Rezultati drugog kruga upisa, 5.10.2017.

Ostvarena prava upisa u 1. godinu
diplomskog studija 2017./2018.

Fonetika

 

Prezime, Ime                    Ostvareno pravo upisa                                Razlikovni ECTS

Kušćer, Lea                        Rehabilitacija slušanja i govora                  32