Raspored ispita

line1tan

Engleski jezik za akademske potrebe

Zimski ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNImr. sc. Vivijana Radman
02. 02. 2017.14 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanD VII
09. 02. 2017.14 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanD VII
16. 02. 2017.16 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanD VII
REDOVNImr. sc. Ines Jelovčić
30. 01. 2017. 11 : 00 hmr. sc. Ines Jelovčić B 324
15. 02. 2017. 11 : 00 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
22. 02. 2017. 11 : 00 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
REDOVNITina Miholjančan
06. 02. 2017. 13 : 00 hTina MiholjančanB 326
13. 02. 2017. 13 : 00 hTina MiholjančanB 326
20. 02. 2017. 13 : 00 hTina MiholjančanB 326
REDOVNIPetra Barbarić
31. 01. 2017.
informatolozi
17 : 00 hPetra BarbarićB 324
02. 02. 2017. 17 : 00 hPetra BarbarićB 324
23. 02. 2017. 17 : 00 hPetra BarbarićB 324

ZIMSKI ISPITNI ROKOVI studenti upisani u predbolonjske programe 
IZVANREDNIPetra Barbarić
30. 03. 2017.15 : 30 hPetra BarbarićB 324
27. 04. 2017.15 : 30 hPetra BarbarićB 324
25. 05. 2017.15 : 30 hPetra BarbarićB 324
IZVANREDNIInes Jelovčić
29. 03. 2017.11:00 hInes JelovčićB 324
26. 04. 2017.11:00 hInes JelovčićB 324
24. 05. 2017.11:00 hInes JelovčićB 324

LJETNI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNImr. sc. Vivijana Radman
12. 06. 2017.11 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
29. 06. 2017.11 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
06. 07. 2017.11 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
REDOVNImr. sc. Ines Jelovčić
14. 06. 2017.11 : 00 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
28. 06. 2017.11 : 00 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
05. 07. 2017.11 : 00 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
REDOVNITina Miholjančan
19. 06. 2017.13 : 00 hTina MiholjančanB 326
26. 06. 2017.13 : 00 hTina MiholjančanB 326
13. 07. 2017.13 : 00 hTina MiholjančanB 326
REDOVNIPetra Barbarić
13. 06. 2017.
informatolozi
17 : 00 hPetra BarbarićB 324
14. 06. 2017.
17 : 00 hPetra BarbarićB 324
21. 06. 2017.17 : 00 hPetra BarbarićB 324

LJETNI ISPITNI ROKOVI studenti upisani u predbolonjske programe 
IZVANREDNIPetra Barbarić
15. 06. 2017.17 : 00 hPetra BarbarićB 324
22. 06. 2017.17 : 00 hPetra BarbarićB 324

JESENSKI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNImr. sc. Vivijana Radman
07. 09. 2017.11 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
14. 09. 2017.11 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
21. 09. 2017.11 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
REDOVNImr. sc. Ines Jelovčić
06. 09. 2017.11 : 00 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
13. 09. 2017.11 : 00 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
20. 09. 2017.11 : 00 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
DEKANSKImr. sc. Ines Jelovčić
27. 09. 2017.11 : 00 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
REDOVNITina Miholjančan
04. 09. 2017.13 : 00 hTina MiholjančanB 326
11. 09. 2017.13 : 00 hTina MiholjančanB 326
18. 09. 2017.13 : 00 hTina MiholjančanB 326
DEKANSKITina Miholjančan
25. 09. 2017.13 : 00 hTina MiholjančanB 326
REDOVNIPetra Barbarić
08. 09. 2017.10 : 00 hPetra BarbarićB 324
15. 09. 2017.10 : 00 hPetra BarbarićB 324
DEKANSKIPetra Barbarić
25. 09. 2017.10 : 00 hPetra BarbarićB 324

JESENSKI ISPITNI ROKOVI studenti upisani u predbolonjske programe 
IZVANREDNIPetra Barbarić
08. 09. 2017.10 : 00 hPetra BarbarićB 324
15. 09. 2017.10 : 00 hPetra BarbarićB 324
DEKANSKIPetra Barbarić
25. 09. 2017.10 : 00 hPetra BarbarićB 324