logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

HODOGRAM ZA ZAVRŠETAK PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

Kada student položi sve ispite propisane studijskim programom na svom studiju (na jednoj ili obje studijske grupe), preda završne radove na onim studijima koji to zahtijevaju i stekne minimalno 90 ECTS bodova na svakoj od dvopredmetnih studijskih grupa, odnosno 180 bodova na jednopredmetnoj studijskoj grupi, mora:

 

Dolazak u Studentsku službu

Potvrdu o vraćanju knjiga (gore pod 2) i uplatnicu i/ili potvrdu o uplati 200,00 kn za troškove izdavanja diplome (pod 3), student donosi u Studentsku službu. Studentska služba će:

  • 4: izdati potvrdu o završetku preddiplomskog studija koja se preuzima osobno u Studentskoj službi.
    Diploma i dopunska isprava preddiplomskog studija izdaju se naknadno
  • 5: ponuditi studentu obrazac anonimne ankete o zadovoljstvu preddiplomskim studijem koju će studenti ubaciti u za to predviđenu zatvorenu kutiju u Studentskoj službi
  • 6: pričekati 10-ak dana

 

*NAPOMENA: Obrasce ispunjavajte u preglednicima Chrome i Firefox