Caffé

Programi pod nazivom  “Caffé” zamišljeni su kao aktivnosti putem kojih će studenti francuskog jezika i književnosti imati prilike u centru CRU sudjelovati u zabavnim aktivnostima, a pritom učiti o francuskom jeziku i kulturi.
Program obuhvaća:
  • “Caffé Cinéma” – mjesečno prikazivanje kultnih filmova francuske kinematografije