Obavijest studentima
Tijekom veljače prof. dr. Iskra Iveljić održavat će konzultacije srijedom od 12-13.30
Objavljeno: 2. veljače 2023.

Obavijest studentima
Studenti će se na sve rokove objavljene na web stranici Odsjeka za povijest na poveznici: prečaci-ispitni rokovi, moći prijavljivati od petka 27. siječnja u ponoć.
Objavljeno: 25. siječnja 2023.

Obavijest studentima
Na Omegu je postavljen novi kolegij naziva Studenti i nastavnici Odsjeka za povijest. Kolegij služi bržoj komunikaciji pročelnika i članova Odsjeka za povijest sa svim studentima Odsjeka za povijest. Preko njega se daju i prikupljaju informacije važne za pitanja koja uključuju sve studente te se objavljuju ankete preko kojih studenti mogu izraziti stavove o pitanjima važnima za program i funkcioniranje studija povijesti. Služi i za raspravu na forumu prema potrebi.

Lozinka za upis: stuinast (malim slovima)

Prijava nije obavezna studente, ali uskoro će se objaviti anketa o mišljenju o novom programu s materijalima pa preporučujemo zainteresiranima da se upišu na kolegij.

Lijep pozdrav,
Zrinka Nikolić Jakus
Pročelnica Odsjeka za povijest
Objavljeno: 22. siječnja 2023.

Obavijest studentima
Centar za razvoj karijere FFZG-a u suradnji s Odsjekom za psihologiju za studente organiziraju tjedan karijera „Karijera bez barijera“ - ciklus radionica i individualnih karijernih savjetovanja koji će se održavati od 16. do 20. siječnja 2023.

Na radionicama možete saznati:
… kako što lakše steći radno iskustvo još tijekom studiranja
… zašto je socijalni kapital važan pri zapošljavanju i kako ga steći
… kako uspješno tražiti posao nakon završenog fakulteta
… kako uspješno postavljati karijerne ciljeve i izraditi svoj karijerni plan
… kako napisati životopis koji će ih istaknuti među drugim kandidatima
… kako ostaviti dobar dojam na razgovoru za posao.

Kroz individualno karijerno savjetovanje sa psihologom možete saznati kako iskoristiti znanja stečena na fakultetu te riješiti dileme vezane uz vašu buduću karijeru.

Na karijerno savjetovanje, željenu radionicu ili više njih, možete se prijaviti putem Omege na online kolegiju: „Karijera bez barijera“ koristeći lozinku za upis: bezbarijera.

Za više detalja o ovogodišnjem tjednu karijera kao i prijavi na željene aktivnosti, posjetite web stranice Centra za razvoj karijere FFZG-a, na sljedećoj poveznici.

Požurite jer je broj mjesta ograničen!

Veselimo se vašim prijavama!

Vaš CERK tim!
Objavljeno: 11. siječnja 2023.

Obavijest studentima
Zainteresirani za stručnu ekskurziju po južnoj Srbiji i Sjevernoj Makedoniji od 30. travnja do 6. svibnja 2023. mogu se prijaviti pri agenciji Talvi putovanja. Preporuča se polaznicima kolegija Europske regije i hrvatska povijest u srednjem vijeku te Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji kao dodatak nastavi.

https://bit.ly/Srbija-Makedonija_Program-FFZG
https://bit.ly/FFZG_SRB-MAK_prijavnica

Prilikom ispunjavanja prijavnice ne mora se uzeti dodatno zdravstveno putovanje jer je za putovanje dovoljna Europska zdravstvena iskaznica (Srbija) i dvojezična potvrda koja se na osobni zahtjev besplatno izdaje u područnim uredima HZZO-a (Makedonija).

https://hzzo.hr/koristenje-zdravstvene-zastite-za-vrijeme-privremenog-boravka-u-inozemstvu
Objavljeno: 9. siječnja 2023.

Obavijest studentima
Predavanje prof. dr. Ive Goldstein „Hrvatska povijest 1918-1945" za studente 3. godine pomiče se s redovitog termina u četvrtak, 8. prosinca 2022. od 8 do 9,30 na subotu, 10. prosinca od 11 do 12,30 (na istom mjestu – A-201).

Ivo Goldstein
Objavljeno: 7. prosinca 2022.

Obavijest studentima
U petak 9. prosinca 2022. neće biti redovne nastave na Odsjeku za povijest zbog reformskih aktivnosti.
Objavljeno: 7. prosinca 2022.

Obavijest studentima
Branimir Janković neće u petak, 9. prosinca održati nastavu i konzultacije zbog službene spriječenosti.
Objavljeno: 6. prosinca 2022.

Obavijest studentima
Doc. dr. sc. Kornelija Jurin Starčević neće održavati nastavu i konzultacije od 05. do 09. 12. 2022. godine zbog službene odsutnosti.
Objavljeno: 5. prosinca 2022.

Obavijest studentima
Prof. Hrvoje Klasić u petak, 9. prosinca neće održati nastavu iz kolegija Politika i propaganda u 20. stoljeću.
Objavljeno: 5. prosinca 2022.

Obavijest studentima
Prof. Zrinka Nikolić Jakus neće biti prisutna na fakultetu do kraja tjedna zbog bolesti
Objavljeno: 29. studeni 2022.

Poziv na studentski skup Tijelo i emocije
Uz potporu Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uredništvo 18. broja časopisa Pro tempore i ove je godine odlučilo održati studentski skup na kojem mogu izlagati studenti i svi drugi zainteresirani. Odabir ovogodišnje teme Tijelo i emocije nudi mogućnost sudjelovanja izlagačima iz različitih struka, čime se studente potiče na suradnju i međusobnu razmjenu ideja te otvara prostor za učenje i znanstveno sazrijevanje. Skup će se održati 20. travnja 2023. godine s početkom u 10 sati u Vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Ovogodišnja tema otvorena je za izlagače koji se bave svim povijesnim razdobljima te, s obzirom na to da je istraživanje tijela i emocija nužno interdisciplinarno, na prijavu se potiču i izlagači koji se navedenim fenomenima bave u okviru srodnih društvenih i humanističkih disciplina poput antropologije, filozofije, etnologije, komparativne književnosti, sociologije, psihoanalize itd.

Prihvaćaju se izlaganja koja se bave tijelom i tjelesnošću, odnosno ona koja tematiziraju bolesti, pandemije, smrt, seksualnost, rod, rasu, ljepotu i slične fenomene u određenim povijesnim razdobljima. U obzir dolaze i izlaganja koja analiziraju načine na koje se emocije tematiziraju u različitim vrstama povijesnih izvora, načine na koje one utječu na djelovanje povijesnih aktera te na njihov tretman, kontrolu i razumijevanje u različitim povijesno-političkim, civilizacijskim i kulturnim kontekstima.

Budući da se tijelo i emocije mogu tumačiti i kao biološke konstante, ali pod utjecajem socijalnog konstruktivizma i kao kulturno i povijesno uvjetovani fenomeni, potiče se i prijava radova koji problemu tijela i emocija (u povijesti) pristupaju iz različitih teorijskih perspektiva.

U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, stupanj obrazovanja te kratak sažetak u kojem je potrebno ukratko objasniti temu o kojoj se namjerava izlagati (ne više od 500 riječi). Moguće je izlagati na hrvatskom i njemu srodnim jezicima (srpskom, bosanskom, crnogorskom) te na engleskom jeziku. Izlaganje može trajati najviše 20 minuta.

Prijavu je potrebno podnijeti do 31. ožujka 2023. godine na mail casopis.protempore@gmail.com. Sudionike skupa nastoji se potaknuti i da svoje referate objave u 18. broju časopisa Pro tempore.
Objavljeno: 23. studeni 2022.

Conference „New Research on Irish and Croatian Modern and Contemporary History“
Poslijediplomski doktorski studij Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu i Veleposlanstvo Irske u Republici Hrvatskoj organiziraju u utorak, 8. studenog 2022. s početkom u 10 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu konferenciju „New Research on Irish and Croatian Modern and Contemporary History“.
Programska knjižica
Objavljeno: 4. studenog 2022.

Obavijest studentima
Obavještavaju se studenti da će nastava iz izbornog kolegija "Uvod u čitanje starih karata" zbog boravka nastavnika na stipendiji početi 28. listopada (petak, 17.00, dvorana A-202).
Objavljeno: 20. listopada 2022.

Natječaj za objavu radova u studentskom časopisu "Pro tempore"
Uredništvo časopisa studenata povijesti „Pro tempore“ raspisuje natječaj za objavu radova u 18. broju časopisa za akademsku godinu 2022/2023. Ove godine uredništvo je odlučilo da će tema broja biti Tijelo i emocije. Natječaj je otvoren za radove iz područja povijesti i srodnih društveno-humanističkih znanosti.

