logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Poziv na otvorenje međunarodnog znanstvenog skupa

16.09.2014.

Međunarodni znanstveni skupu Church Reforms and the Cult of Saints (Crkvene reforme i kult svetaca) održat će se u Zadru od 17. do 20. rujna 2014. u organizaciji  Hrvatskog hagiografskog društva ‘Hagiotheca’, Sveučilišta u Zadru, Centra za srednjovjekovne i ranonovovjekovne studije Sveučilišta Turku i udruge Hagiographica Septentrionalia pri Sveučilištu Tampere. Detalji pod opširnije. » opširnije

Networds konferencija: Word Knowledge and Word Usage, Pisa 30. 03 – 01. 04. 2015.

16.09.2014.

U Pisi će se od 30. ožujka do 01. travnja 2015. održati završna Networds konferencija pod naslovom Word Knowledge and Word Usage: Representations and Processes in the Mental Lexicon. Rok za prijavu sažetaka je 1. prosinca 2014. Odabrani recenzirani radovi bit će objavljeni u specijalnom svesku uglednoga talijanskoga lingvističkoga časopisa Lingue e Linguaggio tijekom 2016. godine. Detalji o pozvanim predavačima, tematskim blokovima i načinu slanja sažetaka može se pronaći na http://www.networds-esf.eu/.

Razredbeni postupak za slobodni studij sinologije

15.09.2014.

Razredbeni ispit za slobodni studij sinologije održati će se 25. rujna u 18 sati u dvorani 7. Ispit se sastoji od prijevoda stručnog teksta s engleskog na hrvatski jezik i motivacijskog razgovora. Pravo prijave za upis na trogodišnje slobodne studije sinologije imaju osobe koje su redovno upisale najmanje V. semestar sveučilišnoga studija na nekom od fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ili su već završile (diplomirale) neki četverogodišnji sveučilišni studij. Dodatne informacije o prijavama i upisima mogu se dobiti u Informativnom centru na telefon (01) 6120-013 i 6120-203 ili na e-mail adresi: info-centar@ffzg.hr.

Najava tri radionice o e-učenju

15.09.2014.

Centar za potporu e-učenju Filozofskog fakulteta organizira tri radionice o e-učenju namijenjene nastavnicima, zaposlenicima Filozofskog fakulteta: po jednu radionicu za početnu i naprednu razinu korištenja i jednu vezanu uz izradu i održavanje online testova. Opširnije informacije i poveznice za prijavu nalaze se u nastavku. » opširnije

Nova ambulanta sveučilišne medicine

12.09.2014.

Obavještavamo studente da će djelatnost Službe za školsku i sveučilišnu medicinu za Filozofski fakultet od 22. rujna 2014. preuzeti nova ambulanta na adresi: Avenija Većeslava Holjevca 22 (Tel: 01/6551-554).  Nova nadležna liječnica bit će dr. Darija Mihaldinec. Detalji pod opširnije. » opširnije

Program predloženika u postupku izbora dekana Filozofskog fakulteta

12.09.2014.

Na poziv Fakultetskoga vijeća za podnošenje prijava za izbor dekana Filozofskog fakulteta za mandatno razdoblje 2014./2015. – 2016./2017., u zadanom roku prijavu je podnio prof. dr. sc. Vlatko Previšić. Stručni životopis predloženika, program rada i suglasnost nalaze se pod opširnije. » opširnije

Predstavljanje slobodnog studija sinologije i prikazivanje kineskih filmova

12.09.2014.

Katedra za sinologiju Filozofskog fakulteta i Veleposlanstvo NR Kine imaju čast pozvati sve zainteresirane na predstavljanje slobodnog studija sinologije koje će se 17., 18. i 19. rujna u 18 sati održati na Filozofskom fakultetu, Fakultetu političkih znanosti i Ekonomskom fakultetu. Detalji pod opširnije. » opširnije

Natječaj za stipendije programa Ceepus

11.09.2014.

Stipendije programa Ceepus u ljetnom semestru 2014./2015. namijenjene su u prvom redu studentima kroatistike, južnih i zapadnih slavenskih filologija, mađarskog i rumunjskog jezika. Rok za prijavu na natječaj je 10. listopada 2014. Detalji su dostupni na sljedećoj poveznici Natjecaj_za_stipendije_programa_Ceepus .

Poziv na Dan nastavnika Sveučilišta u Zagrebu

10.09.2014.

Centar za unapređenje nastavničkih kompetencija Sveučilišta u Zagrebu poziva sve zainteresirane na Dan nastavnika Sveučilišta u Zagrebu i na otvorenje Centra za unapređenje nastavničkih kompetencija koje će se održati u srijedu, 24. rujna 2014. godine od 9 do 17h. Detalji pod opširnije. » opširnije

Erasmus+ natječaj za stručnu praksu za studente; ak.god.2014./15.

5.09.2014.

Obavještavamo studente da je Sveučilište u Zagrebu objavilo Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus + Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2014./15. Detalji pod opširnije. » opširnije

Natječaj za raspodjelu sredstava za 2014. za financiranje istraživačke djelatnosti – dostava prijedloga

3.09.2014.

