Gostujuće predavanje prof. dr. sc. Janka Ramača

Prof. dr. sc. Janko Ramač, profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu održat će predavanja na našem fakultetu prema rasporedu

 

ponedjeljak, 28. 03. 2022., 14,45–16,15 A-224

Українці у Хорватії з ХVІІ ст. до половини ХХ ст

srijeda, 30. 03. 2022., 9,30-11,00 A-224

Pregled povijesti Ukrajine: od stvaranja Kijevske Rusi do danas

petak, 01. 04. 2022., 8,45-10,15 A-224

Міграції русинів до Угорщини і в Угорщині