Cilj časopisa studenata povijesti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Pro tempore“, koji izlazi od 2004. godine, jest omogućiti studentima preddiplomskoga, diplomskog i doktorskog studija povijesti i srodnih društveno-humanističkih znanosti iz Hrvatske i inozemstva objavu vlastitih radova, kao i stjecanje iskustva u radu redakcije časopisa i procesu odabira i kritičke evaluacije radova za objavu. Uz to, objavljivanjem novih radova nastoje se proširiti saznanja o određenim temama iz prošlosti te pridonijeti upoznavanju i autora i čitatelja s novim historiografskim trendovima.

Ovogodišnja tema otvorena je za istraživače koji se bave svim povijesnim razdobljima. U obzir ulaze radovi koji se bave tijelom i tjelesnošću, odnosno oni koji tematiziraju fenomene poput bolesti, pandemija, smrti, seksualnosti, roda, rase itd. S obzirom na to da se tijelo može tumačiti kao biološka konstanta, ali i fenomen koji je kulturno i historijski uvjetovan i varijabilan, otvara se prostor i za teorijske radove koji, s osloncem na koncept otjelovljenja, propituju način poimanja vlastitog tjelesnog iskustva te tjelesne funkcije, reprezentacije i prakse u različitim povijesnim kontekstima. Prihvaćaju se i radovi koji se bave emocijama - načinima njihove simboličke reprezentacije u različitim tipovima povijesnih izvora, načinima na koje emocije utječu na (samo)razumijevanje i djelovanje povijesnih aktera te na ideološke, političke, društvene i kulturne promjene u cjelini. Cilj uredništva i ove je godine potaknuti autore na interdisciplinaran pristup i dijalog sa srodnim disciplinama poput antropologije, filozofije, etnologije, komparativne književnosti, sociologije itd.

Uredništvo časopisa „Pro tempore“ zaprimat će sve vrste znanstvenih radova te prikaze knjiga, prijevode radova stranih povjesničara, intervjue i izvještaje s relevantnih znanstvenih skupova uz uvjet da su oni u skladu s temom broja. Pristigli radovi bit će podvrgnuti procesu selekcije i kritičke obrade u uredništvu časopisa te potom proslijeđeni profesorima na recenziju, nakon čega će autori dobiti obavijest je li njihov rad prihvaćen.

Poslani radovi mogu imati najviše dva autora, a zaprimaju se samo prethodno neobjavljeni radovi, slanjem kojih autori potvrđuju da se radi o njihovu vlastitom radu za koji prihvaćaju znanstvenu i etičku odgovornost. Svi radovi šalju se u formatu Microsoft Word dokumenta (.doc ili .docx) elektroničkom poštom na adresu uredništva: casopis.protempore@gmail.com najkasnije do 15. svibnja 2023. godine.

Radovi se zaprimaju na hrvatskom (ili srodnim jezicima) i engleskom jeziku, pisani na latinici. Pisani radovi mogu biti opsega od otprilike 15 do 35 kartica teksta. Tekst treba biti obostrano poravnat, fonta Times New Roman, veličine 12 i proreda 1,5. Ime i prezime autora, godina, smjer studija i sveučilište

koje pohađaju navode se na prvoj stranici rada u gornjem lijevom kutu. Također, svaki rad treba sadržavati i sažetak (otprilike 100 riječi) i ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku te biti opremljen znanstvenim aparatom. Znanstvene bilješke pišu se na dnu stranice prema pravilima Chicago humanističkog stila, numeričkim slijedom i odijeljene razdjelnikom od glavnog teksta. Odabrani font treba biti Times New Roman veličine 10, jednostrukog proreda te obostrano poravnat. Na kraju rada obavezna je bibliografija, također prema pravilima Chicago stila.

Detaljne upute o načinima citiranja možete pronaći na:
https://protempore.ffzg.unizg.hr/upute- autorima/
Objavljeno: 18. listopad 2022.

Obavijest studentima
Mole se studenti koji ponavljaju kolegij Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici da se jave predavaču dr. sc. Filipu Budiću na email fbudic@ffzg.hr najkasnije do petka (14.10. 2022.) radi dogovora o obvezama.
Objavljeno: 13. listopada 2022.

Obavijest studentima
Prof. dr. Damir Agičić održat će u ponedjeljak, 10. listopada nastavu iz izbornog predmeta „Poljska u 19.-20. stoljeću“ putem platforme omega.
Studenti se mogu prijaviti uz šifru poljska
Ako ima kakvih problema oko prijavljivanja, mogu se javiti na mail dagicic@ffzg.hr
Objavljeno: 7. listopada 2022.

Obavijest za studente POV-GEO i GEO-POV
Nastava iz kolegija SOCIOLOGIJA (SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA) održava se srijedom od 18 i 30 do 20 u dvorani A225 na Filozofskom fakultetu a ista počinje slijedeću srijedu 12.10.
Izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić
Objavljeno: 7. listopada 2022.

Obavijest diplomskim studentima RNV
Zbog održavanja izvanredne sjednice Odsjeka u ponedjeljak 10. 10. 2022., prvi sat na predmetu Izvori za ranonovovjekovnu povijest 1 održat će se u 12.30 sati (umjesto u 9.30) u C-119.
Objavljeno: 7. listopada 2022.

Obavijest diplomskim studentima moderne i suvremene povijesti
Nastava iz predmeta Metode i tehnike istraživanja povijesti 19. stoljeća počinje za sve studente u srijedu, 12. 10. 2023. u 12.30 h.
Objavljeno: 7. listopada 2022.

Obavijest studentima
Odgađa se nastava prof. dr. sc. Damira Agičića u tjednu 10. do 14. listopada zbog bolesti.
Objavljeno: 7. listopada 2022.

Obavijest studentima
Nastava na diplomskom predmetu Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću počet će 14. X. prema rasporedu.
Objavljeno: 5. listopada 2022.

Obavijest diplomskim studentima
Nastava na diplomskom predmetu Pomoćne povijesne znanosti I. – za dvopredmetne diplomske studente i one jednopredmetne diplomske studente koji PPZ nisu slušali na preddiplomskom studiju počinje u petak 14. 10. 2022. prema rasporedu.
Objavljeno: 4. listopada 2022.

Obavijest studentima
Nastava iz kolegija "Povijest međunarodnog komunističkog pokreta" početi će 11.10. u predviđenim terminima.
Objavljeno: 3. listopada 2022.

Obavijest studentima
Nastava iz predmeta „Hrvatska i Europa u XIX. stoljeću – komparatističke teme“ započet će u četvrtak, 6. listopada u učionici A 201 s početkom u 15.30 sati.
Objavljeno: 3. listopada 2022.

Obavijest studentima
Mole se studenti diplomskog studija - modula Rani novi vijek da se jave voditelju modula izv. prof. dr. sc. Vjeranu Kursaru na email vkursar@ffzg.hr radi dogovora o nastavi na Diplomskog radionici. Nastava počinje u ponedjeljak 10. 10. 2022.
Objavljeno: 1. listopada 2022.

Obavijest diplomskim studentima moderne i suvremene povijesti
Mole se svi studenti Diplomske radionice I. – moderne i suvremene povijesti da obavezno dođu u utorak, 4. listopada 2022. u 12.30 u A-202 na prvi termin nastave koji će biti zajednički za obje seminarske grupe. Nakon toga će se nastava odvijati u dvije grupe (utorkom kod prof. Ive Goldsteina, petkom kod prof. Ide Ograjšek Gorenjak i Branimira Jankovića), prema ravnomjernoj podjeli u skladu sa studentskim interesima u vezi diplomskog rada. Oni koji eventualno nisu u mogućnosti doći trebaju se svakako javiti e-mailom prof. Jankoviću.
Objavljeno: 1. listopada 2022.

Obavijest studentima
Doc. dr. sc. Kornelija Jurin Starčević zbog spriječenosti neće održati nastavu i konzultacije u četvrtak i petak 06. i 07. listopada 2022. godine. Nastava će biti odrađena naknadno u dogovorenom terminu.
Objavljeno: 30. rujna 2022.

Obavijest studentima
Prof. dr. sc. Nataša Štefanec neće održavati konzultacije od 26. rujna do 7. listopada zbog istraživačkog boravka u Ljubljani. Nastava na predmetima "Hrvatska povijest ranog novog vijeka" (preddiplomski studij) i "Politička povijest" (diplomski studij) počet će 10. listopada 2022.

Molim sve studente "Hrvatske povijesti ranog novog vijeka" da se upišu na Omegu (lozinka je hrvrnv) te da tamo prate informacije o upisima u seminarske grupe, seminarskim čitankama i drugo.
Objavljeno: 27. rujna 2022.

Obavijest studentima
Obavještavaju se studenti da će nastava iz izbornog kolegija "Uvod u čitanje starih karata" zbog boravka nastavnika na stipendiji početi 28. listopada (petak, 17.00, dvorana A-202).
Objavljeno: 27. rujna 2022.