Budući da, sukladno Natječaju za raspodjelu sredstava za 2014. za financiranje istraživačke djelatnosti, Fakultet treba skupno dostaviti sve prijave Sveučilištu, molimo predlagatelje da prijave u tiskanom obliku (u 2 primjerka) upute na potpis dekanu putem Urudžbenog zapisnika najkasnije do 12. rujna  u 12 sati (s naznakom “Prijave za potpore”), kako  bi pravovremeno bile dostavljene Sveučilištu.

Natječaji HRZZ: Uspostavni istraživački projekti i Istraživački projekti

2.09.2014.

Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaje “Uspostavni istraživački projekti” i “Istraživački projekti”.  Rok za prijavu na oba natječaja je ponedjeljak, 15. rujna 2014. godine do 13:00 sati (CET). Prijava se podnosi isključivo putem Elektroničkog sustava za prijavu projektnih prijedloga (EPP), koji će za registraciju korisnika i prijavu projektnih prijedloga biti dostupan nakon 10. srpnja. Više informacija na stranici Hrvatske zaklade za znanost http://www.hrzz.hr. Rok za dostavu prijedloga financijske konstrukcije projekta Fakultetu je 10. rujna 2014. a za predaju preostale dokumentacije 12. rujna 2014. Prijedlozi se putem Urudžbenog zapisnika predaju prodekanici za znanost i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Branki Galić. Molimo predlagatelje da jedan primjerak prijave u elektronskom obliku dostave i Fakultetu na adresu bbracic@ffzg.hr .


				

Natječaj za financiranje znanstvene djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu – pojašnjenje

2.09.2014.

U Natječaju za raspodjelu sredstava za 2014. za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-inovacije/financiranje-istrazivanja/otvoreni-natjecaji/ , traži se da se uz prijavu prilože i ispunjene akademske iskaznice. Molimo predlagatelje da popune svaku akademsku iskaznicu u dovoljnoj mjeri da se može zaključati. Iskaznica se i nakon objavljivanja može uvijek dopunjavati.

Dodatni termini za liječničke preglede za smještaj u studentske domove

2.09.2014.

Studenti viših godina koji su ostvarili pravo na smještaj u studentski dom u ak. god. 2014./2015. liječnički pregled mogu obaviti u Ambulanti školske i sveučilišne medicine, Laginjina 16 u dodatnim terminima (navedenim pod “opširnije”). » opširnije

Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij za akademsku godinu 2013./2014.

2.09.2014.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za dodjelu Nagrade za najbolji e-kolegij za akademsku godinu 2013./2014. Natječaj je otvoren do 24. rujna 2014. Detalji pod opširnije. » opširnije

Radionice o izjednačavanju mogućnosti studenata s invaliditetom

1.09.2014.

U okviru rada Centra za savjetovanje i podršku studentima, kroz IPA projekt StuDiSupport, razvijene su radionice za sveučilišno osoblje na sljedeće teme (psihičke smetnje i bolesti, specifične teškoće učenja (disleksija, disgrafija i ADHD, te kronične bolesti) a provodit će ih stručnjaci sa sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Kroz radionice dat će se pregled bolesti/teškoća studenata na spomenutim područjima uz naglasak na mogućnosti akademske prilagodbe u okviru visokog obrazovanja. Detalji pod opširnije. » opširnije

Susret studenata volontera Republike Hrvatske

1.09.2014.

Udruga Studenti za studente poziva sve zainteresirane studente da se pridruže projektu pod nazivom Susret studenata volontera Republike Hrvatske koji će se održati u Splitu od 3. do 5. listopada 2014.godine. U projektu mogu sudjelovati svi mladi ljudi koji ispunjavaju dva uvjeta – da su studenti i da aktivno volontiraju. Detalji si dostupni na poveznici Susret studenata volontera RH .

Molbe za prijelaz na preddiplomski studij Filozofskog fakulteta

1.09.2014.

Molbe za prijelaz s drugih sveučilišta u Republici Hrvatskoj na preddiplomski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu podnose se do 26. rujna 2014. (više o uvjetima prijelaza i potrebnoj dokumentaciji pod “opširnije”…).

» opširnije

Liječnički pregledi za smještaj u studentske domove

28.08.2014.

Studenti viših godina koji su ostvarili pravo na smještaj u studentski dom u ak. god. 2014./2015. liječnički pregled mogu obaviti u Ambulanti školske i sveučilišne medicine, Laginjina 16 u terminima navedenim pod “opširnije”. » opširnije

ERASMUS+ 2014/2015 – ZERO-GRANT status

27.08.2014.

Podsjećamo sve studente koji nisu dobili financijsku potporu za odlazak na mobilnost u okviru Erasmus+ porgrama mobilnosti, ali su odabrani od strane svojih fakultetskih povjerenstava, da imaju dvije mogućnosti. Detalji pod opširnije. » opširnije