Rezultati ispita
Rezulati pismenog ispita Europske regije hrvatske povijesti u srednjem vijeku održanog 24. rujna 2021. dostupni su na sljede?em linku.
27. rujna 2021.