Obavijest studentima
Prof. Borislav Grgin započet će nastavu, prema rasporedu, od ponedjeljka 10.10.2022. godine.
Objavljeno: 27. rujna 2022.

Obavijest studentima
Studenti druge godine Preddiplomskog studija povijesti i Integriranog studija povijest-geografija biraju seminarsku nastavu između kolegija Europske regije i hrvatska povijest u ranom novom vijeku i Europska i svjetska povijest u ranom novom vijeku. U jednu grupu može se prijaviti najviše 15 studenata. Studenti se za sada ne upisuju u studomat, već od ponedjeljka 26. rujna do petka 30. rujna upisuju se na liste koje će biti dostupne na vratima kabineta C-114 (dvije seminarske grupe na kolegiju Europske regije i hrvatska povijest u ranom novom vijeku) i C-117 (dvije seminarska grupe na kolegiju Europska i svjetska povijest u ranom novom vijeku.)
Objavljeno: 26. rujna 2022.

Obavijest studentima
Kvalifikacijski razgovor za upis na diplomske studije povijesti održat će se u ponedjeljak, 26. rujna 2022. godine u 13.30 sati u Dvorani 6.
Svi pristupnici su obavezni doći. U slučaju nemogućnosti, pristupnici se moraju pravovremeno javiti voditelju upisa izv. prof. dr.sc. Trpimiru Vedrišu na tvedris@ffzg.hr.
Objavljeno: 21. rujna 2022.

Obavijest brucošima
Sastanak Odsjeka za povijest sa studentima prve godine preddiplomskog studija povijesti (jednopredmetni, dvopredmetni i integrirani studij POV-GEO/GEO-POV) održat će se u srijedu, 5. listopada 2022. godine u 14.00 sati u Dvorani 6.
Dolazak je obavezan.
Prije toga, u ponedjeljak 3. listopada 2022. godine, brucoši povijesti imaju sastanak s Upravom Fakulteta u 10.00 sati u Dvorani 7.
Objavljeno: 21. rujna 2022.

Rezultati ispita
Rezulati pismenog ispita iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka održanog 16. rujna 2022. dostupni su na sljedećem linku.
Objavljeno: 21. rujna 2022.

Obavijest studentima
Prof. dr. I. Šute ovaj tjedan neće održati konzultacije zbog sudjelovanja na simpoziju u Osijeku. Sve dogovorene sastanke održat će u ponedjeljak u redovitom terminu konzultacija
Objavljeno: 21. rujna 2022.

Obavijest studentima
Zbog sudjelovanja na terenskoj nastavi u Beču, prof. dr. Ivica Šute neće u petak 16. rujna 2022. godine održati konzultacije.
Objavljeno: 15. rujna 2022.

Rezultati ispita
Rezulati pismenog ispita iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka održanog 9. rujna 2022. dostupni su na sljedećem linku.
Objavljeno: 15. rujna 2022.

Obavijest studentima
Tijekom rujna prof. dr. Iskra Iveljić će održavati konzultacije srijedom u 11.
Objavljeno: 6. rujna 2022.

Obavijest studentima
Ispitni termini prof. dr. sc. I. Goldsteina zakazani za četvrtak, 8. rujna u 10 sati prebacuju se na srijedu, 7. rujna u 10 sati, te za petak, 9. rujna u 10 sati. (Prijave u ISVU sustavu ostaju na 8. rujna)
Objavljeno: 2. rujna 2022.

Obavijest studentima
Studenti povijesti zainteresirani za rad na mjestu demonstratora u Zbirci za povijest Knjižnice Filozofskog fakulteta u akademskoj godini 2022./23. mogu poslati molbe i životopise do 13. rujna na mail adresu spisk@ffzg.hr ili predati osobno na drugom katu Knjižnice.

dr. sc. Silvija Pisk, voditeljica Zbirke za povijest
Objavljeno: 1. rujna 2022.

Natječaj za urednike-pripravnike 18. broja časopisa "Pro tempore" za akademsku godinu 2022./2023.
Uredništvo 18. broja časopisa studenata povijesti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Pro tempore“ raspisuje natječaj za urednike-pripravnike. Ukoliko ste voljni posvetiti dio svog slobodnog vremena čitanju radova svojih kolega studenata i njihovu kritičkom komentiranju, istovremeno učeći nešto novo i stječući mogućnost da i sami postanete punopravni urednici časopisa, svakako se javite putem elektroničke pošte na adresu casopis.protempore@gmail.com.

Uz prijavu je potrebno priložiti kratko motivacijsko pismo u obliku Word dokumenta u kojem se možete predstaviti i ukratko objasniti zašto smatrate da ste dobar kandidat za rad u uredništvu (npr. akademski uspjeh, poznavanje stranih jezika, iskustvo suradnje s drugim studentima na različitim projektima, uspješnost u pisanju seminarskih radova itd.).

Tražimo 10 urednika-pripravnika pa se nemojte ustručavati poslati mail. Rok za prijavu je 30. rujna. Nije važno koja ste godina studija, najbitniji kriteriji za suradnju su aktivnost i želja za radom. Nadamo se što većem odazivu!
Objavljeno: 1. rujna 2022.

Obavijest studentima
Hrvoje Petrić će konzultacije umjesto 31. kolovoza održati 7. rujna od 11 do 13 sati.
Objavljeno: 30. kolovoza 2022.

Rezultati ispita
Rezulati pismenog ispita iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka održanog 11. srpnja 2021. dostupni su na sljedećem linku.
Objavljeno: 16. srpnja 2022.

Prijava za terensku nastavu
Prijave za terensku nastavu u Beč od 16. do 18. 9. 2022. prima doc. dr. sc. Šimetin Šegvić putem maila do 4. 7. (ponedjeljak). Studentska participacija je 500 kn (smještaj u hostelu s doručkom)
Objavljeno: 30. lipnja 2022.

Rezultati ispita
Rezulati pismenog ispita iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka održanog 27. lipnja 2021. dostupni su na sljedećem linku.
Objavljeno: 30. lipnja 2022.

Obavijest studentima
Drugi ljetni ispitni rok iz kolegija „Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji“ kod dr. sc. Silvije Pisk održati će se 30. lipnja u 12:00 u uredu na drugom katu Knjižnice FFZg-a, a ne 28. lipnja kao što je bilo ranije najavljeno.
Objavljeno: 24. lipnja 2022.

Obavijest studentima
Ida Ograjšek Gorenjak će sljedeći tjedan održati konzultacije u ponedjeljak 27.6 u 10h umjesto redovitih konzultacija u četvrtak (30.6.)
Objavljeno: 24. lipnja 2022.

Obavijest studentima
Konzultacije i mogućnost uvida u testove iz predmeta Europske regije i hrvatska povijest u srednjem vijeku" održat će se u četvrtak 23.6.2022. od 13h.
Ivica Prlender
Objavljeno: 20. lipnja 2022.

Obavijest studentima
Rezultati pismenog ispita Europske regije hrvatske povijesti u srednjem vijeku održanog 13.6.2022. dostupni su na poveznici.
Objavljeno: 20. lipnja 2022.

Obavijest studentima
Hrvoje Petrić će konzultacije 15. lipnja održati u 13,45 sati.
Objavljeno: 9. lipnja 2022.

Poziv na predstavljanje puta u Jordan
Poštovani i dragi kolege,

u ime studenata diplomskih studija stare povijesti i srednjega vijeka pozivam vas na predstavljanje stručnog putovanja u Jordan u srijedu 8. lipnja 2022, u 11.00 sati (D VI).

Inga Vilogorac Brčić
Objavljeno: 6. lipnja 2022.

Obavijest studentima
Ida Ograjšek Gorenjak neće održati konzultacije u četvrtak 9. lipnja. Umjesto toga održat će konzultacije u petak 10. lipnja u 15h.
Objavljeno: 6. lipnja 2022.

Obavijest studentima
Prof. dr. Nataša Štefanec će od 30. svibnja do 11. lipnja biti na arhivskom istraživanju u Beču. Konzultacije će u tom razdoblju održavati preko BBB sustava na Omegi. Termin se može unaprijed dogovoriti e-mailom.
Objavljeno: 28. svibnja 2022.

Obavijest studentima
Doktorski studij moderne i suvremene povijesti organizira 4.6. virtualnu doktorsku konferenciju s kolegama sa Sveučilišta u Southamptonu. Pristup je slobodan a poveznica je u programu.
Objavljeno: 26. svibnja 2022.

Obavijest studentima
Za izlet u Ljubljanu 24.05.2022. ima još nekoliko slobodnih mjesta. Tko želi, neka se javi na mail dbasic@ffzg.hr
Objavljeno: 19. svibnja 2022.

