Obavijest doktorandima
Doktorski kolegij je na sjednici održanoj 1. prosinca 2017. pojasnio sljede?e:

Radovi

1. izvorni je znanstveni rad ?lanak kategoriziran kao takav i objavljen u znanstvenoj periodici ili poglavlje u znanstvenoj knjizi/zborniku radova, koji su recenzirala 2 znanstvenika te koji je opremljen znanstvenim aparatom i popisom izvora i literature.

2. pregledni je rad ?lanak kategoriziran kao takav i objavljen u znanstvenoj periodici.

Nastava

Sudjelovanje doktoranda koji nije znanstveni novak/asistent na nižim razinama nastave (preddiplomskoj, diplomskoj) mora biti dogovoreno s njegovim savjetnikom ili mentorom, te iznosi od najmanje 4 do maksimalno 10 sati po semestru.

Radionice

Sudjelovanje u radionici koje podrazumijeva pisanje rada (eseja i sl.) ili referat vrednuje se sa 2 ECTS-a.

18. prosinca 2017.