Untitled Document

SATNICA 2012./2013., zimski semestar


Preddiplomski studij

1. semestar, jednopredmetni 1. semestar, dvopredmetni
3. semestar, jednopredmetni 3. semestar, dvopredmetni

5. semestar, jednopredmetni

5. semestar, dvopredmetniDiplomski studij


Moderna i suvremena povijest (19. i 20. stoljeće)


1. semestar 3. semestar


Nastavnički smjer


1. semestar 3. semestar


Ranonovovjekovna povijest


1. semestar 3. semestar


Srednjovjekovna povijest


1. semestar 3. semestar


Stara povijest


1. semestar 3. semestar

 


Objavljeno: 16.12.2014.