logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

DJELATNICI

Djelatnici:

  • Vesna Gregurić, dipl. oecc.  – voditeljica Službe – e-mail: vgreguri@ffzg.hr – telefon: (01) 4092-386
  • Marija Brekalo – e-mail: mbrekalo@ffzg.hr – telefon: (01) 4092-223
  • Nevenka Trkmić – e-mail: ntrkmic@ffzg.hr – telefon: (01) 4092-222
  • Sanja Bahun Golub – e-mail: sbgolub@ffzg.hr – telefon: (01) 4092-224
  • Nikolina Knežević – e-mail: nknez@ffzg.hr – telefon: (01) 4092-375
  • Hrvoje Jakopčević – ISVU – e-mail: hjakopce@ffzg.hr – telefon: (01) 4092-408
  • Davor Iličić – ISVU – e-mail: dilicic@ffzg.hr telefon: (01) 4092-022