Obavijest
Doc. dr. Zvjezdana Sikiri? Assouline ocjene sa zadnjeg ispitnog roka upisuje u petak 21. 9. 2007. u 17 h. Održat ?e tako?er dodatni termin konzultacija u ponedjeljak 24. 9. 2007. u 10 h.
20.9.2007.