Obavijest studentima
Prof.dr.sc. Borislav Grgin zapo?et ?e nastavu od ponedjeljka 11.10.2021., prema rasporedu. Mole se studenti da se, za svaku eventualnost, upišu i na e-kolegije, unato? tomu što ?e se sva nastava za sada izvoditi uživo. Za izborni preddiplomski kolegij iz fakultetske ponude "Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku" šifra za upis na Omegi je rumsred21. Za diplomski kolegij na modulu srednji vijek "Srednjovjekovno plemstvo" šifra je sredplem21.
7. listopada 2021.