Poziv na sudjelovanje u online anketi
Poštovani studenti povijesti,

Studentska sekcija Hrvatskog arhivisti?kog društva u suradnji s Odsjekom za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu provodi istraživanje pod nazivom "Analiza navika studenata povijesti prilikom korištenja arhivskoga gradiva i arhivskih obavijesnih pomagala putem interneta" s ciljem otkrivanja na?ina na koji studenti povijesti percipiraju arhive, arhivsku djelatnost i uporabu interneta pri istraživanju gradiva.

Istraživanje se provodi kratkim anketnim upitnikom dostupnim na poveznici https://bit.ly/Analiza_navika_studenata.

Za dovršavanje upitnika potrebno je oko pet minuta. Anketa je anonimna, a podaci dobiveni anketom analiziraju se skupno. Upitnik ?e biti dostupan od 10. travnja 2022.

Unaprijed Vam hvala na odvojenom vremenu za sudjelovanje u ovom istraživanju.
15. travnja 2022.