logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Preuzimanje x-ica za brucoše

October 3rd, 2016

Studenti 1. godine preddiplomskih studija, upisanih na razredbenom postupku u srpnju, mogu preuzeti svoje x-ice na posebno organiziranom pultu nasuprot info-centra od sutra, 4. listopada 2016.

X-ica se preuzima uz predočenje osobne iskaznice.

Naknadno fotografiranje za x-icu

October 3rd, 2016

Studenti brucoši koji se nisu slikali za studentsku x-ice to će moći obaviti 5. i 6. listopada 2016. u dvorani D-VII od od 15 do 19 sati.

Obavijest o početku upisa u akademsku godinu 2016./2017.

September 27th, 2016

Upisi u višu godinu preddiplomskih i diplomskih studija akademske godine 2016./2017. počinju u srijedu, 28. rujna 2016. godine.

Za upis u višu godinu preddiplomskih i diplomskih studija potrebno je:

  • indeks
  • potvrda o plaćenoj upisnini
  • potvrda o plaćenoj participaciji u troškovima studija (ukoliko se mora platiti).

Upisnina za ak. god. 2016./17. iznosi 200,00 kn i odnosi se na sve studente koji upisuju višu godinu studija. Iznos se uplaćuje općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177 s pozivom na broj 1008-OIB studenta.

Iznos participacije za ak. god. 2016./17. uplaćuje se općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177, s pozivom na broj 1005-OIB studenta. Participacija u troškovima studija za više godine studija određuje se prema Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu od 15. rujna 2015. godine, za ak. god. 2016./2017. iznosi 7.200,00 kuna i uplaćuje se u cijelosti.

Upisi će se provoditi prema uvjetima iz Odluke o visini troškova upisa, visini participacije studenata u troškovima studija i o drugim vidovima plaćanja studenata sveučilišnih studija na Filozofskom fakultetu u akademskoj godini 2015./2016. s tim da prestaju važiti članci 8. i 10. Odluke, temeljem upute Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Sveučilišta u Zagrebu.

Sukladno istoj uputi, prilikom obračuna subvencije za 2016./2017. priznavati će se stečeni bodovi u statusu mirovanja, ali ih se neće pribrajati kvoti stečenih bodova u aktivnoj godini prije mirovanja (da bi student na taj način stekao pravo na subvenciju), već u prvoj aktivnoj godini nakon mirovanja te će vrijediti sljedeća pravila:

  • ECTS bodovi stečeni u akademskoj godini u mirovanju pribrajaju se ECTS bodovima stečenim u prvoj aktivnoj akademskoj godini;
  • ako student upiše mirovanje u akademskoj godini za koju je stekao pravo na subvenciju participacije istu koristi u prvoj sljedećoj aktivnoj akademskoj godini;
  • ako student upiše mirovanje u akademskoj godini za koju nije stekao pravo na subvenciju participacije nema pravo na subvenciju niti u prvoj sljedećoj aktivnoj akademskoj godini.

Napomena studentima diplomskih studija:

Studenti viših godina diplomskih studija upis na obvezne i izborne kolegije zimskog semestra ak. god. 2016./2017. moći će obaviti od utorka 11. listopada 2016. od 9 sati i to zaključno do 28. listopada 2016.

Važne napomene svim studentima:

  1. Prema čl. 33 Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od 18. svibnja 2015.), u prva četiri tjedna nastave student može ODJAVITI/ISPISATI odabrani izborni kolegij i izabrati drugi ako iz opravdanih objektivnih razloga (npr. kolizija u satnici) ne može izvršiti obveze predviđene na upisanom izbornom kolegiju.

Student odjavljuje/ispisuje izborni kolegij u Studentskoj službi, a upis drugog izbornog kolegija obavlja se na Studomatu.

2. Student je dužan u istom propisanom roku obaviti upis i u Studentskoj službi. Bez upisa u Studentskoj službi upis nije dovršen. Naknadni upisi u Studentskoj službi neće se odobravati.

 

 

Obavijest o početku upisa u akademsku godinu 2016/2017

September 24th, 2016

Upisi u višu godinu preddiplomskih i diplomskih studija akademske godine
2016/2017, počinju u srijedu, 28. rujna 2016. godine.

Više informacija bit će objavljeno u ponedjeljak 26. rujna 2016.

Obavijest o početku upisa u akademsku godinu 2015/2016

September 22nd, 2015

Upisi u višu godinu preddiplomskih i diplomskih studija akademske godine 2015/2016., počinju u srijedu, 23. rujna 2015. godine.

Za upis u višu godinu preddiplomskih studija potrebno je: – prijavni list (podiže se u Info-centru) – potvrda o plaćenoj upisnini – potvrda o plaćenoj participaciji u troškovima studija (ukoliko se mora platiti).

