Raspored izbornih kolegija u ponudi Katedre za turkologiju

Zlatko Karač, Islamska arhitektura i umjetnost, pon. 8.00-9.30, D-V

Azra Abadžić Navaey, Osnove perzijskog jezika (I), čet. 11.00-12.30, A-205

Kristina Šekrst, Srednjoegipatski jezik i pismo, čet., 14.45-17.00, A-111