Doktorski radovi

Na ovoj stranici donosimo informacije o doktorskim radovima koji se tiču prevođenja i terminologije koje su nedavno obranili znanstvenici iz Hrvatske i regije. Popis nije potpun. Molimo da nam pomognete upotpuniti ga tako što ćete nam poslati sljedeće podatke: ime i prezime znanstvenika, naslov rada, sveučilište i datum obrane.

Nedavno obranjeni doktorski radovi koji se tiču prevođenja i terminologije

Sanja Kiš Žuvela, Problemi temeljnoga hrvatskoga glazbenoteorijskog nazivlja s posebnim osvrtom na literaturu namijenjenu nastavi teorijskih glazbenih predmeta (Sveučilište u Splitu, Hrvatska, 24. svibnja 2016.).

Nina Lukić, Traducción Audiovisual en Serbia. Estado de la Cuestión (Sveučilište u Malagi, Španjolska, 4. prosinca 2015.)

Marija Todorova, Images of the Western Balkans in English Translations of Contemporary Children’s Literature (Hong Kong Baptist University, Hong Kong, 16. studenoga 2015.)

Maja Lončar, Ustroj terminološke baze za pravno nazivlje Europske unije (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska, 1. srpnja 2015.)

Ana Ostroški Anić, Kognitivnolingvistička analiza engleskih i hrvatskih figurativnih konstrukcija u zrakoplovnom jeziku (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska, 7. svibnja 2015.)

Monika Blagus, Die fachliche Übersetzungskompetenz – eine empirische Studie am Beispiel musikwissenschaftlicher Texte (Prevoditeljska kompetencija u stručnom prevođenju – empirijsko istraživanje na primjeru muzikoloških tekstova) (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska, 5. svibnja 2015.)

Janka Doranić, Teorijsko-metodološki  parametri za odabir ekvivalenta pri prevođenju hrvatskih pravnih propisa (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska, 12. rujna, 2014.)

Bruno Nahod, Sociokognitivni pristup obradbi posebnoga jezika (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska, 16. travnja 2014.)

Larisa Grčić Simeunović, Metodologija terminološkog opisa u službi stručnog prevođenja. Stabilnost i varijabilnost kao dva temeljna fenomena u nazivoslovlju  (Sveučilište u Zadru, Hrvatska, 4. ožujka 2014.)

Borislava Eraković, Kompetencije prevodilaca sa engleskog jezika (uloga kooperativnog i kolaborativnog oblika nastave (Univerzitet u Novom Sadu, Srbija, 3. listopada, 2013.)

Snježana Veselica Majhut, Cultural Specificity in the Translation of Popular Fiction from English into Croatian during the Socialist and Transition Periods (1960-2010) (Sveučilište Rovira i Virgili, Španjolska, 25. rujna, 2012.)

Snježana Kereković, Višerječni nazivi u tehničkome engleskom jeziku i njihove prijevodne istovrijednice u hrvatskome jeziku (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska, 20. srpnja, 2012.)

Kristijan Nikolić, The perception of culture through subtitles: An empirical study as seen in TV material in Croatia (Sveučilište u Beču, Austrija, 6. ožujka 2012.)

Goran Schmidt, A cognitive-linguistic approach to the translation of metaphor from English into Croatian (Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Hrvatska, 1. ožujka, 2012.)

Neda Borić, Analiza leksičkih skupova u stručnom diskursu arhitekture u hrvatskom i engleskom jeziku (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska, 26. svibnja 2011.)