Raspored ispita

line1tan

Engleski jezik za akademske potrebe

Zimski ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNImr. sc. Vivijana Radman
05. 02. 2019. 18 : 00 - 20 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanD 7
12. 02. 2019. 16 : 00 - 18 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanD 7
19. 02. 2019.16 : 00 - 18 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanD 7
REDOVNImr. sc. Ines Jelovčić
30. 01. 2019.11 : 00 hmr. sc. Ines Jelovčić B 324
13. 02. 2019.11 : 00 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
20. 02. 2019.11 : 00 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
REDOVNITina Miholjančan
04. 02. 2019.13 : 00 hTina MiholjančanB 326
11. 02. 2019.13 : 00 hTina MiholjančanB 326
18. 02. 2019. 13 : 00 hTina MiholjančanB 326
REDOVNIPetra Barbarić
28. 01. 2019.
14 : 00 hPetra BarbarićB 324
07. 02. 2019.15 : 30 hPetra BarbarićB 324
22. 02. 2019.12 : 00 hPetra BarbarićB 324

LJETNI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNImr. sc. Vivijana Radman
10. 06. 2019.12 : 30 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
17. 06. 2019.12 : 30 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
02. 07. 2019.12 : 30 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
REDOVNImr. sc. Ines Jelovčić
12. 06. 2019.11 : 00 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
19. 06. 2019.11 : 00 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
03. 07. 2019.11 : 00 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
REDOVNITina Miholjančan
18. 06. 2019.13 : 00 hTina MiholjančanB 326
01. 07. 2019.13 : 00 hTina MiholjančanB 326
09. 07. 2019.13 : 00 hTina MiholjančanB 326
REDOVNIPetra Barbarić
11. 06. 2019.
17 : 00 hPetra BarbarićB 324
01. 07. 2019.
12 : 00 hPetra BarbarićB 324
10. 07. 2019.11 : 30 hPetra BarbarićB 324

JESENSKI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNImr. sc. Vivijana Radman
10. 09. 2019.12 : 30 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
17. 09. 2019.12 : 30 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
24. 09. 2019.12 : 30 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
REDOVNImr. sc. Ines Jelovčić
04. 09. 2019.11 : 00 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
11. 09. 2019.11 : 00 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
18. 09. 2019.11 : 00 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
REDOVNITina Miholjančan
02. 09. 2019.13 : 00 hTina MiholjančanB 326
09. 09. 2019.13 : 00 hTina MiholjančanB 326
16. 09. 2019.13 : 00 hTina MiholjančanB 326
REDOVNIPetra Barbarić
05. 09. 2019.12 : 00 hPetra BarbarićB 324
12. 09. 2019.12 : 00 hPetra BarbarićB 324
19. 09. 2019.12 : 00 hPetra BarbarićB 324