Smjernice za online usmeno ispitivanje studenata sa invaliditetom

Cilj teksta u nastavku je dati kratki pregled smjernica za rad sa studentima s različitim  tjelesnim, osjetilnim ili psihološkim smetnjama. Postoji mogućnost da biste mogli usmeno ispitivati studente s invaliditetom koji se nisu registrirali pri Uredu za SSI ili još nemaju dijagnozu te nemaju službenu prilagodbu načina ispitivanja a pokazuju određene teškoće funkcioniranja u akademskom okruženju. Slijedite princip da, štogod je dostupno studentima sa invaliditetom, povećava dostupnost svima. 

Za dodatna pitanja ili savjete u vezi pristupa studentima s određenim poteškoćama molimo Vas javite se na e-mail uredssi@ffzg.hr Continue reading

Procjenjivanje znanja na daljinu

Mnogi nastavnici su se u ovim izvanrednim okolnostima izazvanima epidemijom našli suočeni s izazovom stvaranja novog načina ocjenjivanja. Slijedi kratki pregled načina na koji možete osigurati, što je više moguće, da je online procjena znanja koju planirate primijeniti pristupačna svim studentima:

Continue reading

Obavijest o radu

Ured za studente s invaliditetom tijekom izvanrednih okolnosti zbog epidemije za sve upite  dostupan je putem e-adrese: uredssi@ffzg.hr te prema potrebi putem mobitela i video veze.

Smjernice za osiguravanje pristupačnosti nastavnih materijala koji se postavljaju u sustav za e-učenje

E-pristupačnost odnosi se na osiguravanje jednakih mogućnosti i pristupa e-sadržaju svakoj osobi pa tako i osobi s invaliditetom. Kada se različiti sadržaji nude putem interneta treba voditi brigu o e-pristupačnosti. Više informacija o smjernicama za osiguravanje pristupačnosti nastavnih materijala koji se postavljaju u sustav za e-učenje možete saznati na poveznici ovdje.

Iskustvo zlata vrijedi 2020

Poslovni dnevnik već tradicionalno putem društveno odgovornog projekta “Iskustvo zlata vrijedi” spaja partnere poslodavce sa studentima s invaliditetom i studentima slabijega materijalnog statusa, s ciljem omogućavanja prakse radi lakšeg zapošljavanja u budućnosti.

O PROJEKTU

Kroz projekt “Iskustvo zlata vrijedi” proširuje se svijest u poslovnoj i široj zajednici te se problematizira pitanje zapošljavanja onih koji do posla zbog osobnih razloga i drugih okolnosti teže dolaze.

Organizatori s posebnim senzibilitetom i sviješću o težoj zapošljivosti navedenih skupina studenata od 2013. godine razvijaju ovaj projekt u suradnji s uglednim hrvatskim kompanijama – vrijednim partnerima projekta – koje prepoznaju njegovu važnost te svojim sudjelovanjem aktivno sudjeluju u omogućavanju studentske prakse s jedne strane, ali i stvaranju pozitivnog ozračja i nužnosti progovaranja o navedenoj problematici.

Do sada je kroz projekt omogućena radna praksa za više od 100 studenata s invaliditetom te studenata slabijega materijalnog statusa. Ponosno ističemo da je više od 10 studenata, nakon odrađene prakse, dobilo i stalan posao u istoj tvrtki!

Poslovni dnevnik i ove godine želi svima kojima život nije pružio jednaku startnu poziciju pomoći da se lakše uključe na tržište rada te jednog dana ravnopravno sudjeluju u tržišnoj utakmici.

Zainteresirani studenti se za sudjelovanje mogu prijaviti ispunjavanjem prijavnice najkasnije do 25. ožujka 2020.

Dodatne informacije, uvjeti natječaja i i prijava dostupni su na poveznici: https://www.poslovni.hr/dogadjanja/iskustvo-zlata-vrijedi-2020

Za više informacija nazovite 
01/ 6300 743 ili pošaljite poruku na iskustvozlatavrijedi@poslovni.hr.

Novčana potpora za podmirenje dijela troškova prijevoza za akademsku godinu 2019./2020

MZO je objavio natječaj za ostvarivanje prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom

Odluka o visini iznosa novčane potpore za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom za akademsku godinu 2019./2020. uza zahtjeve za ostvarivanje prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za akademsku godinu 2019./2020.

Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (Narodne novine, broj 23/15), ministrica znanosti i obrazovanja donosi Odluku o visini iznosa novčane potpore za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom za akademsku godinu 2019./2020. uza zahtjeve za ostvarivanje prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za akademsku godinu 2019./2020.

https://mzo.gov.hr/vijesti/prijevoz-za-redovite-studente-s-invaliditetom-3377/3377

 

Natječaj za dodjelu 400 državnih stipendija za posebne skupine studenata za akademsku godinu 2019./2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje javni natječaj za dodjelu 400 državnih stipendija za posebne skupine studenata za akademsku godinu 2019./2020. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj

Državne stipendije dodjeljuju se i u kategoriji 2 – redovitim studentima osobama s invaliditetom – 70 stipendija.

https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/3147

 

 

Kolegij TZK – Nastavna prilagodba po zdravstvenoj osnovi

Studenti/ce sa zdravstvenim problemima i studenti/ce s invaliditetom koji trebaju prilagodbu obaveza kroz cijeli semestar ili akademsku godinu, odnosno mirovanje studentskih prava, obavezni su se telefonski najaviti i otići nadležnoj liječnici Filozofskog fakulteta.

Dr. Tihana Marković

 • Ivančica Novak med. sestra
 • Novi Zagreb Siget
 • Avenija Većeslava Holjevca 22, Zagreb
 • 01/6551 554
 • (parni datumi: poslije podne, neparni datumi: prije podne)

i ponijeti sa sobom:

 • na uvid medicinsku dokumentaciju, rješenje HZMO
 • zdravstvenu iskaznicu
 • indeks/x-icu

Prema preporuci Ureda za studente s invaliditetom (http://www.unizg.hr/uredssi/), studenti/ce mogu biti oslobođeni pojedinih vrsta i oblika tjelovježbe. Na temelju pregleda i dokumentacije studenti/ce će se, sukladno preporuci nadležne liječnice, uključiti u kineziološke aktivnosti (KA) koje im odgovaraju prema načinu, vrsti i intenzitetu vježbanja.
Ishod pregleda i prilagodba obaveza prema kolegiju TZK ovisit će o preporuci nadležne liječnice.

Studenti/ice će:

 • dogovorno biti upućeni na jednu od mogućih KA (http://www.ffzg.unizg.hr/tzk/sportovi-2/)
 • izvršiti obavezu prema kolegiju na drugi način dogovoren s nastavnikom (seminarski rad)
 • nakon dobivene liječničke potvrde o prilagodbi obaveza, doći na razgovor u vrijeme konzultacija jednog od predmetnog nastavnika.

Studenti koji ne trebaju zdravstvenu prilagodbu za cijeli semestar ili akademsku godinu ne trebaju donositi potvrde o razlozima izostanka jer ti izostanci ulaze u 20% izostanaka (od ukupnog broja dolazaka) na koje imaju pravo. Za kratkotrajne bolesti trebate se obratiti svom obiteljskom liječniku.

Nastavna prilagodba po zdravstvenoj osnovi