Za upis u višu godinu diplomskih studija potrebno je: – prijavni list (podiže se u info-centru) – potvrda o plaćenoj upisnini – potvrda o plaćenoj participaciji u troškovima studija (ukoliko se mora platiti).

Upisnina za ak.god. 2015/16. iznosi 200,00 kn i plaćaju je svi studenti, općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177 s pozivom na broj 1008-OIB

Iznos participacije za akademsku godinu 2015/16 uplaćuje se općom uplatnicom na IBAN Filozofskog fakulteta,HR1823600001101311177, s pozivom na broj 1005-OIB Participacija troškova studija za više godine studija određuje se prema Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu od 15. rujna 2015. godine, za akademsku godinu 2015/2016 iznosi 7.200,00 kuna i uplaćuje se u cjelosti.

Molbe za obročno plaćanje, podnose se putem Urudžbenog ureda (soba D-01) prodekanu za poslovanje do najviše četiri rate.

Upisi će se provoditi prema odluci Dekana i Senata Sveučilišta u Zagrebu od 15. rujna 2015. godine.

Obavijest studentima

July 13th, 2015

Sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN Narodne novine: 80/13 i 137/13) čl. 7 st. 13/e, upozoravaju se studenti da u roku od 30 dana od dana položenog zadnjeg, odnosno, završnog ispita, javiti se u nadležni ured HZZO-a, kako bi ostvarili pravo na obvezno zdravstveno osiguranje.

Studenti su dužni nakon položenog zadnjeg, odnosno, završnog ispita/rada, ispuniti i ovjeriti u tajništvu odsjeka obrasce koji se nalaze na mrežnim stranicama Studentske službe (http://www.ffzg.unizg.hr/stuslu/), te ih donijeti u Studentsku službu kako bi im se izradila potvrda o završetku studija. Ovjereni obrasci trebaju biti predani u Studentsku službu nakon ovjere odsjeka.

Dodatni termini za sistematski pregled

May 29th, 2015

Studenti koji još nisu obavili obvezni sistematski pregled, mogu to učiniti 2. i 3. lipnja 2015.
Sistematski pregledi obavljat će se u školskoj ambulanti Doma zdravlja Siget, Avenija Većeslava Holjevca 22

Studenti trebaju ponijeti zdravstvene iskaznice, indekse i prema potrebi zdravstvenu dokumentaciju.

 

Obavijest studentima o nadoknadi sistematskih pregleda

May 11th, 2015

Svi studenti prve godine preddiplomskih studija na Filozofskom fakultetu obvezni su napraviti sistematski pregled koji im je uvjet za upis u drugu godinu studija. Mole se studenti koji nisu obavili sistematski pregled da se upišu u ponuđene termine za nadoknadu u Info-centru.

Na jesen to više neće biti moguće!!!

Sistematski pregledi obavljat će se u školskoj ambulanti Doma zdravlja Siget, Avenija Većeslava Holjevca 22

Studenti trebaju ponijeti zdravstvene iskaznice, indekse i prema potrebi zdravstvenu dokumentaciju.

Obavijest studentima

May 6th, 2015

Studenti koji još nisu preuzeli naljepnicu za indeks za ljetni semestar, a imaju upisan semestar u indeksu, mogu to učiniti svakim radnim danom u Studentskoj službi, bez molbe prodekanici za nastavu.

 

Obavijest studentima u početku upisa

February 24th, 2015

25. veljače 2015. u 9.00 sati počinju upisi u ljetni semestar na preddiplomske i diplomske studije na našem fakultetu. Upisi počinju istovremeno i na Studomatu i u Studentskoj službi.

Nakon obavljenog upisa preko Studomata, obavezno treba obaviti upis i u Studentskoj službi. Prije dolaska u Studentsku službu studenti su dužni na Studomatu provjeriti predmete upisane u ljetni semestar svojih studija.

 Upisi i promjene upisanih kolegija moći će se obaviti do 16. ožujka 2015. godine.

 Kod upisa u ljetni semestar u Studentskoj službi, studentima koji ne namjeravaju mijenjati kolegije, istovremeno će se izdati i naljepnice. Kada student dobije naljepnicu u indeks, više neće moći mijenjati upisane kolegije.

Studenti koji studiraju kombinaciju trogodišnjeg i četverogodišnjeg preddiplomskog studija (3+4) te dvogodišnjeg i jednogodišnjeg diplomskog studija (2+1) pri upisu u ljetni semestar neće moći upisati kolegije na Studomatu pa ih se moli da od predmetnih nastavnika prikupe potvrde o upisu izbornih kolegija te ih zajedno s indeksom ostave u Studentskoj službi gdje će njihov upis biti obavljen naknadno, ali u najkraćem mogućem roku.

Studenti koji plaćaju studij (preostale rate) dužni su kod upisa donijeti potvrdu o uplaćenoj školarini, odnosno uplatnicu.