sinologija.jpg
nastavnici: Ivana Gubić
kolegij: Korejski jezik
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij
pet 17:00-18:30 dvorana A217 - predavanje
nastavnici: Mitja Saje
kolegij: Povijest Kine 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij
pet 18:30-20:00 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: Zhao Hongmei
kolegij: Slušanje i govorenje s razumijevanjem 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij
sri 20:00-21:30 dvorana A218 - vježbe
nastavnici: Zhao Hongmei
kolegij: Suvremeni kineski 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+8
obavezan kolegij
pon 20:00-21:30 dvorana A205 - vježbe
uto 18:30-20:00 dvorana A228 - vježbe
uto 20:00-21:30 dvorana A209 - vježbe
čet 20:00-21:30 dvorana A307 - vježbe
 
nastavnici: Zhao Hongmei
kolegij: Čitanje i pisanje 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij
pon 18:30-20:00 dvorana A217 - vježbe
nastavnici: Ivana Buljan
kolegij: Kineska filozofija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij
pon 20:00-21:30 dvorana A217 - predavanje
nastavnici: Xing Chunhua
kolegij: Konverzacijski kineski 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij
uto 20:00-21:30 dvorana A228 - vježbe
nastavnici: Ivana Gubić
kolegij: Korejski jezik
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij
pet 17:00-18:30 dvorana A217 - predavanje
nastavnici: Xing Chunhua
kolegij: Suvremeni kineski 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij
pon 17:00-18:30 dvorana A307 - vježbe
sri 20:00-21:30 dvorana A307 - vježbe
čet 20:00-21:30 dvorana A228 - vježbe
 
nastavnici: Ivana Buljan
kolegij: Čitanje klasičnog kineskog teksta 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij
pon 18:30-20:00 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: Ivana Buljan
kolegij: Čitanje modernog kineskog teksta
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij
uto 20:00-21:30 dvorana A205 - seminar
nastavnici: Ivana Gubić
kolegij: Korejski jezik
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij
pet 17:00-18:30 dvorana A217 - predavanje
nastavnici: Ivana Gubić
kolegij: Povijest kineske književnosti 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij
čet 20:00-21:30 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: Xing Chunhua
kolegij: Suvremeni kineski 6
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij
pon 20:00-21:30 dvorana A228 - vježbe
uto 18:30-20:00 dvorana A205 - vježbe
čet 18:30-20:00 dvorana A307 - vježbe