Petra Barbarić, predavač

line1tan

Konzultacije: četvrtak, 15:30 - 16:15 h
Kabinet: B - 324
Telefon: +385 1 4092 091
E-mail: pbarbari@ffzg.hr

Konzultacije u lipnju, srpnju i rujnu 2018. održavat će se prema dogovoru (kontakt mail: pbarbari@ffzg.hr ili preko Omege).line1tan

  
Kolegiji:Engleski jezik za akademske potrebe 1
Engleski jezik za akademske potrebe 2
Engleski jezik za informacijske i komunikacijske stručnjake 1
Engleski jezik za informacijske i komunikacijske stručnjake 2
Biografija:2009. predavačica u Centru za strane jezike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

2008 - 2011. nositeljica kolegija Engleski jezik struke 1 i 2 na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilšta u Zagrebu

2007 - 2010. nositeljica kolegija Engleski jezik struke 1 i 2 na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilšta u Zagrebu

2006 - 2007. nositeljica kolegija Engleski jezik struke na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2006 - 2009. stručna suradnica u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta

2005. diploma iz engleskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Stručna usavršavanja:sudjelovanje u međunarodnom programu u SAD-u od 27. rujna do 15. listopada 2010., International Visitor Leadership Program u organizaciji United States Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs
Članstva:U.S. Alumni Community of Croatia (USACC)
Hrvatsko udruženje profesora engleskog jezika (HUPE)
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima:10/2013. 6th International Language Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje,Slovenia

04/2010. 18th HUPE Conference, Opatija izlaganje na temu: The Importance of Culture Classes in ESP Courses

04/2009. 17th HUPE Conference, Opatija
izlaganje na temu: Introducing Learning Stations into the ESP Classroom

04/2008. 16th HUPE Conference, Šibenik
izlaganje na temu: How to Prepare a Successful ESP Presentation
Izbor iz bibliografije:Bibliografija