Festival povijesti – Kliofest 2022: poziv volonterima
Festival povijesti – Kliofest poziva studentice i studente povijesti i drugih studijskih grupa zainteresirane za volontiranje na Kliofestu od 16. do 20. svibnja 2022. u Nacionalnoj i sveu?ilišnoj knjižnici u Zagrebu da se jave na e-mail adresu kliofest@gmail.com

Molimo zainteresirane da nam uz ime i prezime napišete što studirate i gdje, koja ste godina studija te navedete telefon za kontakt.

Festival povijesti – Kliofest održava se ve? devetu godinu i svoju prepoznatljivost u velikoj mjeri duguje predanom volonterskom radu sada ve? mnogih studentica i studenata. Pozivamo stoga i ove godine sve zainteresirane da nam pomognete u organizaciji ovog festivala i time mu date i svoj važan pe?at.

Organizatori Festivala povijesti – Kliofest
11. svibnja 2022.