logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2016./2017.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2016./2017. Studenti  su  dužni  do  28.  travnja  2017. do 16 sati prijaviti rad na mrežnim stranicama Sveučilišta (www.unizg.hr/rektorova), a do 3. svibnja ispis cijeloga prijavljenoga rada (uključujući i potpisano obrazloženje mentora) u dva (2) primjerka i u elektronskome obliku (CD, DVD ili USB) dostaviti Povjerenstvu za Rektorovu nagradu Filozofskog fakulteta putem Urudžbenog ureda Fakulteta (D-01) s naznakom „Za Rektorovu nagradu“. Radove u kategorijama e) i f) potrebno je prijaviti do 27. travnja 2017. Više pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Studente koji prijavljuju radove u kategorijama e) i f) molimo da radove u elektronskom obliku (uključujući sažetak te obrazloženje mentora) do 27. travnja 2017. pošalju na adresu blanka.bracic@ffzg.hr kako bi pravovremeno bili prijavljeni na stranicama Sveučilišta (popis podataka potrebnih za on-line prijavu dostupan je u prilogu).

Studenti mogu pristupiti aplikaciji na mrežnim stranicama Sveučilišta svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom (Ako studenti ne znaju korisničko ime ili lozinku, za pomoć se mogu obratiti administratoru korisničkih računa).

Mentori svoje mišljenje o prijavljenom radu (također najkasnije do 28. travnja u 16 sati) unose u obrazac korištenjem PIN-a koji im, nakon prijave rada, dostavlja student.

Molimo studente da nakon on-line prijave obavezno provjere status prijave u aplikaciji (pod Moje prijave).

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se na Sveučilištu u Zagrebu u utorak 20. lipnja 2017.

Više informacija o natječaju dostupno je na stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Prilozi:
Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2016/2017.
Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade (pročišćeni tekst)
Kriteriji za ocjenu izvrsnosti studentskih radova

Dodatno:
Podaci potrebni za on-line prijavu za kategorije e) i f)
Predložak dopisa uz prijavu na Natječaj
Pregled rokova