Stručno zvanje nakon studija
Završenim studijem povijesti može se steći stručni naziv profesora povijesti ili diplomiranog povjesničara, ovisno o odabranom smjeru studija (nastavnički i nenastavnički smjer).Profesor povijesti kvalificiran je predavati povijest u osnovnim školama i svim vrstama srednjih škola (učitelj povijesti, nastavnik povijesti).Diplomirani povjesničar (jednopredmetni studij i dvopredmetni nenastavnički studij) svladava opširniji program struke, osobito metoda stručnog i znanstvenog istraživačkog rada. Kvalificiran je zaposliti se u ustanovama gdje se čuva i/ili obrađuje povijesna građa (arhivi, muzeji, te povijesni zavodi i instituti).


Objavljeno: 16.12.2014.