Obavijest studentima
Obavještavaju se studenti tre?e godine preddiplomskog studija da ?e se na predmetu Europska i svjetska povijest 1918.-1945. podjela u seminarske grupe (posebno za jednopredmetne, posebno za dvopredmetne) odvijati od 4. do 9. listopada preko e-kolegija. Stoga se pozivaju

JEDNOPREDMETNI studenti da se prijave na e-kolegij Europska i svjetska povijest 1918. - 1945. (jednopredmetni s.), šifra : eispjed20

DVOPREDMETNI studenti da se prijave na e- kolegij: Europska i svjetska povijest 1918. - 1945. (dvopredmetni s.) šifra: eispdvo20
4. listopada 2021.