Studij sinologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu razvio se iz tečaja kineskoga jezika koji se uz pomoć kineskih lektora održavao na Fakultetu još od 1970ih.

Odlukom Vijeća Filozofskog fakulteta ustrojen je Slobodni studij Sinologije te je pridružen Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije. Studij je prvu generaciju studenata upisao akademske godine 2004./2005.

Od akademske godine 2006./2007. u nastavi sudjeluju i profesori s Oddelka za azijske in afriske studije Filozofske fakultete u Ljubljani.

Na Katedri trenutno djeluju dvije gostujuće lektorice iz NR Kine, tri gostujuća profesora iz Slovenije, dva znanstvena novaka i jedna asistentica.

Studij u prosjeku godišnje upisuje 20 studenta (15 bez plaćanja i 5 koji plaćaju školarinu) dok je za akademsku godinu 2010./2011. taj broj povećan (20+10). Studij traje 3 godine s tjednim opterećenjem od 10 sati nastave. Nastava se održava u večernjim satima (najranije predavanje počinje u 17h) što omogućuje i zaposlenim studentima da redovito pohađaju nastavu.

Studenti po završetku slobodnog studija dobivaju certifikat u kojem su popisane sve obaveze koje su uredno odradili i popis ocjena iz položenih kolegija.

Značajan broj studenata sinologije svoj studij nastavljaju u Ljubljani ili u NR Kini.

U suradnji s kolegama iz Ljubljane u pripremi je pokretanje zajedničkog studija (joint-degree) čime bi studij sinologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu prerastao u puni redoviti studij.

Osim nastavnih obaveza, Katedra za sinologiju provoditelj je službenog natjecanja iz kineskoga jezika i kulture za Republiku Hrvatsku pod nazivom Kineski most (hanyuqiao - 汉语桥). Zahvaljujući suradnji s Uredom kineske vlade za podučavanje kineskoga jezika (hanban - 汉办) u pripremi je i organizacija službenog testiranja (eng. proficiency test) iz poznavanja kineskoga jezika (hanyu shuiping kaoshi - 汉语水平考试). Osim navedenoga, Katedra organizira i nekoliko tematskih izložbi godišnje te redovita druženja sa studentima.