logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

upisi-studomat

Upisi u ljetni semestar 2017/2018

09/02/2018

Upisi u ljetni semestar ak. god. 2017./2018.  započinju u ponedjeljak 19. veljače 2018., a završavaju u petak 16. ožujka 2018. u 14.00 sati.

 

Studenti su u tom periodu dužni obaviti upis na sljedeći način:

a) Studenti koji prilikom upisa u STUDOMAT mogu bez problema upisati sve kolegije ljetnog semestra koje moraju i/ili žele upisati i nisu obavezni plaćati participaciju (REDOVNI UPIS) mogu svoj upis u potpunosti obaviti putem STUDOMATA i ne moraju ga obavljati u Studentskoj službi. Semestralni „žig“ će dobiti prilikom preuzimanja naljepnica koje će se izdavati u travnju i svibnju 2018.

b) Studenti koji zbog različitih problema sa STUDOMATOM ne uspiju upisati sve kolegije koje moraju i/ili žele i koji su obveznici plaćanja participacije moraju svoj upis obaviti u Studentskoj službi abecedno (ABECEDNI UPIS) po svojim prezimenima (osobe s dva prezimena abecedno po prvom)i po definiranim danima u tjednu:

  • svaki PONEDJELJAK u navedenom razdoblju (od 19.2 do 16.3.) – studenti od A do D
  • UTO – DŽ-H
  • SRI – I-M
  • ČET – N-S
  • PET – Š-Ž

c) Upis studenata s kombinacijom studija 3+2/4+1*** obavlja se ručno u Studentskoj referadi bez obzira na gore navedeni raspored. Molimo te studente da dođu upis obaviti što ranije.

d) Samo oni studenti koji upisuju izvannominalne godine studija i ne moraju više upisivati/slušati kolegije nego samo moraju položiti ispite i obraniti završne radove, moraju regulirati svoj status u Studentskoj službi u razdoblju od 16. ožujka 2018. do 13. travnja 2018. (IZVANNOMINALNI UPIS). Podsjećamo da je zakonski regulirano maksimalno trajanje preddiplomskog studija šest godina (odnosno osam godina za 4+1 studij), a diplomskog četiri godine i da se nakon tog razdoblja gubi pravo studiranja na istom studijskom programu.

Upozoravamo generaciju studenata koja je preddiplomski studij (3+2) upisala akademske godine 2012/2013 da im pravo studiranja traje maksimalno do 30. rujna 2018. i da ga po zakonu nije moguće produljivati.

Isto vrijedi za generaciju studenata diplomskog studija koja je diplomski upisala 2014/2015 godine.

Za studente studija 4+1, preddiplomskoj generaciji 2010/2011 sva prava ističu 30. rujna 2018.

 

 

 

Studenti koji plaćaju participaciju, dužni su prilikom upisa u Studentskoj službi, priložiti potvrdu o uplati preostalog iznosa participacije.

 

*POMOĆ PRI UPISU*

Tijekom prvih tjedan dana upisa, od 19. veljače do 23. veljače 2018. u dvorani A-104 u vremenu od 9 do 15h biti će osigurana podrška SVIM studentima za upis putem Studomata.

 

 

*NAPOMENE:*

** Odabir kolegija iz CZON-a**

Studenti koji su se prethodno prijavili na kolegije u Centru za obrazovanje nastavnika, dužni su preko Studomata odabrati iste te kolegije. Studentima koji bez prethodne prijave u Centru za obrazovanje nastavnika odaberu preko Studomata neki od tih kolegija, odabir tog kolegija bit će poništen.

Na web stranici Ureda za ISVU bit će objavljen popis studenata kojima su obrisani kolegiji.

 

*** Studenti koji studiraju kombinaciju dvopredmetnih studijskih grupa različitog trajanja (3+4 i 2+1) NEĆE moći obaviti upis kolegija preko Studomata nego se za vrijeme trajanja upisa trebaju javiti u  Studentsku službu gdje će im kolegije ručno upisati u ISVU.

Ti studenti za upis izbornih kolegija trebaju pribaviti potvrde predmetnih nastavnika o upisu na kolegij i s tim se potvrdama javiti u Studentsku službu.

Za upis obaveznih kolegija u Studentskoj službi nije potrebna potvrda nastavnika.

 

Više informacija i detaljne upute obavezno provjerite na

http://www.ffzg.unizg.hr/stuslu/ 

http://www.ffzg.unizg.hr/isvu/

 

Obavijest o završetku upisa u akademsku godinu 2017/2018 i upisa/ispisa kolegija

31/10/2017

Do 3. studenog 2017. godine moći će se upisivati i ispisivati (izborni) kolegiji. Nakon tog datuma
Studomat više neće biti dostupan za bilo kakav oblik upisa ili ispisa u zimskom semestru akademske
godine 2017/2018.

Sve molbe za naknadni upis u akademsku godinu 2017/2018 primati će se do zaključno 10. studenog
2017. Nakon tog datuma naknadni upis akademske godine više neće biti moguć.
Nakon 10. studenog primati će se samo molbe za mirovanje tekuće akademske godine zbog
opravdanih razloga i uz odgovarajuću dokumentaciju. Molbe bez dokumentacije neće se uzimati u
obzir.

Molba se mogu predati u urudžbeni ured, radnim danom od 9 do 14h. Sve upite možete također
uputiti na istu e-mail adresu ili telefonom na 01/4092-171.

Obavijest o upisima

13/10/2017

Zbog problema s upisima preko studomata tijekom ovog tjedna, koji su izvan nadležnosti fakulteta, svi upisi produljeni su do 20. listopada 2017.

