Obavijest studentima druge godine
Obavještavaju se studenti druge godine da ?e seminarske grupe iz predmeta Europska i svjetska povijest u 19. stolje?u i Europske regije i hrvatska povijest 19. stolje?a biti raspore?ivane prema podjednakom broju polaznika na svim seminarskim grupama iz oba predmeta, na temelju upisa na jednu od lista na vratima kabineta (od petka, 18. velja?e 2022. od 10 sati). Osim upisa na listu, studenti trebaju obavezno do?i na prvi termin seminara. Molimo studente da pripadaju?e kombinacije u ISVU upišu nakon što se prethodno zapišu na listu.
18. velja?e 2022.