Obavijest diplomskim studentima moderne i suvremene povijesti
Mole se svi studenti Diplomske radionice I. – moderne i suvremene povijesti da obavezno do?u u utorak, 4. listopada 2022. u 12.30 u A-202 na prvi termin nastave koji ?e biti zajedni?ki za obje seminarske grupe. Nakon toga ?e se nastava odvijati u dvije grupe (utorkom kod prof. Ive Goldsteina, petkom kod prof. Ide Ograjšek Gorenjak i Branimira Jankovi?a), prema ravnomjernoj podjeli u skladu sa studentskim interesima u vezi diplomskog rada. Oni koji eventualno nisu u mogu?nosti do?i trebaju se svakako javiti e-mailom prof. Jankovi?u.
1. listopada 2022.