 

 

Obavijest studentima u početku upisa

24/02/2015

25. veljače 2015. u 9.00 sati počinju upisi u ljetni semestar na preddiplomske i diplomske studije na našem fakultetu. Upisi počinju istovremeno i na Studomatu i u Studentskoj službi.

Nakon obavljenog upisa preko Studomata, obavezno treba obaviti upis i u Studentskoj službi. Prije dolaska u Studentsku službu studenti su dužni na Studomatu provjeriti predmete upisane u ljetni semestar svojih studija.

 Upisi i promjene upisanih kolegija moći će se obaviti do 16. ožujka 2015. godine.

 Kod upisa u ljetni semestar u Studentskoj službi, studentima koji ne namjeravaju mijenjati kolegije, istovremeno će se izdati i naljepnice. Kada student dobije naljepnicu u indeks, više neće moći mijenjati upisane kolegije.

Studenti koji studiraju kombinaciju trogodišnjeg i četverogodišnjeg preddiplomskog studija (3+4) te dvogodišnjeg i jednogodišnjeg diplomskog studija (2+1) pri upisu u ljetni semestar neće moći upisati kolegije na Studomatu pa ih se moli da od predmetnih nastavnika prikupe potvrde o upisu izbornih kolegija te ih zajedno s indeksom ostave u Studentskoj službi gdje će njihov upis biti obavljen naknadno, ali u najkraćem mogućem roku.

Studenti koji plaćaju studij (preostale rate) dužni su kod upisa donijeti potvrdu o uplaćenoj školarini, odnosno uplatnicu.

Obavijest studentima u kombinaciji 3+2/4+1

21/01/2015

Mole se studenti koji studiraju kombinacije studija 3+2 i 4+1, a ove ak.god. 2014/15. upisali su 1. godinu studija kombinacije 4+1, da se hitno jave u tajništva svojih odsjeka radi priznavanja kolegija sa studija 3+2 koje su upisali ranijih godina.

Za te studente naljepnice će se izdavati najkasnije do 30.01.2015.g., a prethodno moraju biti napravljena priznavanja i unesena u ISVU sustav.

Obavijest o početku upisa u akademsku godinu 2014/2015

17/09/2014

Upisi u višu godinu preddiplomskih i diplomskih studija akademske godine 2014/2015., počinju u četvrtak, 18. rujna 2014. godine.

Za upis u višu godinu preddiplomskih studija potrebno je: – prijavni list (podiže se u Info-centru) – potvrda o plaćenoj upisnini – potvrda o plaćenoj participaciji u troškovima studija (ukoliko se mora platiti).

Za upis u višu godinu diplomskih studija potrebno je: – prijavni list (podiže se u info-centru) – potvrda o plaćenoj upisnini – potvrda o plaćenoj participaciji u troškovima studija (ukoliko se mora platiti).

Upisnina za ak.god. 2014/15. iznosi 200,00 kn i plaćaju je svi studenti, općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177 s pozivom na broj 1008-OIB

Iznos participacije za akademsku godinu uplaćuje se općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta, HR1823600001101311177, s pozivom na broj 1005-OIB Participacija troškova studija za više godine studija određuje se prema Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu od 13. ožujka 2013. godine, za akademsku godinu 2014/2015 iznosi 7.200,00 kuna i uplaćuje se u cjelosti.

Molbe za obročno plaćanje, podnose se putem Urudžbenog ureda (soba D-01) prodekanu za poslovanje do najviše četiri rate.

Upisi će se provoditi prema odluci Dekana i Senata Sveučilišta u Zagrebu.

ODLUKA O PLAĆANJU PARTICIPACIJE ZA AKADEMSKU GODINU 2014/2015

 

NAPOMENA:

Obavijest o upisima na kolegije preko studomata, objavit će se naknadno.

Produžetak upisa u ljetni semestar

17/03/2014

Zbog ispitnog roka u ožujku, upisi u Studentskoj referadi produljuju se zaključno do 24. ožujka 2014. Molimo sve studente da upis obave u predviđenom roku. Naknadni upisi odobravati će se samo iznimno i uz predočenje sve potrebne dokumentacije o razlozima eventualnog kašnjenja.

Upisi putem studomata za studente preddiplomskih studija, također se produžuju do 24. ožujka 2014.

 

 

Upisi u ljetni semestar 2013/2014

20/02/2014

Upisi u ljetni semestar akademske godine 2013/2014 za studente preddiplomskih i diplomskih studija počinju 24. veljače 2014. (ponedjeljak). Upisi će se vršiti u Studentskoj službi.
Upisi će trajati do 17. ožujka 2014.

 

Studenti preddiplomskih studija moći će se upisivati na kolegije putem Studomata od 3. ožujka do 17. ožujka 2014.
Studenti diplomskih studija upisivat će se na kolegije kod predmetnih nastavnika. Ti će studenti naknadno trebati obaviti evidenciju upisanih kolegija u ISVU putem Studomata, kao i za kolegije zimskog semestra, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

 

Za upis ljetnog semestra potrebno je:

–          Indeks

–          Studenti koji moraju platiti školarinu, pri upisu u semestar obavezni su uplatiti iznos preostalih rata.

OBAVIJEST STUDENTIMA DIPLOMSKIH STUDIJA

14/01/2014

Studenti/ce koji su:

 

–          2013. upisali dvopredmetnu studijsku grupu 4+1 (ranije su upisali dvopredmetni 3+2)

–          2013. promijenili studijsku grupu ili smjer

–          Nastavili studij nakon pauze

 

Da se jave odsječkim ISVU koordinatorima radi priznavanje ranije položenih kolegija i izvršenih obveza.

Nakon toga, obrazac s priznatim kolegijima, student/ca treba donijeti u Studentsku službu.