Terenska nastava
Terenska nastava u Spomen-podru?ju Jasenovac održat ?e se u ponedjeljak, 4.6.2007. Polazak je u 8:45 sati, s južnog parkirališta NSK.

Studenti trebaju do?i u 8:30 sati.

Studentima su osigurani launch-paketi.

Zainteresirani studenti mogu se zapisati na listu koja se nalazi na vratima sobe C-108.
29.5.2007.