Tajnik uredništva: Hrvoje Gračanin, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za hrvatsku povijest, FF press, Zagreb 2009, 540 stranica.

[Tisak: Tiskara Rotim i Market, Lukavec. Tiskanje završeno u studenome 2009. godine. Naklada 400 primjeraka.]


Radovi 40

RADOVI 40 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni urednik: Borislav Grgin, Uredništvo: Ivo Goldstein, Boris Olujić, Mario Strecha, Božena Vranješ-Šoljan, Tajnik uredništva: Hrvoje Gračanin, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za hrvatsku povijest, FF press, Zagreb 2008, 320 stranica.

[Tisak: Tiskara Rotim i Market, Lukavec. Tiskanje završeno u prosincu 2008. godine. Naklada 400 primjeraka.]
Radovi 39

RADOVI 39 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni urednik: Borislav Grgin, Uredništvo: Ivo Goldstein, Boris Olujić, Mario Strecha, Božena Vranješ-Šoljan, Tajnik uredništva: Hrvoje Gračanin, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za hrvatsku povijest, FF press, Zagreb 2007, 318 stranica.

[Tisak: Tiskara Rotim i Market, Lukavec. Tiskanje završeno u listopadu 2007. godine. Naklada 400 primjeraka.]

RADOVI 38 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni urednik: Borislav Grgin, Uredništvo: Ivo Goldstein, Boris Olujić, Mario Strecha, Božena Vranješ-Šoljan, Tajnik uredništva: Hrvoje Gračanin, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za hrvatsku povijest, FF press, Zagreb 2006, 403 stranice.

[Tisak: Tiskara Rotim i Market, Lukavec. Tiskanje završeno u listopadu 2006. godine. Naklada 400 primjeraka.]

RADOVI 37 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
U spomen Igoru Karamanu, Glavni urednik: Borislav Grgin, Uredništvo: Ivo Goldstein, Boris Olujić, Mario Strecha, Božena Vranješ-Šoljan, Tajnik uredništva: Hrvoje Gračanin, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za hrvatsku povijest, FF press, Zagreb 2005, 472 stranice.

[Tisak: Tiskara Rotim i Market, Lukavec. Tiskanje završeno u listopadu 2005. godine. Naklada 400 primjeraka.]

RADOVI 34-35-36 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Urednik: Mario Strecha, Redakcija: Ivo Goldstein, Borislav Grgin, Mirjana Matijević-Sokol, Nenad Moačanin, Boris Olujić, Nikša Stančić, Božena Vranješ-Šoljan, Tajnik redakcije: Hrvoje Gračanin, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za hrvatsku povijest, FF press, Zagreb 2001-2004, 336 stranica.

[Tisak: Tiskara Rotim i Market, Lukavec. Tiskanje završeno u srpnju 2004. godine. Naklada 400 primjeraka.]

RADOVI 32-33 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Urednički kolegij: Ivo Goldstein, Marijan Maticka, Mario Strecha, Izvršni urednik: Mario Strecha, Redakcija: Branka Boban, Neven Budak, Mirjana Gross, Franko Mirošević, Iskra Iveljić, Nikša Stančić, Božena Vranješ-Šoljan, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb 1999-2000, 520 stranica.

[Tisak: Kratis, Zagreb. Tiskanje završeno u srpnju 2001. godine. Naklada 300 primjeraka.]

RADOVI 31 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Urednički kolegij: Ivo Goldstein, Marijan Maticka, Mario Strecha, Izvršni urednik: Mario Strecha, Redakcija: Branka Boban, Neven Budak, Mirjana Gross, Franko Mirošević, Iskra Iveljić, Nikša Stančić, Božena Vranješ-Šoljan, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb 1998, 340 stranica.

[Tisak: Kratis, Zagreb. Tiskanje završeno u travnju 1999. godine. Naklada 300 primjeraka.]

RADOVI 30 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Urednički kolegij: Ivo Goldstein, Marijan Maticka, Mario Strecha, Izvršni urednik: Mario Strecha, Redakcija: Branka Boban, Neven Budak, Mirjana Gross, Franko Mirošević, Iskra Iveljić, Nikša Stančić, Božena Vranješ-Šoljan, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb 1998, 372 stranice.

