natrag | početna stranica | filozofski fakultet | sveučilište u zagrebu   
             RUSISTIKA

DR. SC. DUBRAVKA ORAIĆ-TOLIĆ, red. profesor

Konzultacije: srijeda 11,00-13,00

e-mail adresa: dtolic@ffzg.hr

Dubravka Oraić Tolić (Slavonski Brod, 1943.) studirala filozofiju i ruski jezik s  književnošću na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1962.-1966.) i Beču (1967.-1969.). Doktorirala tezom “Citatnost. Univerzalni tipovi i povijesni modeli”. Od 1971. do 1998.  radi u Zavodu za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Godine 1997. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice pri Odsjeku za slavenske jezike i književnosti, od 2004. pri Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti.  Prevodila s ruskoga (A. Bjeli: Petrograd, V. Katajev: Trava zaborava, poezija V. Hljebnikova).

 

IZABRANA BIBLIOGRAFIJA

Knjige:
Pejzaž u djelu A. G. Matoša
, MH, Zagreb,  1980; Teorija citatnosti, GZH, Zagreb, 1990; Književnost i sudbina, Meandar, Zagreb, 1995; Das Zitat in Literatur und Kunst: Versuch einer Theorie, Boehlau Verlag, Wien-Köln-Weimar, 1995; Paradigme 20. stoljeća: Avangarda i postmoderna, ZZK, Zagreb, 1996; Dvadeseto stoljeće u retrovizoru, ŠK, Zagreb, 2000; Muška moderna i ženska postmoderna: Rođenje virtualne kulture, Ljevak, Zagreb, 2005; American Scream. Palindrome Apocalypse,
Ooligan Press, 2005.

 

Članci (1999.-2005.)
 

1. Drei Jahrhundertenden. Zur Geschichte der Megakultur der Moderne. Eine kleine Metaerzählung. Neohelicon (Budimpešta), XXVI, 1999., 2, 119-131.
 

2. Sverhčelovek i podčelovek. Russian Literature (Amsterdam), XLV-I, 1999., 87-92.
 

3. Smeće u kulturi XX. stoljeća/Mussor v kul’ture XX veka. Studia Litteraria Polono-Slavica (Warszawa), 1999., 4, 39-42.
 

4. Kraj zbilje? Prilog problematici postmoderne eshatologije. Republika (Zagreb), LV, 1999, 9-10, 64-69.
 

5. Kraj stoljeća. Mit i književnoznanstveni termin. Umjetnost riječi (Zagreb), XLIII, 1999., 3-4, 199-210.
 

6. Paradigmy vizual’nosti v horvatskoj proze 20 veka. U: Studia Slavica Savariensia. Ur. N. Vidmarović i Karlo Gadanyi. Zagreb-Szombathely, 1999., 1, 80-96.
 

7. Avangard kak utopičeskaja kul’tura: Velimir Hlebnikov. Russian Literature (Amsterdam),  L, 2001., 287-306.
 

8. Konec real’nosti. K problematike postmodernistskoj eshatologii. Russian Literature (Amsterdam), LI, 2001., 321-329.
 

9. Suvremena hrvatska proza. Izazov zbilje. Republika (Zagreb), LVII, 2001., 5-6, 39-51.
 

10. Muška moderna i ženska postmoderna. Kolo (Zagreb), 2001., 2, 220-232.
 

11. Post-modernist Culture and the War. U: Perspectives on Modern Central and East European Literature. Quests for Identity. Ur. T. P. Armstrong. Palgrave,  2001., 129-151.
 

12. Kroatische Gegenwartsprosa. Die Herausforderung der Wirklichkeit. U: Kultur und Wissenschaft als Brücken in Europa. Europatage in Jena vom 19.-22. April 2001.,  Freier Deutscher Autorenverband (FDA), 2001., 108-126.
 

13. Poetika nulte točke. Književna smotra (Zagreb), XXXIV, 2002., 123 (1), 53-59.
 

14. Kulturelle Stereotype und Zerfall Jugoslawiens. U: Kultur und Wissenschaft als Brücken in Europa. Europatage in Lovran vom 8. bis 10. Mai 2002. Freier Deutscher Autorenverband (FDA), 2002., 108-120.
 

15. Kulturni stereotipi i moderna nacija. Forum (Zagreb), god. XXXXII, knj. LXXIV, 2003., 4-6, 453-479.
 

16. Hljebnikov i žena. O mitopoetskom androginizmu. Književna smotra  (Zagreb), 2004., god. XXXVI, 131 (1), 33-44.
 

17. Hlebnikov i ženščina. Russian Literature (Amsterdam), 2004., LV, 321-352.
 

18. Das Schicksal der modernen Lyrik. U: Dokumentation zum  30-jährigen

Bestehen 2003 und der Veranstaltungen zum Jubileumsjahr. Freier Deutscher Autorenverband (FDA), 2004, 154-155.
 

19. Aleksandar Flaker i zagrebačka škola. U: Oko književnosti. Osamdeset godina Aleksandra Flakera. Ur. Josip Užarević, Disput, Zagreb, 2004.,  21-38.
 

20. Virtualni realizam – hrvatski post-postmodernizam. U: Zbornik zagrebačke stilističke škole. Ur. Krešimir Bagic, FF Press, Zagreb, 2005., 119-161.

na vrh

 

 

Odsjek za istočnu slavistiku | +385 (1) 6120 104 | e-mail: ist_slavistika@ffzg.hr | Ivana Lučića 3, HR-10000 Zagreb