Obavijest o nadoknadi seminara
Nadoknada seminara iz predmeta "Europska i svjetska povijest u 19. stolje?u" održat ?e se u subotu 19. svibnja u 2 termina: 1) od 12:30 do 14 h i 2) od 14 do 15:30 h u dvorani A-202
15.5.2007.