Obavijest o posjetu Ljubljani, utorak 24. svibnja 2022.: prijavljeni studenti i vrijeme polaska
Za posjet Ljubljani 24. svibnja prijavljeni su sljede?i studenti:

1. Ante Lepur
2. Ivan Ledi?
3. Domagoj Naki?
4. Mladen ?ur?i?
5. Matej Lisi?i?
6. Nikola Ostoj?i?
7. Jakov Zidari?
8. Dimitrije Vukadinovi?
9. Lovro Stepani?
10. Ante Raguž
11. Lovro Stepani?
12. Dorian ?emer
13. Patrik Skender
14. Luka Lasinovi?
15. Antonia ?ari?
16. Milorad Kondi?
17. Marko Medo
18. Anja Goleš
19. Alen Mikec
20. Ante Vuj?i?
21. Ana Bosak
22. Josip Imbrišak
23. Luka Lackovi?
24. Bartol Begi?
25. Edi Erceg
26. Sara Pavelik
27. Bruno Šagi
28. Rita Klarica
29. Maria Somen
30. Mihael Podnar
31. Tin Juki? Šu?ur
32. Antonio Benko

Polazak je s parkirališta Filozofskog fakulteta u 7.15 sati.
19. svibnja 2022.