Voditelji doktorskog studija
Od akad. god. 2017./2018. nova voditeljica doktorskog studija je prof. dr. sc. Iskra Ivelji? (iiveljic@ffzg.hr). Zamjenik voditeljice studija je prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina (tjakovin@ffzg.hr). Tajnik doktorskog studija je dr. sc. Branimir Jankovi? (bjankovi@ffzg.hr).
18. prosinca 2017.