Iva Pavić

Iva Bašić

Iva Pavić, mag. educ. phon. rehab., mag. phon., mag. ling., asisitent
Soba B318-b
ipavic2@ffzg.hr
tel: 4092

Iva Pavić, znanstvena novakinja Odsjeka za fonetiku, rođena je 8. veljače 1988. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju općeg smjera završila je u Zagrebu. Preddiplomski studij fonetike i opće lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila je 2009. godine, a 2011. godine diplomirala je na diplomskom studiju, na dvama modulima studija opće lingvistike (primijenjena i opća lingvistika) te na dvama modulima studija fonetike (rehabilitacija govora i slušanja te znanstveno usmjerenje). Na preddiplomskom studiju bila je demonstratorica Odsjeka za fonetiku na kolegijima Artikulacijska fonetika, Fonetska transkripcija, Neurofonetika i Učenje stranog jezika, a 2009. godine dobila je Rektorovu nagradu. Na diplomskom studiju primala je stipendiju Grada Zagreba. Od 2012. godine radi kao znanstvena novakinja Odsjeka za fonetiku, na znanstvenom projektu Forenzična fonetika: slušno prepoznavanje i zvučna analiza glasova te pohađa poslijediplomski doktorski studij lingvistike, polje fonetika. Također, sudjeluje u izvođenju preddiplomske i diplomske nastave na kolegijima Ortoepija hrvatskoga jezika I, Metodika fonetske njege glasa i izgovora – individualni pristup te Neverbalna komunikacija. U okviru djelatnosti Odjela za fonetiku Hrvatskog filološkog društva, čija je članica od 2013. godine, sudjelovala je kao mentorica na 40. govorničkoj školi „Ivo Škarić“ za darovite srednjoškolce.