Nadoknada nastave iz seminara 'Osmanski pravni izvori za hrvatsku povijest ranoga novog vijeka'
Nadoknada nastave iz seminara 'Osmanski pravni izvori za hrvatsku povijest ranoga novog vijeka'

Termini su sljede?i:

subota 19. sije?nja 2008. - 9.30-15.30, dvorana 5 - studenti koji imaju seminar ?etvrtkom

subota 26. sije?nja 2008. - 9.30-14, dvorana 1 - studenti koji imaju seminar petkom.
21.12.2007.