Obavijest studentima za hospitacije.
U dokumentima koji su niže navedeni, nalazi se popis studenata po mati?nim školama te program gostovanja. Molimo studente da sve upite proslijede kolegi Josipu Rimcu na e-mail: jrimac@ffzg.hr ili na broj telefona 095 \ 901-2917 Kontakt osobe za svaku grupu se nalaze na prvome mjestu, a informacije vezane uz hospitacije prenijeti ?e vam na predavanju u utorak, 27.11.2007.

podjela_studenata_po_skolama_2007-2008

program_gostovanja
22.11.2007.