[Tisak: Kratis, Zagreb. Tiskanje završeno u ožujku 1998. godine. Naklada 500 primjeraka.]

RADOVI 29 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Urednički kolegij: Ivo Goldstein, Marijan Maticka, Mario Strecha, Izvršni urednik: Mario Strecha, Redakcija: Branka Boban, Neven Budak, Mirjana Gross, Franko Mirošević, Štefica Popović, Nikša Stančić, Božena Vranješ-Šoljan, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb 1996, 372 stranice.

[Tisak: Kratis, Zagreb. Tiskanje završeno u veljači 1997. godine.]

RADOVI 28 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Urednički kolegij: Ivo Goldstein, Dragutin Pavličević, Mario Strecha, Izvršni urednik: Mario Strecha, Redakcija: Branka Boban, Neven Budak, Mirjana Gross, Franko Mirošević, Štefica Popović, Nikša Stančić, Božena Vranješ-Šoljan, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb 1995, 384 stranice.

[Tisak: Kratis, Zagreb. Tiskanje završeno u siječnju 1996. godine.]

Radovi 27 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
U spomen Josipu Lučiću, Urednički kolegij: Ivo Goldstein, Dragutin Pavličević, Mario Strecha, Izvršni urednik: Mario Strecha, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb 1994, 404 stranica.

[Tisak: »Promocija«, Zagreb.]

RADOVI 26 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni i odgovorni urednik: Josip Lučić, Urednički odbor: Branka Boban, Mirjana Gross, Josip Lučić, Marijan Maticka, Ivan Očak, Tomislav Raukar, Petar Strčić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb 1993, 376 stranica.

[Tisak: »Promocija«, Zagreb.]

RADOVI 25 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni i odgovorni urednik: Josip Lučić, Urednički odbor: Branka Boban, Mirjana Gross, Josip Lučić, Marijan Maticka, Ivan Očak, Tomislav Raukar, Petar Strčić, Filozofski fakultet Zagreb – Humanističke i društvene znanosti, Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb 1992, 320 stranica.

[Tisak: »Promocija«, Zagreb.]

RADOVI 24 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni i odgovorni urednik: Josip Lučić, Urednički odbor: Branka Boban, Mirjana Gross, Josip Lučić, Marijan Maticka, Ivan Očak, Tomislav Raukar, Petar Strčić, Filozofski fakultet Zagreb – Humanističke i društvene znanosti, Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb 1991, 320 stranica.

[Tisak: TIP »A. G. Matoš«, Samobor.]

RADOVI 23 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]

Glavni i odgovorni urednik: Josip Lučić, Urednički odbor: Branka Boban, Mirjana Gross, Josip Lučić, Marijan Maticka, Ivan Očak, Tomislav Raukar, Petar Strčić, Filozofski fakultet Zagreb – Humanističke i društvene znanosti, Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb 1990, 384 stranice.

RADOVI 22 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni i odgovorni urednik: Josip Lučić, Urednički odbor: Branka Boban, Mirjana Gross, Josip Lučić, Marijan Maticka, Ivan Očak, Tomislav Raukar, Petar Strčić, Filozofski fakultet Zagreb – Humanističke i društvene znanosti, Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb 1989, 384 stranice.

[Tisak: TIRO »Ognjen Prica«, Virovitica.]

RADOVI 21 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni i odgovorni urednik: Josip Lučić, Urednički odbor: Branka Boban, Mirjana Gross, Josip Lučić, Marijan Maticka, Ivan Očak, Tomislav Raukar, Petar Strčić, Filozofski fakultet Zagreb – Humanističke i društvene znanosti, Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb 1988, 296 stranica.

[Tisak: »A. G. Matoš«, Samobor.]

RADOVI 20 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni i odgovorni urednik: Josip Lučić, Urednički odbor: Branka Boban, Mirjana Gross, Josip Lučić, Marijan Maticka, Ivan Očak, Tomislav Raukar, Petar Strčić, Filozofski fakultet Zagreb – Humanističke i društvene znanosti, Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb 1987, 320 stranica.

[Tisak: Štamparski zavod »Ognjen Prica«, Zagreb.]