Obavijest o posjetu Ljubljani, utorak 24. svibnja 2022.: prijavljeni studenti i vrijeme polaska
Za posjet Ljubljani 24. svibnja prijavljeni su sljedeći studenti:

1. Ante Lepur
2. Ivan Ledić
3. Domagoj Nakić
4. Mladen Ćurčić
5. Matej Lisičić
6. Nikola Ostojčić
7. Jakov Zidarić
8. Dimitrije Vukadinović
9. Lovro Stepanić
10. Ante Raguž
11. Lovro Stepanić
12. Dorian Čemer
13. Patrik Skender
14. Luka Lasinović
15. Antonia Čarić
16. Milorad Kondić
17. Marko Medo
18. Anja Goleš
19. Alen Mikec
20. Ante Vujčić
21. Ana Bosak
22. Josip Imbrišak
23. Luka Lacković
24. Bartol Begić
25. Edi Erceg
26. Sara Pavelik
27. Bruno Šagi
28. Rita Klarica
29. Maria Somen
30. Mihael Podnar
31. Tin Jukić Šućur
32. Antonio Benko

Polazak je s parkirališta Filozofskog fakulteta u 7.15 sati.
Objavljeno: 19. svibnja 2022.

Obavijest studentima
Doc. dr. sc. Kornelija Jurin Starčević odgađa nastavu i konzultacije u petak 20. svibnja 2022. godine zbog sudjelovanja na znanstvenome skupu
Objavljeno: 19. svibnja 2022.

Obavijest o gostujućem predavanju
U petak, 20. svibnja 2022., prof. Naoum Kaytchev sa Sveučilišta sv. Kliment Ohridski u Sofiji održat će gostujuće predavanje na temu "Illyrianism, Serbia and Bulgaria in the second quarter of the 19th century".
Predavanje će početi u 12.30h, u dvorani A201. Svi zainteresirani su dobrodošli!
Objavljeno: 16. svibnja 2022.

Poziv na festival povijesti Kliofest
Poštovani kolegice i kolege, dragi studentice i studenti povijesti, od utorka do petka u NSK i na nekoliko drugih mjesta u gradu odvija se deveti Festival povijesti Kliofest.
Program je na www.kliofest.hr
Pozivamo da izaberete neki od događaja, napose otvorenje izložbe o Zavodu za hrvatsku povijest, i dođete.
Uz program je i sajam povijesne knjige. Kliofest 2022.
Objavljeno: 16. svibnja 2022.

Poziv na otvorenje izložbe
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu poziva vas na otvorenje izložbe:
Zavod za hrvatsku povijest 1971-2021. 17 svibnja 2022. u 17:30 u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
Više detalja možete naći na pozivnici i plakatu.
Objavljeno: 13. svibnja 2022.

Festival povijesti – Kliofest 2022: poziv volonterima
Festival povijesti – Kliofest poziva studentice i studente povijesti i drugih studijskih grupa zainteresirane za volontiranje na Kliofestu od 16. do 20. svibnja 2022. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu da se jave na e-mail adresu kliofest@gmail.com

Molimo zainteresirane da nam uz ime i prezime napišete što studirate i gdje, koja ste godina studija te navedete telefon za kontakt.

Festival povijesti – Kliofest održava se već devetu godinu i svoju prepoznatljivost u velikoj mjeri duguje predanom volonterskom radu sada već mnogih studentica i studenata. Pozivamo stoga i ove godine sve zainteresirane da nam pomognete u organizaciji ovog festivala i time mu date i svoj važan pečat.

Organizatori Festivala povijesti – Kliofest
Objavljeno: 11. svibnja 2022.

Joint Master's Degree East European and Eurasian Studies - MIREES
Overview: MIREES is a 2-years (120 ECTS) international Master's Degree jointly awarded by the University of Bologna, Vytautas Magnus University of Kaunas, and Zagreb University; Comenius University (Bratislava) is a special partner that welcomes mobility students and participates in teaching activities.

It is an innovative international joint master's programme, taught entirely in English, devoted to students who have a BA background in Economics, Politics, International Relations, History, Languages or Cultural Studies at large and would now like to acquire an in-depth knowledge of Eastern Europe and the broad Eurasian space, from Europe to China.

Prospects: MIREES international academic environment prepares the students to become consultants, analysts, and managers as AREA SPECIALISTS on East Europe and Eurasia for international agencies, public administrations, private and public companies and NGOs, while also offering a solid basis for further academic studies at the PhD level.

Programme structure: 1st year at the University of Bologna - Forlì Campus ; 2nd year, fall semester a minimum of 5 months compulsory mobility abroad at one of the Partner Universities (Erasmus+ or other mobility grant is offered), 4th semester internship/thesis in Italy or abroad.

The programme will start on September the 19th, 2022.

Information on available scholarships, tuition fees exemptions and other benefits HERE

Information on the teaching plan, mobility abroad, internship, final exam HERE

Application deadlines:

1st INTAKE: by 23 MAY 2022 h 12:00 (CET): open to Italian, EU and non-EU citizens with EU equivalent status candidates: 15 places Non-EU candidates residing abroad: 20 places

2nd INTAKE By 5 September 2022 h 12:00 (CET): open to Italian, EU and non-EU citizens with EU equivalent status candidates: 15 places + residual places not assigned in the first intake.

• Listen to what our students say about their MIREES experience! https://www.youtube.com/watch?v=AhN-98SrzeA
• Mirees notice board: https://corsi.unibo.it/2cycle/mirees/notice-board .;
• Facebook: https://www.facebook.com/MIREES
• Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC8fnN40iWCDLQBaVHesmciw
• MAiA - Mirees Alumni International Association:
https://www.facebook.com/watch/?v=1759872410760269 ; https://corsi.unibo.it/2cycle/mirees/alumni
Fb: https://www.facebook.com/groups/mireesalumni/

For any additional information please feel free to contact Daniela Farinelli (administrative programme coordinator) daniela.farinelli3@unibo.it; didatticaforli.mirees@unibo.it.
Objavljeno: 10. svibnja 2022.

Obavijest studentima preddiplomskog i diplomskog studija
Odsjek za povijest organizira posjet Oddelku za zgodovino Filozofskog fakulteta u Ljubljani u utorak, 24. svibnja 2022. godine. Zainteresirani studenti mogu se javiti na povijest@ffzg.hr.
Objavljeno: 5. svibnja 2022.

Obavijest studentima
Ida Ograjšek Gorenjak će u četvrtak 28. travnja držati konzultacije od 9:30 do 10:30, umjesto popodnevnog redovnog termina
Objavljeno: 28. travnja 2022.

Obavijest studentima
Studenti druge godine preddiplomskog studija koji pohađaju kolegij doc. dr. sc. Nikole Anušića "Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća" (termin petak, 15,30h) umjesto navedene nastave trebaju doći ovaj petak na otvorenje izložbe "Sredozemni i srednjoeuropski kulturni krajolici Hrvatske" u predvorju Sveučilišta u Zagrebu u 12 sati. Dolazak će biti evidentiran.
Objavljeno: 21. travnja 2022.

Obavijest studentima
Izvanredni rokovi iz predmeta Europska i svjetska povijest 1918.-1945 (jednopredmetni i dvopredmetni) i Historiografski praktikum održat će se u četvrtak 28.4. u 8:30 u A 215.
Objavljeno: 21. travnja 2022.

Poziv na sudjelovanje u online anketi
Poštovani studenti povijesti,

Studentska sekcija Hrvatskog arhivističkog društva u suradnji s Odsjekom za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu provodi istraživanje pod nazivom "Analiza navika studenata povijesti prilikom korištenja arhivskoga gradiva i arhivskih obavijesnih pomagala putem interneta" s ciljem otkrivanja načina na koji studenti povijesti percipiraju arhive, arhivsku djelatnost i uporabu interneta pri istraživanju gradiva.

Istraživanje se provodi kratkim anketnim upitnikom dostupnim na poveznici https://bit.ly/Analiza_navika_studenata.

Za dovršavanje upitnika potrebno je oko pet minuta. Anketa je anonimna, a podaci dobiveni anketom analiziraju se skupno. Upitnik će biti dostupan od 10. travnja 2022.

Unaprijed Vam hvala na odvojenom vremenu za sudjelovanje u ovom istraživanju.
Objavljeno: 15. travnja 2022.

Obavijest studentima
Branimir Janković neće održati konzultacije uživo 12. i 19. travnja 2022. zbog izolacije, već online prema dogovoru.
Objavljeno: 12. travnja 2022.

