Obavijest
Vijece poslijediplomskog studija hrvatske povijesti je na sjednici odrzanoj 16. listopada donijelo sljedecu odluku. Studentima poslijediplomskog studija hrvatske povijesti odobrava se produzenje roka za prijelaz s magistarskog na doktorski studij pod uvjetom da predaju molbe za prijelaz najkasnije do 1. studenog 2007. Za prijelaz na doktorski studij, odnosno za upis u 5. semestar, kandidati su duzni do 29. veljace 2008. godine sakupiti 30 bodova te obraniti manji i veci kvalifikacijski rad, sto potvrduju ocjenama upisanim u indeks. Manji rad ocjenjuje mentor. Za obranu i ocjenu veceg rada Vijece studija imenuje povjerenstvo. Kandidatima koji ne uspiju ispuniti uvjete za prijelaz s magistarskog na doktorski studij do 29. veljace 2008. godine, nece biti odobreno novo produzenje roka. Kandidati ce imati mogucnost podnijeti molbu za prijelaz na jedan od novih doktorskih studija. O uvjetima upisa svakog pojedinog studenta odlucivat ce Vijece odabranog doktorskog studija.
25.10.2007.