Konzultacije

Iva Bašić ČET 12.30-14, ibasic@ffzg.hr
Ines Carović UTO 10-11
Arnalda Dobrić ČET 9.30-11
Adinda Dulčić UTO 8-9 u Poliklinici SUVAG
Damir Horga PON 11-12
Gabrijela Kišiček UTO 13.30-15
Nikolaj Lazić nla…@ffzg.hr
Marko Liker PON 14-15.30 i na: mliker@ffzg.hr
Vesna Mildner SRI 11-12.30
Elenmari Pletikos Olof SRI 11.30-12.30, epletikos@ffzg.hr
Nađa Runjić SRI 12-13 u SUVAG-u, 01/4629641, nrun…@suvag.hr
Gordana Varošanec-Škarić PET 13.15-14.45 u zimskom semestru, UTO 14-15.30 u ljetnom semestru
Diana Tomić PON 11-12.30 uz prethodnu najavu na dtomic@ffzg.hr
Ana Vidović Zorić ČET 10-11 i anvidovi@ffzg.hr
Sanja Vlahović Prema dogovoru na e-mail svlahovic@suvag.hr u Poliklinici SUVAG
Jelena Vlašić Duić UTO 9-10 i prema dogovoru, jvduic@ffzg.hr