Obavijest brucošima
Uvodno predavanje za studente prve godine sveu?ilišnog preddiplomskog studija Geografija; smjer: istraživa?ki te sveu?ilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Geografija i povijest; smjer: nastavni?ki (i Povijest i geografija; smjer: nastavni?ki) ?e se održati 1. listopada 2021. godine s po?etkom u 14:00 sati.

Pred ulaz je potrebno do?i u 13:30 sati.

Predavanje ?e se održati u velikoj Predavaonici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Maruli?ev trg 19 - prizemlje (Ulaz sa Zelenog vala).
26. rujna 2021.