Doc. dr. sc. Jelena Vlašić Duić – obavijest o konzultacijama

Doc. dr. sc. Jelena Vlašić Duić u utorak, 13. veljače konzultacije će održati od 11 do 12 sati.