Natje?aj za urednike-pripravnike 18. broja ?asopisa "Pro tempore" za akademsku godinu 2022./2023.
Uredništvo 18. broja ?asopisa studenata povijesti Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu „Pro tempore“ raspisuje natje?aj za urednike-pripravnike. Ukoliko ste voljni posvetiti dio svog slobodnog vremena ?itanju radova svojih kolega studenata i njihovu kriti?kom komentiranju, istovremeno u?e?i nešto novo i stje?u?i mogu?nost da i sami postanete punopravni urednici ?asopisa, svakako se javite putem elektroni?ke pošte na adresu casopis.protempore@gmail.com.

Uz prijavu je potrebno priložiti kratko motivacijsko pismo u obliku Word dokumenta u kojem se možete predstaviti i ukratko objasniti zašto smatrate da ste dobar kandidat za rad u uredništvu (npr. akademski uspjeh, poznavanje stranih jezika, iskustvo suradnje s drugim studentima na razli?itim projektima, uspješnost u pisanju seminarskih radova itd.).

Tražimo 10 urednika-pripravnika pa se nemojte ustru?avati poslati mail. Rok za prijavu je 30. rujna. Nije važno koja ste godina studija, najbitniji kriteriji za suradnju su aktivnost i želja za radom. Nadamo se što ve?em odazivu!
1. rujna 2022.