METODE I TEHNIKE U ISTRAŽIVANJU POVIJESTI 20. STOLJEĆA

 

Sadržaj predmeta:
   U okviru predmeta posebna će se pažnja posvetiti upoznavanju studenata sa specifičnim metodama i tehnikama u istraživanju povijesti 20. stoljeća. Pomoću korištenja i analize standardnih izvora (arhivsko gradivo, novine, fotografije, film, magnetofonske vrpce,)  zahtijevat će se poseban način kritike izvora. U metodskom smislu studenti će se upoznati s metodama ostalih društvenih znanosti (socijologija, povijest umjetnosti, povijest književsnosti, pravo, ekonomija itd.). U sklopu nastave posjetiti će se arhivi, biblioteke, muzeji itd.

Cilj predmeta:
Cilj nastave je stjecanje osnovnih informacija i znanja o suvremenim metodama i tehnikama u istraživanju povijesti 20. stoljeća te osposobljavanje studenata za kritički pristup u korištenju izvora.

Oblik provođenja nastave i način provjere znanja:
  Nastava se ostvaruje kroz seminare. Seminarski rad podrazumijeva aktivno sudjelovanje studenata na obradi raznih tipova izvornih gradiva. Na osnovu rada u arhivima, muzejima i sveučilišnoj biblioteci studenti izrađuju seminarske radove što omogućuje njihovo svladavanje predviđenog programa.

ECTS:

Način polaganja ispita:
Ispit se polaže u pisanom obliku.

Popis literature:
Vlatka Lemić, Arhivi i internet – nove mogućnosti dostupnosti i korištenja arhivskog gradiva, Arhivski vjesnik, Zagreb, 45/2002., 207-219.
Filmovi u Hrvatskoj kinoteci pri Hrvatskom državnom arhivu (1904.-1940.), Zagreb 2003.

Način polaganja kvalitete i uspješnosti izvedbe:
Kontinuirano se prate rezultati ispita te se anketiraju polaznici o opsegu realizacije programa, načinima realizacije, kao i mogućnosti polaznika da utječu na realizaciju.


Objavljeno: 16.12.2014.