Obavijest studentima
Šesti kongres hrvatskih povjesni?ara na temu „Kultura" održat ?e se u Rijeci izme?u 29. rujna i 2. listopada 2021. Kongres ?e raditi u više od 30 sekcija na Filozofskom fakultetu, a nekoliko ?e se promocija i doga?anja odvijati u drugim prostorima u gradu. Na kongresu sudjeluju i nastavnici, doktorandi i studenti Odsjeka za povijest.
Opširnije na http://historiografija.hr/?p=27500
27. rujna 2021.