OBAVIJEST
Obzirom da višak slobode i mogu?nost izlaska na ispite dva puta tjedno stvara konfuziju me?u studentima, ispiti iz Svjetske povijesti 20. stolje?a i ostalih ispita koje ove godine drži dr. Jakovina bit ?e samo u zakonom odre?enim terminima, naime, jednom mjese?no i u vrijeme ranije odre?enih ispitnih rokova.

Obrazloženje

Ispitni rok 14. lipnja pomaknuo sam na 12. i 13. lipanj 2007. godine zbog obveze promocije knjige u vrijeme ispita. Promjenu sam najavio na Oglasnoj plo?i i mojim vratima 13 dana prije promjene, a više puta sam je naglasio na seminaru i predavanju. Kako su o?ito i moja nastojanja da mi se studenti izravno javljaju mailom, telefonom na FF ili ku?i, nisu dovoljno jasni ve?ini kolega, primoran sam, zbog o?ite zabune koju mogu?nost izbora, dogovora i planiranja izaziva, strogo slijediti zakon. Prema tome, umjesto osam mogu?ih datuma odgovaranja postoji samo jedan, što je daleko lakše pamtiti.
15.6.2007.