Obavijest studentima
Dr. sc. Kornelija Jurin Starčević neće održati nastavu i konzultacije u petak 01. 04. 2022. zbog bolesti. Termin nadoknade nastave bit će objavljen naknadno.
Objavljeno: 1. travnja 2022.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade
 Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. godinu 2021./2022. Pravo natjecanja imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. U trenutku prijave rada moraju imati status studenta.
 Studenti su dužni do četvrtka 30. lipnja 2022. do 16 sati:
 - prijaviti rad na mrežnim stranicama Sveučilišta (apps.unizg.hr/rektorova-nagrada)
 - ispis cijelog prijavljenog rada (uključujući i potpisano obrazloženje mentora) u dva (2) uvezana primjerka i popratni dopis dostaviti u Urudžbeni ured Fakulteta (D-01)
 - elektronski primjerak rada i obrazloženja mentora dostaviti na e-mail adresu: rektorova@ffzg.hr.
 Mentori svoje mišljenje o prijavljenom radu (najkasnije do četvrtka 30. lipnja 2022. do 16 sati) unose u aplikaciju korištenjem šifre koju im student dostavlja nakon prijave rada.
 Studenti mogu pristupiti aplikaciji na mrežnim stranicama Sveučilišta svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom (ako ne znaju korisničko ime ili lozinku, za pomoć se mogu obratiti administratoru korisničkih računa). Molimo studente da nakon on-line prijave obavezno provjere status prijave u aplikaciji (pod „Pregled prijava“).
 Za prijavu rada u kategorijama e) i f) potrebno je ispunjeni obrazac (dostupan na mrežnoj stranici Fakulteta) i obrazloženje mentora do srijede 29. lipnja poslati na adresu rektorova@ffzg.hr kako bi radovi pravovremeno bili prijavljeni na stranicama Sveučilišta.
Natječaj, Pravilnik i popratni dokumenti mogu se preuzeti na stranicama Fakulteta (www.ffzg.unizg.hr).
 Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se na Sveučilištu u Zagrebu, a termin dodjele odredit će se naknadno.
Objavljeno: 30. ožujka 2022.

Izvanredni ispitni rokovi
Izvanredni ispitni rokovi održavati će se od 25. do 29. travnja 2022. godine. Svi studenti koji žele u tome razdoblju polagati neki od odslušanih kolegija trebaju se javiti nositeljima kolegija do 8. travnja 2022., nakon čega će biti omogućena prijava ispita preko Studomata. U slučaju bilo kakvih poteškoća obratite se Tajništvu Odsjeka za povijest.
Objavljeno: 21. ožujka 2022.

Obavijest jednopredmetnim studentima prve godine
Seminarska nastava iz obveznog kolegija Europske regije i hrvatska povijest u srednjem vijeku kod dr. sc. Pisk održavati će se ubuduće četvrtkom u A-202 od 11:00 do 12:30 (a ne više kao dosad od 17:00).
Objavljeno: 13. ožujka 2022.

Obavijest studentima
The Laura Bassi Scholarship, which awards a total of $8,000 thrice per annum, was established by Editing Press in 2018 with the aim of providing editorial assistance to postgraduates and junior academics whose research focuses on neglected topics of study, broadly constructed. The scholarships are open to every discipline and the next round of funding will be awarded in Spring 2022:

Spring 2022
Application deadline: 27 March 2022
Results: 20 April 2022

All currently enrolled master’s and doctoral candidates are eligible to apply, as are academics in the first five years of full-time employment. Applicants are required to submit a completed application form along with their CV through the application portal by the relevant deadline. Further details, previous winners, and the application portal can be found at: https://editing.press/bassi
Objavljeno: 3. ožujka 2022.

Obavijest studentima
Lozinke za studente na kolegijima prof. Grgina su: sredselj20 za "Srednjovjekovno seljaštvo" i sredven20 za "Srednjovjekovnu Veneciju".
Objavljeno: 3. ožujka 2022.

Obavijest jednopredmetnim studentima prve godine
Mole se svi jednopredmetni studenti prve godine povijesti da dođu obavezno u četvrtak (3. 3. 2022.) u 17.00 u A-001 na dogovor oko izbora seminarske grupe iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest u srednjem vijeku.

dr. sc. Ivica Prlender, dr. sc. Silvija Pisk
Objavljeno: 2. ožujka 2022.

Obavijest studentima
Predavanja iz Hrvatske povijesti 19. stoljeća na preddiplomskom studiju održavat će se se virtualnim putem (big blue button na Omegi) u zadanim terminima rasporeda: srijeda 15.30-17h predavanja za jednopredmetne i 17-18.30 predavanja za sve studente. Isto se odnosi i na seminarsku grupu u petak 14-15.30.
U ponedjeljak 28.2.od 11 sati na Omegi će biti otvorene prijave za raspored u 3 seminarske grupe.
Objavljeno: 28. veljače 2022.

Obavijest studentima
Mole se studenti 3. godine - predmet "Hrvatska povijest nakon 1945" da dođu u ponedjeljak u A001 u 12:30 radi dogovora oko rasporeda u seminarske grupe.

Radi lakše orijentacije i internih dogovora među studentima, imati na umu na popunjenost sve četiri grupe mora biti ravnomjerna
Objavljeno: 28. veljače 2022.

Obavijest studentima
Hrvatski institut za povijest, podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje raspisuje natječaj za godišnju nagradu podružnice pod nazivom
Nagrada za najbolji rad mladih povjesničara povijesti Slavonije Srijema i Baranje.
Više detalja u prilogu.
Objavljeno: 19. veljače 2022.

Obavijest studentima druge godine
Obavještavaju se studenti druge godine da će seminarske grupe iz predmeta Europska i svjetska povijest u 19. stoljeću i Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća biti raspoređivane prema podjednakom broju polaznika na svim seminarskim grupama iz oba predmeta, na temelju upisa na jednu od lista na vratima kabineta (od petka, 18. veljače 2022. od 10 sati). Osim upisa na listu, studenti trebaju obavezno doći na prvi termin seminara. Molimo studente da pripadajuće kombinacije u ISVU upišu nakon što se prethodno zapišu na listu.
Objavljeno: 18. veljače 2022.

Stručna ekskurzija u Jordan
Poštovani kolege,

prilažemo informaciju o stručnoj ekskurziji u Jordan (07. - 15. 05. 2022.) Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Detalji su navedeni u prilogu.
Objavljeno: 15. veljače 2022.

Obavijest studentima
Ispiti kod prof. dr. I. Iveljić održat će se u četvrtak 17.2. u promijenjenim terminima:
Hrvatsko društvo i kultura u 14 sati
Hrvatska povijest 19. stoljeća u 17 sati
Objavljeno: 15. veljače 2022.

Obavijest studentima
Prof. dr. sc. Ivo Goldstein zbog izvanrednih okolnosti za sve kolegije umjesto u četvrtak, 10. veljače u 10 sati, održat će ispite u srijedu, 9. veljače u 10 sati ili u ponedjeljak, 14. veljače u 10 sati (studenti prijavljeni na ispit 10. veljače, mogu doći na jedan od ova dva ponuđena termina)
Objavljeno: 7. veljače 2022.

Obavijest studentima
Obaviještavaju se studenti studija Povijesti i geografije, smjer: nastavnički da se termin ispita iz predmeta Geografija Europe pomaknuo s planiranih (31.1. i 14.2.) na nove datume: 16.02.2022. (srijeda) u 13:00; 25.02.2022. (petak) u 10:00
Objavljeno: 25. siječnja 2022.

Obavijest studentima
Prof. dr. Iskra Iveljić održavat će sve ispite online, preko big blue button-a, u najavljenim terminima.
Objavljeno: 20. siječnja 2022.

Obavijest studentima
Studenti će se na sve rokove objavljene na web stranici Odsjeka za povijest na poveznici: prečaci-ispitni rokovi, moći prijavljivati od petka 21. siječnja u ponoć
Objavljeno: 19. siječnja 2022.

Natječaj za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2022
Obavještavamo Vas da je objavljen Natječaj za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2022.

Prijave na natječaj predaju se do zaključno 3. veljače 2022. godine.

Tekst natječaja i obrazac su dostupni pomoć poveznica. Pravilnik o sufinanciranju projekata studenata, studentskih klubova i studentskih udruga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostupan je na stranici Fakulteta.

Objavljeno: 18. siječnja 2022.

Kolokvij “Markiranje prostora – spomenici i spomen-obilježja” i okrugli stol “Kakve spomenike i rasprave o njima (ne) trebamo?”
Udruga Kliofest organizira u petak, 3. prosinca 2021. u online obliku 3. znanstveni kolokvij Povijest u javnom prostoru, čija je ovogodišnja tema Markiranje prostora – spomenici i spomen-obilježja. U okviru kolokvija održat će u 17 sati okrugli stol Kakve spomenike i rasprave o njima (ne) trebamo?, u kojem sudjeluju Antonio Grgić, Vjeran Pavlaković, Sanja Horvatinčić i Marko Špikić. Okrugli stol započinje uvodnim izlaganjem Antonija Grgića “Spomenici Ivana Meštrovića kao medijator društvene pomirbe u SAD-u i Republici Hrvatskoj”.