RADOVI 19 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni i odgovorni urednik: Josip Lučić, Urednički odbor: Branka Boban, Mirjana Gross, Josip Lučić, Marijan Maticka, Ivan Očak, Tomislav Raukar, Petar Strčić, Sveučilište u Zagrebu – Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest, Zagreb 1986, 328 stranica.

[Tisak: »A. G. Matoš«, Samobor.]

RADOVI 18 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni i odgovorni urednik: Josip Lučić, Urednički odbor: Branka Boban, Mirjana Gross, Josip Lučić, Marijan Maticka, Ivan Očak, Tomislav Raukar, Petar Strčić, Sveučilište u Zagrebu – Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest, Zagreb 1985, 384 stranice.

[Tisak: Štamparski zavod »Ognjen Prica«, Zagreb.]

RADOVI 17 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni i odgovorni urednik: Josip Lučić, Urednički odbor: Branka Boban, Mirjana Gross, Josip Lučić, Marijan Maticka, Ivan Očak, Tomislav Raukar, Petar Strčić, Sveučilište u Zagrebu – Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest, Zagreb 1984, 352 stranice.

[Tisak: IKRO »Mladost« – OOUR TISKARA, Zagreb.]

RADOVI 16 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni i odgovorni urednik: Josip Lučić, Urednički odbor: Branka Boban, Mirjana Gross, Josip Lučić, Marijan Maticka, Ivan Očak, Tomislav Raukar, Petar Strčić, Sveučilište u Zagrebu – Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest, Zagreb 1983, 352 stranice.

[Tisak: Štamparski zavod »Ognjen Prica«, Zagreb.]

RADOVI 15 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni i odgovorni urednik: Josip Lučić, Urednički odbor: Ljubo Boban, Mirjana Gross, Josip Lučić, Marijan Maticka, Ivan Očak, Tomislav Raukar, Petar Strčić, Sveučilište u Zagrebu – Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest, Zagreb 1982, 292 stranice.

[Tisak: Tiskara »Mladost« – OOUR Tiskara, Zagreb.]

RADOVI 14 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]

Glavni i odgovorni urednik: Nikša Stančić, Urednički odbor: Ljubo Boban, Josip Adamček, Ljubiša Doklestić, Hrvoje Matković, Božena Vranješ-Šoljan, Štefanija Popović, Sveučilište u Zagrebu – Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest, Zagreb 1981, VIII, 400 stranica.

RADOVI 13 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni i odgovorni urednik: Nikša Stančić, Urednički odbor: Ljubo Boban, Josip Adamček, Ljubiša Doklestić, Hrvoje Matković, Božena Vranješ-Šoljan, Štefanija Popović, Sveučilište u Zagrebu – Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest, Izdavački servis LIBER - Zagreb, Zagreb 1980, 352 stranice.

[Tiskara Ognjen Prica, Zagreb. Tiskano u Zagrebu 1981. god.]

RADOVI 12 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni i odgovorni urednik: Nikša Stančić, Urednički odbor: Ljubo Boban, Ljubiša Doklestić, Josip Adamček, Hrvoje Matković, Božena Vranješ-Šoljan, Štefanija Popović, Sveučilište u Zagrebu – Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest, Izdavački servis LIBER - Zagreb, Zagreb 1979, 352 stranice.

[Tiskano u Rijeci 1981. god.]

RADOVI 11 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni i odgovorni urednik: Nikša Stančić, Urednički odbor: Ljubo Boban, Josip Adamček, Ljubiša Doklestić, Hrvoje Matković, Sveučilište u Zagrebu – Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest, Izdavački servis LIBER - Zagreb, Zagreb 1978, 598 stranica.

[Tisak: NIŠRO »Prosvjeta«– Bjelovar]

RADOVI 10 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]

Matij Ivanić i njegovo doba, Glavni i odgovorni urednik: Josip Adamček, Urednik: Nikša Stančić, Urednički odbor: Ljubo Boban, Ljubiša Doklestić, Josip Adamček, Hrvoje Matković, Sveučilište u Zagrebu – Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest, Izdavački servis LIBER - Zagreb, Zagreb 1977, 598 stranica.

RADOVI 9 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni i odgovorni urednik: Ivan Kampuš, Urednički odbor: Ljubo Boban, Ljubiša Doklestić, Ivan Kampuš, Hrvoje Matković, Gordana Vlajčić, Sveučilište u Zagrebu – Centar za povijesne znanosti, OOUR Institut za hrvatsku povijest, Izdavački servis LIBER - Zagreb, Zagreb 1975, 320 stranica.

