logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Akademski kalendar

Akademski kalendar 2016./2017.

ZIMSKI SEMESTAR:

Upisi u zimski semestar: 26. rujna 2016. – 14. listopada 2016. (3 tjedna)

Trajanje nastave: 3. listopada 2016. – 27. siječnja 2017.

  1. dio semestra: 3. listopada 2016. – 23. prosinca 2016.
  2. dio semestra: 9. siječnja 2017. – 27. siječnja 2017.

Zimski ispitni rok: 30. siječnja 2017. – 24. veljače 2017. (4 tjedna)

 

LJETNI SEMESTAR:

Upisi u ljetni semestar: 27. veljače 2017. – 10. ožujka 2017. (2 tjedna)

Trajanje nastave: 27. veljače 2017. – 9. lipnja 2017.

Ljetni ispitni rok: 12. lipnja 2017. – 14. srpnja 2017. (5 tjedana)

Jesenski ispitni rok: 28. kolovoza 2017. – 22. rujna 2017. (4 tjedna)

 


Akademski kalendar 2017./2018.

O D L U K U o akademskom kalendaru za ak. godinu 2017./2018.

ZIMSKI SEMESTAR:
Upisi u zimski semestar: 25. rujna 2017. – 13. listopada 2017. (3 tjedna)
Trajanje nastave: 2. listopada 2017. – 26. siječnja 2018.
1. dio semestra: 2. listopada 2017. – 22. prosinca 2017.
2. dio semestra: 8. siječnja 2018. – 26. siječnja 2018.
Zimski ispitni rok: 29. siječnja 2018. – 23. veljače 2018. (4 tjedna)

LJETNI SEMESTAR:
Upisi u ljetni semestar: 26. veljače 2018. – 9. ožujka 2018. (2 tjedna)
Trajanje nastave: 26. veljače 2018. – 8. lipnja 2018.
Ljetni ispitni rok: 11. lipnja 2018. – 13. srpnja 2018. (5 tjedana)
Jesenski ispitni rok: 27. kolovoza 2018. – 28. rujna 2018. (5 tjedana)