PUJP 2021 (programska knjizica)

Kolokvij i okrugli stol odvijat će se na platformi Zoom:
https://zoom.us/j/97894676274?pwd=MkR6N09rQ2krWEk3amtHaEJLMkFzUT09
Meeting ID: 978 9467 6274
Passcode: 136227
Objavljeno: 1. prosinca 2021.

Obavijest - izvanredni rokovi
Prema Odluci Filozofskog fakulteta izvanredni ispitni rokovi će se održati u razdoblju od 29. studenoga do 3. prosinca 2021.

Zainteresirani studenti se trebaju javiti nositeljima/predavačima kolegija najkasnije do ponedjeljka 22. studenog 2021. kako bi im se otvorio rok u ISVU. Studenti integriranog studija geografije i povijesti, matični na PMF-u, trebaju naglasiti nositeljima/predavačima da su matični na PMF-u i staviti u cc maila Tajnišvo povijesti (dbasic@ffzg.hr).
Objavljeno: 19. studeni 2021.

Informacija o programu dopunske pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe
Filozofski fakultet organizira program Dopunske pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe (dalje: DPPDMI) koji je namijenjen onima koji su završili istraživačke smjerove i žele steći i nastavničke kompetencije. Primarno se to odnosi na diplomirane studente tehničkih fakulteta koji se zapošljavaju u strukovnim (i drugim) školama i koji nisu bili u prilici steći potrebnu nastavničku izobrazbu.

Posljednjih nekoliko godina u taj se program upisuju i studenti koji trenutačno pohađaju istraživački smjer diplomskog studija povijesti, dakle studenti koji još nisu stekli diplomu magistarskog studija. To znači da se de facto upisuju kao prvostupnici. To nije u potpunosti sukladno namjerama zakonodavca koji Zakonom o odgoju i obrazovanju propisuje petogodišnje obrazovanje nastavnika i učitelja koje završava diplomom magistra edukacije (povijesti). No, Zakon ujedno i omogućuje da se na natječaje za radna mjesta jave i prvostupnici koji imaju stečene nastavničke kompetencije, što je u prvom redu bilo namijenjeno za zapošljavanje nastavnika na predmetima koji su deficitarni nastavničkim kadrom Kao što znate, povijest to nije, stoga će Katedra za metodiku nastave povijesti, koja izvodi metodički dio programa DPPDMI, odlučivati o svakom pojedinačnom slučaju.

Ako odlučite upisati taj program paralelno s istraživačkim smjerom diplomskog studija, važno je da vodite računa o sljedećem:
* Program DPPDMI stoji 7200 kuna.
* Program DPPDMI završava potvrdom o stečenoj izobrazbi, a ne diplomom magistra edukacije povijesti. Ta potvrda nije jednakopravna diplomi magistra edukacije povijesti. To znači da će pri zapošljavanju prednost imati kandidati s diplomom magistra edukacije povijesti, tek potom magistri povijesti s potvrdom o završenom programu DPPDMI, a na kraju prvostupnici s istom takvom potvrdom. Potonji se mogu zaposliti samo u osnovnoj školi, i to pod uvjetom da se ne javi nijedan kandidat koji ima diplomu magistra edukacije povijesti ili magistra povijesti s potvrdom o završenom programu DPPDMI.
* Program ukupno ima 60 ECTS bodova, od čega je 30 ECTS namijenjeno za metodički dio. Taj dio programa traje najmanje dva semestra. Od studenata koji kao polaznici istraživačkog smjera odluče upisati program DPPDMI očekuje se da steknu iste nastavničke kompetencije kao studenti redovnog studija. To posljedično znači da se od njih očekuje uključivanje u redovnu nastavu i odrađivanje svih obaveza koje imaju studenti redovnog nastavničkog studija. Studenti trebaju računati na najmanje dva intenzivna semestra, koji su se dosad zbog prakse znali rastegnuli na dva i pol semestra ili čak tri semestra. Onaj dio koji se ne može ostvariti kroz redovnu nastavu, studenti ostvaruju u konzultativnoj nastavi i dodatnim radovima. Teorijski dio možete odraditi u jednoj godini budući da Vam omogućujemo da u ljetnom semestru paralelno odradite kolegije koji se u redovnom studiju, zbog opterećenja studenata, slušaju u II. i IV. semestru. No, praksa se zna otegnuti na više od ta dva semestra jer se obavlja u približno jednakom broju sati kao i praksa koju obavljaju studenti redovnog studija. Intenzitet obavljanja prakse ovisi o tome koliko ste vi u mogućnosti odvojiti svojeg vremena da to obavite tijekom te jedne godine, a osobito u ljetnom semestru. Važno je napomenuti i da su uvjet za upisivanje prakse položeni kolegiji iz zimskog semestra.
* Bez obzira na to što CzON upisuje studente u program DPPDMI dvaput godišnje, uoči zimskog i ljetnog semestra, na povijesti primamo samo studente upisane u jesenskom semestru. Razlog tome je uključivanje u redovnu nastavu, a kolegiji s kojima trebate započeti ne izvode se u ljetnom semestru.
* Savjetujem da se prije upisivanja DPPDMI programa konzultirate s nama na Katedri, kako biste imali jasnu predodžbu o tome što vas očekuje i kako biste mogli procijeniti hoćete li to moći napraviti. Na stranici CzON-a ovaj metodički blok nije jasno opisan, a upravo su tu zahtjevi najveći jer on obuhvaća i teorijski dio nastave i praksu. Također, kad i ako upišete program DPPDMI, trebate se odmah javiti nama, a ne čekati ljetni semestar, kao što se dosad znalo događati zbog kruženja pogrešne informacije da je metodika samo u ljetnom semestru.
* Podsjećam i da mi nudimo jednopredmetni smjer nastavničkog diplomskog studija u kojemu je punih 45 bodova namijenjeno za predmete po vašem odabiru, a koje sve možete ostvariti na nekom od modula po vašem interesu. Ako na istraživačkom modulu odaberete i diplomski rad koji nosi 15 ECTS bodova, ukupno 60 od 120 ECTS bodova ostvarujete na predmetima istraživačkog smjera.

dr. sc. Snježana Koren
Objavljeno: 16. studenog 2021.

Poziv za prijavu na studentski znanstveni skup na temu Civilizacijski i kulturni susreti
Dugogodišnja želja uredništva studentskog znanstvenog časopisa Pro tempore je održavanje znanstvenog skupa na kojemu bi imali priliku izlagati studenti, ali i svi drugi zainteresirani. Unatoč okolnostima pandemije, koja je pogodila cijeli svijet, uredništvo je – uz potporu Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – odlučilo održati znanstveni skup na temu Civilizacijski i kulturni susreti između 11. i 15. travnja 2022. godine (točan dan zbog nepredvidljivih okolnosti znat će se početkom mjeseca) u prostorima Fakulteta.

Znanstveni skupovi, kolokviji, okrugli stolovi i sl., dio su struke jednog povjesničara. Stoga ovim skupom uredništvo želi pružiti mogućnost učenja i sazrijevanja i na tom polju, prije svega studentima povijesti i srodnih društveno-humanističkih znanosti.

Odabir ovogodišnje teme broja Civilizacijski i kulturni susreti zacrtava tematiku koju bismo predložili potencijalnim izlagačima. Fenomen civilizacijskih i kulturnih susreta karakterizira sva povijesna razdoblja, a u najvećoj mjeri obilježava prostor jugoistočne Europe, pa tako i hrvatski povijesni prostor, koji se mogu promatrati kao mjesto susreta civilizacija i kultura u dugome povijesnom trajanju.

Iz perspektive suvremene historije isprepletanja moglo bi se konstatirati da kultura, koja obuhvaća simboličke, i civilizacija, koja pokriva materijalne i tehnološke aspekte života neke zajednice, nastaju u dinamičnim povijesnim procesima susretanja, prožimanja, preklapanja, ali i otpora, isključivanja i odbacivanja. Izlagači koji se žele prijaviti na skup trebaju upravo navedene fenomene staviti u tematskih fokus svojih izlaganja.

U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, stupanj obrazovanja i poslati sažetak, odnosno kratko pojašnjenje teme o kojoj se namjerava izlagati (ne više od petsto riječi). Moguće je izlagati na hrvatskom jeziku i njemu srodnim jezicima (srpskom, bosanskom, crnogorskom) te na engleskom jeziku. Izlaganje može trajati najviše 20 minuta.

Prijave je moguće podnijeti do 31. ožujka 2022. godine na mail adresu časopisa casopis.protempore@gmail.com.

Dio će izlaganja sa skupa – ovisno o odluci uredništva – biti objavljen u 17. broju časopisa.
Objavljeno: 9. studenog 2021.