[Tisak: Grafički zavod Hrvatske – Zagreb 1976.]

RADOVI 8 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni i odgovorni urednik: Ivan Kampuš, Urednički odbor: Ljubo Boban, Ljubiša Doklestić, Ivan Kampuš, Hrvoje Matković, Gordana Vlajčić, Sveučilište u Zagrebu – Centar za povijesne znanosti, OOUR Institut za hrvatsku povijest, Izdavački servis LIBER - Zagreb, Zagreb 1975, 416 stranica.

[Tisak: Grafički zavod Hrvatske – Zagreb 1976.]

RADOVI 7 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni i odgovorni urednik: Ivan Kampuš, Urednički odbor: Ljubo Boban, Ljubiša Doklestić, Ivan Kampuš, Hrvoje Matković, Gordana Vlajčić, Sveučilište u Zagrebu – Institut za hrvatsku povijest, Izdavački servis LIBER - Zagreb, Zagreb 1975, 310 stranica.

[Tisak: Grafički zavod Hrvatske – Zagreb 1975.]

Radovi 6 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni i odgovorni urednik: Ivan Kampuš, Urednički odbor: Ljubo Boban, Ljubiša Doklestić, Ivan Kampuš, Hrvoje Matković, Gordana Vlajčić, Sveučilište u Zagrebu – Institut za hrvatsku povijest, Izdavački servis LIBER - Zagreb, Zagreb 1974, 316 stranica + 1 karta.

[Tisak: Grafički zavod Hrvatske – Zagreb 1973.]

Radovi, 5 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
U povodu 400. godišnjice hrvatsko-slovenske seljačke bune, Glavni i odgovorni urednik: Ivan Kampuš, Urednički odbor: Ljubo Boban, Ljubiša Doklestić, Ivan Kampuš, Hrvoje Matković, Gordana Vlajčić, Sveučilište u Zagrebu – Institut za hrvatsku povijest, Izdavački servis LIBER - Zagreb, Zagreb 1973, 388 stranica.

[Tisak: Grafički zavod Hrvatske – Zagreb 1973.]

RADOVI 4 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni i odgovorni urednik: Ivan Kampuš, Urednički odbor: Ljubo Boban, Ljubiša Doklestić, Ivan Kampuš, Hrvoje Matković, Gordana Vlajčić, Sveučilište u Zagrebu – Institut za hrvatsku povijest, Izdavački servis LIBER - Zagreb, Zagreb 1973, 228 stranica + 5 priloga.

[Tisak: Grafički zavod Hrvatske – Zagreb 1973.]

RADOVI 3 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
U povodu 100. godišnjice smrti Ljudevita Gaja, Glavni i odgovorni urednik: Ivan Kampuš, Urednički odbor: Ljubo Boban, Ljubiša Doklestić, Ivan Kampuš, Hrvoje Matković, Gordana Vlajčić, Sveučilište u Zagrebu – Institut za hrvatsku povijest, Izdavački servis LIBER - Zagreb, Zagreb 1973, 304 stranice.

[Tisak: Grafički zavod Hrvatske – Zagreb 1973.]

RADOVI 2 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]

Glavni i odgovorni urednik: Ivan Kampuš, Urednički odbor: Ljubo Boban, Ljubiša Doklestić, Ivan Kampuš, Hrvoje Matković, Gordana Vlajčić, Sveučilište u Zagrebu – Institut za hrvatsku povijest, Izdavački servis LIBER - Zagreb, Zagreb 1972, 286 stranica. [Tisak: Grafički zavod Hrvatske – Zagreb 1972.]

RADOVI 1 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak]
Glavni i odgovorni urednik: Ivan Kampuš, Urednički odbor: Ljubo Boban, Ljubiša Doklestić, Ivan Kampuš, Hrvoje Matković, Gordana Vlajčić, Izdavački servis LIBER - Zagreb, Sveučilište u Zagrebu – Institut za hrvatsku povijest, Zagreb 1971, 332 stranice.

[Tisak: Grafički zavod Hrvatske – Zagreb 1972.]
Objavljeno: 06.03.2019.