Obavijest studentima
Ispitni termini prof. dr. sc. I. Goldsteina zakazani za ?etvrtak, 8. rujna u 10 sati prebacuju se na srijedu, 7. rujna u 10 sati, te za petak, 9. rujna u 10 sati. (Prijave u ISVU sustavu ostaju na 8. rujna)
2. rujna 2022.