Obavijest studentima
Predavanje iz predmeta "Hrvatska i Europa u 19. st.: komparatističke teme" neće se održati 21. listopada 2021.
Obavijest o nadoknadi studenti će dobiti na idućem predavanju.
Objavljeno: 20. listopada 2021.

Natječaj za objavu radova 17. broja časopisa "PRO TEMPORE" za akademsku godinu 2021/2022.
Uredništvo časopisa studenata povijesti „Pro tempore“ raspisuje natječaj za objavu radova u 17. broju časopisa za akademsku godinu 2021/2022. Ove godine, uredništvo je odlučilo da će tema broja biti Civilizacijski i kulturni susreti. Natječaj je otvoren za radove iz područja povijesti i srodnih društveno-humanističkih znanosti.

Cilj časopisa studenata povijesti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Pro tempore“, koji izlazi od 2004. godine, jest omogućiti studentima preddiplomskoga, diplomskog i doktorskog studija povijesti i srodnih društveno-humanističkih znanosti iz Hrvatske i inozemstva objavu vlastitih radova, kao i stjecanje iskustva u radu redakcije časopisa i procesu odabira i kritičke evaluacije radova za objavu. Uz to, objavljivanjem novih radova nastoje se proširiti saznanja o određenim temama iz prošlosti te pridonijeti upoznavanju i autora i čitatelja s novim historiografskim trendovima.

Odabir teme Civilizacijski i kulturni susreti otvara široke mogućnosti autorima da se dotaknu tema koje obuhvaćaju sva povijesna razdoblja i različite poddiscipline, a posebno se potiče slanje radova koji imaju interdisciplinarni pristup ili pristupaju fenomenima prošlosti i iz drugih historiografskih perspektiva, poput ekonomske, imagološke, intelektualne, antropološke itd.
Uredništvo časopisa „Pro tempore“ zaprimat će sve vrste znanstvenih radova te prikaze knjiga, prijevode radova stranih povjesničara, intervjue i izvještaje s relevantnih znanstvenih skupova. Pristigli radovi bit će podvrgnuti procesu selekcije i kritičke obrade u uredništvu časopisa te potom proslijeđeni profesorima na recenziju, nakon čega će autori dobiti obavijest je li njihov rad prihvaćen.

Poslani radovi mogu imati najviše dva autora, a zaprimaju se samo prethodno neobjavljeni radovi, slanjem kojih autori potvrđuju da se radi o njihovom vlastitom radu za koji prihvaćaju znanstvenu i etičku odgovornost. Svi radovi šalju se u formatu Microsoft Word dokumenta (.doc ili .docx) elektroničkom poštom na adresu uredništva: casopis.protempore@gmail.com najkasnije do 1. travnja 2022. godine.

Radovi se zaprimaju na hrvatskom (ili srodnim jezicima) i engleskom jeziku, pisani na latinici. Pisani radovi mogu biti opsega od otprilike 15 do 35 kartica teksta. Tekst treba biti obostrano poravnat, fonta Times New Roman, veličine 12 i proreda 1,5. Ime i prezime autora, godina, smjer studija i sveučilište koje pohađaju navode se na prvoj stranici rada u gornjem lijevom kutu. Također, svaki rad treba sadržavati i sažetak (otprilike 100 riječi) i ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku te biti opremljen znanstvenim aparatom. Znanstvene bilješke pišu se na dnu stranice prema pravilima Chicago humanističkog stila, numeričkim slijedom i odijeljene razdjelnikom od glavnog teksta. Odabrani font treba biti Times New Roman veličine 10, jednostrukog proreda te obostrano poravnat. Na kraju rada obavezna je bibliografija, također prema pravilima Chicago stila.

Detaljne upute o načinima citiranja možete pronaći na: https://protempore.ffzg.unizg.hr/upute-autorima/

Radujemo se Vašoj suradnji!
Objavljeno: 15. listopada 2021.

Obavijest studentima
Mole se svi polaznici seminara Hrvatskog društva i kulture u 19. stoljeću da ovaj petak dođu u termin u 9.30 u A-201.
Objavljeno: 13. listopada 2021.

Obavijest diplomskim studentima moderne i suvremene povijesti
Nastava iz predmeta Metode i tehnike istraživanja povijesti 19. stoljeća počinje za sve studente u srijedu, 13. 10. 2021. u 12.30 h. Dolazak obavezan jer će tada biti izvršena podjela na seminarske grupe.
Objavljeno: 11. listopada 2021.

Obavijest diplomskim studentima moderne i suvremene povijesti
Mole se svi studenti Diplomske radionice I. – moderne i suvremene povijesti da obavezno dođu u utorak, 12. listopada 2021. u 12.30 u A-202 na prvi termin nastave koji će biti zajednički za obje seminarske grupe. Nakon toga će se nastava odvijati u dvije grupe (utorkom kod prof. Ive Goldsteina, petkom kod prof. Ide Ograjšek Gorenjak i Branimira Jankovića), prema ravnomjernoj podjeli u skladu sa studentskim interesima u vezi diplomskog rada. Oni koji eventualno nisu u mogućnosti doći trebaju se svakako javiti e-mailom prof. Jankoviću.
Objavljeno: 10. listopada 2021.

Obavijest studentima
Predavanja iz kolegija Europska i svjetska povijest 1918.-1945. za jednopredmetne studente kod dr. sc. Nikole Anušića održavat će se utorkom od 14:00 do 15:30 u D4 (a ne u D6 kako je naznačeno u fakultetskom rasporedu).
Objavljeno: 7. listopada 2021.

Obavijest studentima
Prof.dr.sc. Borislav Grgin započet će nastavu od ponedjeljka 11.10.2021., prema rasporedu. Mole se studenti da se, za svaku eventualnost, upišu i na e-kolegije, unatoč tomu što će se sva nastava za sada izvoditi uživo. Za izborni preddiplomski kolegij iz fakultetske ponude "Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku" šifra za upis na Omegi je rumsred21. Za diplomski kolegij na modulu srednji vijek "Srednjovjekovno plemstvo" šifra je sredplem21.
Objavljeno: 7. listopada 2021.

Obavijest studentima
Nastava iz izbornog kolegija Nil u Tiberu. Egipatski bogovi u rimskom svijetu počinje u srijedu, 20. listopada 2021. (9.30-11.00h, A 202)
Inga Vilogorac Brčić
Objavljeno: 6. listopada 2021.

Obavijest studentima
Nastava za polaznike prve i druge godine diplomskoga studija stare povijesti počinje u srijedu, 13. listopada 2021, u 11 sati (predavaonica A 202).
Boris Olujić
Objavljeno: 6. listopada 2021.

Obavijest studentima
Nastava iz kolegija Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe počinje u četvrtak 14. listopada 2021. godine, prema rasporedu (A-201, 12.30 – 14 sati).
Objavljeno: 6. listopada 2021.

Obavijest studentima prve godine diplomskog studija (nastavnički smjer) i integriranog studija povijesti i geografije
Nastava na kolegiju Didaktika povijesti I. (prva godina nastavničkog smjera diplomskog studija povijesti – jednopredmetnog i dvopredmetnog, četvrta godina, integriranog studija povijesti i geografije/geografije i povijesti) počinje u ponedjeljak, 11. listopada 2021. godine.
U ponedjeljak, 11. listopada, u terminu seminara, imat ćemo zajednički sastanak koji će se započeti u 9 sati u sobi A-202. Na sastanku su predviđene uvodne informacije o predmetu, odvijanju nastave i prakse te će se dogovoriti podjela u seminarske grupe. U utorak 12. listopada održat će se prvo predavanje, prema rasporedu (dv. 5, 8 – 9.30).
doc.dr.sc. Snježana Koren
Objavljeno: 6. listopada 2021.

Obavijest studentima
Mole se studenti druge godine preddiplomskog studija koji namjeravaju pohađati seminarsku nastavu na kolegiju Europska i svjetska povijest u ranom novom vijeku, da se putem e-maila jave izv. prof. dr. sc. Vjeranu Kursaru (seminarska tema: Vjerska povijest u ranom novom vijeku, četvrtak 08:00 – 09:30, A-001) i doc. dr. sc. Marku Šariću (seminarska tema: Povijest nasilja u ranom novom vijeku, ponedjeljak 08:00 – 09:30, A-001). Grupe mogu imati maksimalno do 17 polaznika.
Objavljeno: 6. listopada 2021.

Obavijest studentima
Pozivaju se svi studenti i studentice prve godine preddiplomskog studija povijesti da obavezno i što prije upišu e-kolegij Historiografski praktikum (šifra: praktikum). Na e kolegiju je već otvorena aktivnost ODABIR GRUPE putem koje studenti biraju termin u kojem će slušati ovaj predmet.
Objavljeno: 6. listopada 2021.

