Obavijest o gostuju?em predavanju
U petak, 20. svibnja 2022., prof. Naoum Kaytchev sa Sveu?ilišta sv. Kliment Ohridski u Sofiji održat ?e gostuju?e predavanje na temu "Illyrianism, Serbia and Bulgaria in the second quarter of the 19th century".
Predavanje ?e po?eti u 12.30h, u dvorani A201. Svi zainteresirani su dobrodošli!
16. svibnja 2022.