Raspored ispita

line1tan

Engleski jezik za akademske potrebe

Zimski ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNImr. sc. Vivijana Radman
31. 01. 2018.14 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanD 7
14. 02. 2018.14 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanD 7
21. 02. 2018.15 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanD 7
REDOVNImr. sc. Ines Jelovčić
31. 01. 2018.11 : 00 hmr. sc. Ines Jelovčić B 324
14. 02. 2018.11 : 00 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
21. 02. 2018.11 : 00 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
REDOVNITina Miholjančan
05. 02. 2018. 13 : 00 hTina MiholjančanB 326
12. 02. 2018. 13 : 00 hTina MiholjančanB 326
19. 02. 2018. 13 : 00 hTina MiholjančanB 326
REDOVNIPetra Barbarić
06. 02. 2018.
18 : 00 hPetra BarbarićB 216
30. 01. 2018.17 : 00 hPetra BarbarićB 324
30. 01. 2018.
informatolozi
18 : 00 hPetra BarbarićB 216

LJETNI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNImr. sc. Vivijana Radman
11. 06. 2018.12 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
18. 06. 2018.12 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
02. 07. 2018.12 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
REDOVNImr. sc. Ines Jelovčić
13. 06. 2018.11 : 00 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
27. 06. 2018.11 : 00 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
04. 07. 2018.11 : 00 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
REDOVNITina Miholjančan
18. 06. 2018.13 : 00 hTina MiholjančanB 326
02. 07. 2018.13 : 00 hTina MiholjančanB 326
09. 07. 2018.13 : 00 hTina MiholjančanB 326
REDOVNIPetra Barbarić
14. 06. 2018.
17 : 00 hPetra BarbarićB 324
14. 06. 2018.
informatolozi
18 : 00 hPetra BarbarićA 216
20. 06. 2018.18 : 00 hPetra BarbarićA 216

JESENSKI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNImr. sc. Vivijana Radman
13. 09. 2018.12 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
20. 09. 2018.12 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
27. 09. 2018.12 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
REDOVNImr. sc. Ines Jelovčić
05. 09. 2018.11 : 00 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
12. 09. 2018.11 : 00 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
19. 09. 2018.11 : 00 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
REDOVNITina Miholjančan
03. 09. 2018.13 : 00 hTina MiholjančanB 326
10. 09. 2018.13 : 00 hTina MiholjančanB 326
24. 09. 2018.13 : 00 hTina MiholjančanB 326
REDOVNIPetra Barbarić
18. 09. 2018.
EAP
12 : 00 hPetra BarbarićB 324
18. 09. 2018.
EJIS
13 : 00 hPetra BarbarićB 324
27. 09. 2018.
EAP i EJIS
16 : 00 hPetra BarbarićB 324