Obavijest studentima
Obavještavaju se studenti treće godine preddiplomskog studija da će se na predmetu Europska i svjetska povijest 1918.-1945. podjela u seminarske grupe (posebno za jednopredmetne, posebno za dvopredmetne) odvijati od 4. do 9. listopada preko e-kolegija. Stoga se pozivaju

JEDNOPREDMETNI studenti da se prijave na e-kolegij Europska i svjetska povijest 1918. - 1945. (jednopredmetni s.), šifra : eispjed20

DVOPREDMETNI studenti da se prijave na e- kolegij: Europska i svjetska povijest 1918. - 1945. (dvopredmetni s.) šifra: eispdvo20
Objavljeno: 4. listopada 2021.

Rezultati ispita
Rezulati pismenog ispita Europske regije hrvatske povijesti u srednjem vijeku održanog 24. rujna 2021. dostupni su na sljedećem linku.
Objavljeno: 27. rujna 2021.

Obavijest studentima
Šesti kongres hrvatskih povjesničara na temu „Kultura" održat će se u Rijeci između 29. rujna i 2. listopada 2021. Kongres će raditi u više od 30 sekcija na Filozofskom fakultetu, a nekoliko će se promocija i događanja odvijati u drugim prostorima u gradu. Na kongresu sudjeluju i nastavnici, doktorandi i studenti Odsjeka za povijest.
Opširnije na http://historiografija.hr/?p=27500
Objavljeno: 27. rujna 2021.

Hrvatska povijest ranog novog vijeka - važno!
Molim sve studente druge godine da se što prije upišu u predmet Hrvatska povijest ranog novog vijeka na Omegi. Lozinka je: hrvrnv
Na Omegi će od 27. rujna biti objavljene informacije o upisima na seminarske grupe i rad u sklopu tog predmeta.
Prof. dr. sc. Nataša Štefanec
Objavljeno: 27. rujna 2021.

Obavijest brucošima
Sastanak Odsjeka za povijest sa studentima prve godine preddiplomskog studija povijesti (jednopredmetni, dvopredmetni i integrirani studij POV-GEO/GEO-POV) održat će se u utorak, 5. listopada 2021. godine u 14.00 sati u Dvorani 7.
Dolazak je obavezan.
Objavljeno: 26. rujna 2021.

Obavijest studentima
Kvalifikacijski razgovor za upis na diplomske studije povijesti održat će se u utorak, 28. rujna 2021. godine u 10.00 sati u Dvorani 6.
Svi pristupnici su obavezni doći.
Objavljeno: 26. rujna 2021.

Obavijest brucošima
Uvodno predavanje za studente prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija Geografija; smjer: istraživački te sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Geografija i povijest; smjer: nastavnički (i Povijest i geografija; smjer: nastavnički) će se održati 1. listopada 2021. godine s početkom u 14:00 sati.

Pred ulaz je potrebno doći u 13:30 sati.

Predavanje će se održati u velikoj Predavaonici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Marulićev trg 19 - prizemlje (Ulaz sa Zelenog vala).
Objavljeno: 26. rujna 2021.

Obavijest studentima
Snježana Koren neće održati konzultacije 27. rujna 2021. Studenti mogu poslati upite na email adresu i po potrebi dogovoriti drugi termin konzultacija
Objavljeno: 26. rujna 2021.

Rezultati pismenog ispita
Rezultati pismenog ispita Europske regije održanog 17.9.2021. dostupni su na sljedećem linku.
Objavljeno: 22. rujna 2021.

Obavijest studentima
Svi studenti koji misle diplomirati u rujnu ove godine, ako se do sada nisu javili u Tajništvo Odsjeka za povijest, neka se jave na mail dbasic@ffzg.hr
Objavljeno: 16. rujna 2021.

Rezultati ispita
Rezultati pismenog ispita
Europske regije
održanog 10.9.2021.

1738 nedovoljan(1)
1699 nedovoljan(1)
1710 dovoljan(2)
7575 dovoljan(2)
8889 nedovoljan(1)
1945 nedovoljan(1)
8091 odličan(5)
1256 vrlo dobar(4)
3306 nedovoljan(1)
1606 nedovoljan(1)
1411 dobar(3)
2731 nedovoljan(1)
5231 vrlo dobar(4)
1312 nedovoljan(1)

Ivica Prlender
Objavljeno: 13. rujna 2021.

Obavijet studentima
Zbog službene spriječenosti dr. sc. Ivica Prlender će umjesto redovitih konzultacija u petak 3.9.2021. održati u ponedjeljak 6.9.2021.u 13h.
Objavljeno: 2. rujna 2021.

Natječaj za urednike-pripravnike 17. broja časopisa "Pro tempore" za akademsku godinu 2021./2022.
Uredništvo 17. broja časopisa studenata povijesti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Pro tempore“ raspisuje natječaj za urednike-pripravnike.
Ukoliko ste voljni posvetiti dio svog slobodnog vremena čitanju radova svojih kolega studenata i njihovom kritičkom komentiranju, istovremeno učeći nešto novo i stječući mogućnost da i sami postanete punopravni urednici časopisa, svakako se javite putem elektroničke pošte na adresu uredništva: casopis.protempore@gmail.com
Rok za prijavu je 30. rujna 2021. godine. Uz prijavu je potrebno priložiti i kratko motivacijsko pismo u obliku Word dokumenta u kojem ćete se predstaviti i razložiti zbog čega smatrate da ste dobar odabir za rad u Uredništvu (npr. akademski uspjeh, poznavanje stranih jezika, iskustvo suradnje s drugim studentima na različitim projektima ili čitanja tuđih seminarskih radova prije slanja profesorima itd.).
Tražimo 10 urednika-pripravnika pa se nemojte ustručavati poslati mail. Godine studija nisu važne, najbitniji kriteriji za suradnju su aktivnost i želja za radom.
Nadamo se što većem odazivu!
Objavljeno: 1. rujna 2021.

Urbana povijest - termini za prijavu ispita
Poštovane kolegice i kolege,
molim prijavite ispit iz URBANE POVIJESTI
za termine:
12.7.2021.
1.9.2021.
17.9.2021.

Ivica Prlender
Objavljeno: 8. srpnja 2021.

Rezultati testa
Rezulati testa iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka održanog 28. lipnja 2021. dostupni su na sljedećem linku.
Objavljeno: 1. srpnja 2021.

Obavijest studentima
U petak, 25.6.2021. prof. Ivica Prlender nije u mogućnosti održati konzultacije zbog službenog putovanja.
Zamjenski termin je u ponedjeljak, 28.6. od 16h.
Objavljeno: 24. lipnja 2021.

Rezultati testa
Rezulati testa iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka održanog 21. lipnja 2021. dostupni su na sljedećem linku.
Objavljeno: 22. lipnja 2021.

Obavijest studentima
Drugi ispitni rok iz kolegija Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji održati će se 21. lipnja 2021. u 16:00 sati (a ne u 12:00) u uredu na drugom katu Knjižnice.
Objavljeno: 16. lipnja 2021.

Rezultati ispita
Rezultati pismenog ispita iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka održanog 14. lipnja 2021 su:

84215 dovoljan (2)
TDK2002 dovoljan (2)
PULA nedovoljan (1)
2112 nedovoljan (2)
reg1708 usmeni ispit
jabuka25 dobar (3)
22112001 vrlodobar (4)
TORONTO dobar (3)
Objavljeno: 16. lipnja 2021.

Obavijest studentima
Ispitni rokovi iz predmeta Europske regije i hrvatska povijest u srednjem vijeku održati će se u ponedeljak 21. lipnja u 10 sati u dv. 6. i 28. lipnja u 16:00 u dv. 6.
Objavljeno: 15. lipnja 2021.

Obavijest studentima
Prvi ispitni rok iz predmeta Europske regije i hrv. povijest u srednjem vijeku održati će se u pon. 14. lipnja u 14 sati u dv. 3.
Objavljeno: 11. lipnja 2021.

Obavijest studentima
Na sve ispitne rokove objavljene na web stranici Odsjeka za povijest studenti će se moći prijavljivati od petka, 11. lipnja u ponoć (kada formalno završava nastava). Ako na web stranici nedostaju neki ispitni termini, potrebno se obratiti nositelju ili izvođaču kolegija. Za odjave s ispita vremena su različita, što studenti mogu vidjeti preko studomata.
Objavljeno: 6. lipnja 2021

Obavijest studentima
Nastava iz kolegija „Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji“ kod dr. sc. Silvije Pisk održati će se u petak 28. svibnja u 14:00 u A-201.

Idući termin 4. lipnja se otkazuje (nadoknada će se naknadno dogovoriti), a nastava 11. lipnja će se održati će se u uobičajenom terminu u 15:30.
Objavljeno: 26. svibnja 2021.